Ana Ekran ve Kullanım Özellikleri

AmonRa Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

AmonRa Ana Ekranı

ANAEKRAN.800X600

Amonra ana ekranını kolayca tanımak için başlıca 3 bölüme ayırabiliriz.

Program Menüsü: Program menüsünde menü başlıkları altından sarkan menü yapısıyla işlemler sıralanmaktadır.

SARKANMENU

Menü başlıkları altında başlıkla ilgili tüm işlemleri bulmak mümkündür. Sarkan menü ile sıralana işlemlere tek tıkla ulaşmak mümkündür.

Araç Çubuğu: Araç çubuğunda temel işlemler ve en sık kullanan işlemlerin simgeleri vardır..

ARACCUBUGU

Araç çubuğu ile kullanıcıların programda en sık kullanılan işlemlere kolay ulaşımı amaçlanmıştır. İşlemler tek tıkla kullanılabilir.

Durum Çubuğu: Programın en altında bulunan durum çubuğunda yapılan işlemlerle ilgili yardım ve açıklamalar, konaklama tesisinin ismi, kullanıcı adı, sistem tarihi ve çalışma tarihi bulunmaktadır.

DURUMCUBUGU

Durum çubuğunda sistemde yapılan işlemlerle ilgili açıklamalar ve yardım metinleri belirtilir. İşlem esnasında kullanıcılara kısa açıklalamalarla yardımcı olmak amaçlanmıştır. İşlem açıklamalarının hemen sağında konaklama tesisinin adı yer almaktadır. Kullanıcı adı o an programı kullanan kullanıcıyı gösterir. Çalışma tarihi sistem tarihinden farklı olduğu zamanlar olabileceği için program da sistem tarihi ve çalışma tarihi olarak iki tarih vardır. Özellikle gece yarısından sonra "Gün Kapatma" işleminden önce çalışma tarihi sistem tarihinden bir gün öncesini gösterir. "Gün Kapatma" işlemi yapıldıktan hemen sonra çalışma tarihi güncellenir. Sistem tarihi işletim sisteminin tarihini göstermektedir. Dolayısıyla işletim sisteminizin tarih ve saatinin doğruluğunu her zaman kontrol etmenizde fayda vardır.

Saat: Programın sağ alt köşesindeki analog saat bulunmaktadır.

SAATAYARMENU

Saat ayarlarına analog saatin üzerine çft tıklayarak veya program ara yüzünün herhangi bir yerinden sağ tıkla açılan menüden kolayca ulaşılabilir.

SAATAYARLARI

Ayar ekranından saat türü (Digital, Analog) zaman dilimi (24 saat, 12 saat) ve saat görüntüsü (renk, yazıtipi ve boyutları) ayarlanabilir.

Logo: Amonra arayüzüne konaklama tesisinin logosunu ekleme imkanı vardır.

LOGOMENU

Program arayüzünde herhangi bir yere sağ tıklayarak açılan menüden "Hotel Logo" seçeneği ile logo ekleme ve değiştirme işlemi yapılması mümkündür.

LOGOGOZAT

Çıkan ekranda logo resim dosyasının bulunduğu klasörü bulup dosyayı seçerek "Aç" butonuna basılması gerekmektedir.

Liste ve Kayıt Ekranları

Liste Ekranları

Amonra'da liste ekranlarında filtreleme yaparak kayıtlara ulaşabilme ve işlem yapabilme imkanı vardır. Sütun başlıklarına aranan kayıtla ilgili değerler girilerek istenilen kayda ulaşılabilir. Örneğin adı kısmına yazılan bir harf ile sadece o harfle başlayan isimlerin kayıtları sıralanabilir. Ayrıca harf önüne * işareti koyarak için de o harf yada harflerin olduğu kayıtlar sıralanabilir.

LISTEEKRANI

Listede bulunan işlem butonlarından tüm listelerde ortak olanları Yeni Kayıt, Kopyala, Değiştir, Sil, Detay, Önizle ve Kapat olarak sıralayabiliriz.

Yeni Kayıt: Yeni kayıt butonu ile yeni kayıt için kayıt kartı açılır.

Kopyala: Kopyala seçeneği ile listede seçili olan bir kaydın kopyası oluşturulur ve kayıt kartı üzerinde istenirse değişiklik de yapılabilir.

Değiştir: Değiştir seçeneği ile listede seçili olan kayıtta değişiklik yapılabilir.

Sil: Seçilen kaydın silinmesi için kullanılır. (Kullanıcıların kayıt silmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu sebeple silme işlemleri kullanıcı yetki seviyesi ile sınırlandırılmalıdır.)

Detay: Değiştir seçeneği ile aynı ekran görüntüsünü verir. Sadece değiştirme işlem yetkisi olmayan kullanıcıların kayıt detaylarını görmesini sağlar.

Önizle: Seçili olan kaydın yazıcı çıktısının önizlemesini gösterir.

Kapat: Liste ekranını kapatır.

Kayıt Ekranları

KAYITEKRANI

Yeni Kayıt seçeneği ile açılan kayıt kartında bulunan gri alanlar sadece bilgi amaçladır. Bu alanlara bilgi girilemez. Kayıt alanında beyaz alanlara gerekli olan bilgiler girilir.

COMBO

Ayrıca Combo box dediğimiz aşağı ok tuşu ile açılan listede seçim yapılabilecek tanımlamalar bulunmaktadır. Combo boxların bazılarında seçim yapılması kayıtın tamamlanabilmesi için gereklidir.

Kayıt ekranlarında Yazdır, Tamam ve Vazgeç butonları bulunur.

Yazdır: Ekrandaki kayda dair bir döküm alınması için kullanılabilir. Rezervasyon Fişi, Folyo Dökümü, Fatura Dökümü v.b. standart dökümler hazır bir şekilde yer alıyorken, bazılarını da ihtiyaca göre sonradan tasarlamak mümkündür.

Tamam: Kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için kullanılır. Var olan bir kayıt üzerinde değişiklik için Değiştir butonu ile açılan kayıt ekranında DataOKButton şeklindeki Tamam butonu kayıt işleminden sonra ekranı kapatır iken, Yeni Kayıt butonu ile açılan DataOKSaveButton şeklindeki Tamam butonu ise kayıt işlemini tamamladıktan sonra ekranı temizler ve hemen yeni bir kayıt yapmanıza imkan verir.

Vazgeç: Mevcut değişiklikleri kayıt etmeden ekranı kapatır.

Rapor Ekranları

RAPOR

Amonra raporlarında çıktı almadan önce bilgi alanlarından filtreleme yaparak raporun hazırlanması sağlanır. Raporlanacak bilgiler gözden geçirilerek, amaca yönelik etkili bir raporun çıkarılması sağlanır. Ayrıca sütun başlıklarına basarak sütun değerlerine göre bilgilerin sıralanması imkanı da vardır.

Rapor aracının işlem butonlarını Aralık, Filitre Et, Ayarlar, Önizleme, Yazdır olarak sıralayabiliriz.

Aralık: İki değer arası bilgilerin sorgulanması imkanını sağlar. Örneğin tarih aralığı verebilmek için bu buton kullanılabilir.

RAPORARALIK

Aralık butonuna basıldığında ikinci bir değer girmemiz için satır eklenmektedir. Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere aralık butonu ile yılbaşından bu yana HOLIDAY acentesinin rezervasyonları listelenmektedir. Aralık modunda iken üst satır ile alt satır arasındaki aşağı ok butonuna basıldığında üstteki değerin aynısı alt satıra kopyalanır.

Filitre Et: Filitre Et seçeneği ile sütün başlıklarında girilen değerlere göre rapordaki verilerin yenilenmesi sağlanır.

Ayarlar: Ayarlar seçeneği ile rapor tasarımı yapılır.

RAPORTASARIMI

RAPORTASARIMIKAYDET Rapor tasarımında yapılan değişiklikleri kayıt eder.

RAPORTASARIMIOZELLIKLER Rapor tasarımının kağıt boyu, kenar boşlukları ve yazı tipini belirlenir.

RAPORTASARIMIONIZLEME Rapor tasarımında yapılan değişiklikleri kayıt etmeden önizleme imkanı sağlar.

RAPORTASARIMIYAZICISEC Yazıcı seçiminin yapılmasını sağlar.

RAPORTASARIMIKES Kes, Kopyala, Yapıştır

RAPORTASARIMIHIZALAMA Tasarım içindeki alanların hizalanmasını sağlar.

RAPORTASARIMIMETIN Alan oluşumunda yazı tipi ve alan içi yazı hizalamasını sağlayan bir araç çubuğudur.

Önizleme: Önizleme seçeneği, tasarımı yapılan raporun döküm öncesi önizlemesini ekranda gösterir.

ONIZLEME

ONIZLEMEYAZICISEC Yazıcı seçimi yapılır.

ONIZLEMESAYFAILERI Önizleme sayfaları arasında dolaşımı sağlar. (En baştaki sayfa, en son sayfa, bir önceki veya bir sonraki sayfa gibi...)

ONIZLEMESAYFABUYUT Önizleme sayfasını görüntü olarak büyütür küçültür.

ONIZLEMESAYFAYAZDIR Önizleme sayfasını yazıcıdan dökümünün alınmasını sağlar.

ONIZLEMEDOSYAAC Kayıtlı bir önizlemenin açılmasını sağlar.

ONIZLEMEDOSYAKAYDET Önizlemenin kayıt edilmesini sağlar.

ONIZLEMEEXCEL Önizlemnin Excel programına aktarımını sağlar.

ONIZLEMEMAIL Önizlemeyi PDF formatında mail atılmasını sağlar.

ONIZLEMEKAPAT Önizleme ekranından çıkılmasını sağlar.

Yazdır: Önizleme yapılmadan yazıcıdan rapor çıktısı alınır.

Kullanıcı Yetkilendirme

Programda her türlü bilgiye ulaşmak ve değiştirmek bazen istenmeyen bir özellik olabilir. Bu sebeple her kullanıcıya göre yetki seviyesine ihtiyaç duyulur.

Amonra kullanıcı yetkilendirmesine kullanıcı ve grup olarak olanak verir. Yani ortak özelliklere sahip kullanıcılar bir grup altında toplanabilir. Örneğin tüm resepsiyon görevlilerinin yetkilerini kolay tanımlayabilmek için önce Resepsiyon grubunu tanımlamak ve yetkilerini tanımlamak gerekir. Daha sonra tüm resepsiyon görevlileri tek tek bu gruba dahil edilerek ortak yetkileri kolaylıkla tanımlanmış olur. (Kullanıcı tanımlama)

Yetki bazında ortak yetkiler ve özel yetkiler olarak yetkiler ikiye ayrılır.

Ortak Yetkiler

Erişim Yok: Kullanıcının belirtilen bölümde hiçbir şekilde ulaşamama durumunu tanımlar. Bölüm adının yanındaki seçenek kutusunun tamamen işaretsiz olmasıyla tanımlanır.

Listeleme/Raporlama: Kullanıcının sadece kayıt içeriğini görebilme rapor ve fiş basabilme yetkisidir.

Değişiklik: Kullanıcının belirtilen bölümde, yeni kayıt ekleyebilme ve var olan kayıtlar üzerinde de değişiklik yapabilme yetkisidir. Bazı durumlarda işlem yapabilme yetkisi olarak da tanımlanabilir.

Örnek: CheckIn ve CheckOut bölümlerinde bu yetki CheckIn yapabilme ve CheckOut yapabilme yetkisidir.


İptal: Kullanıcının belirtilen bölümde iptal edebilme yetkisidir. İptal edilen kayıtlar geri alınabilir.

Silme: Belirtilen bölüm içinde kullanıcının yapılmış olan işlemleri silebilme yetkisidir. Silinen kayıtlar geri alınamazlar.

Tam Erişim: Kullanıcının söz konusu bölümde her türlü işlemi yapabilmesini tanımlar. Buna programın özel yetkileri de dahildir. Bölüm adının yanındaki kutunun tamamen işaretli olmasıyla tanımlanır.

Yetkisi olmayan bir kullanıcı ilgili liste ekranına girmek istediğinde aşağıdaki mesaj ekranda belirir.

ERISIMYOK

Ayrıca örnek vermek gerekirse görüntüleme yetkisi olan ama değiştirme yetkisi olmayan bir kullanıcı liste ekranına girdiği zaman Değiştir işlem butonunu pasif olarak görecektir ve işlem yapmak için üzerine tıkladığında herhangi bir görüntüyle karşılaşmayacaktır. Kayıt detaylarını görebilmek için kullanıcı Detay butonunu kullanabilir.

PASIFBUTON

Özel Yetkiler

Rezervasyon Yetkileri

Fiyatlandırma: Rezervasyon kayıtlarında fiyat detayına girmek ve anlaşma fiyatlarını yeniden okutmak yetkisidir. (Fiyatlar üzerinde değişiklik için Özel fiyat yetkisi verilmelidir.)

Özel Fiyat: Rezervasyon fiyatları üzerinde her türlü değişikliği yapabilme yetkisidir.

Oda Blokajı: Rezervasyon isim dağılımını ve oda tahsis etmek ile ilgili işlemleri yapabilme yetkisidir.

Folyo Yetkileri

Harcama Girişi: Misafir folyolarına adisyon, telefon veya diğer muhtelif harcamaları işleyebilme yetkisidir.

İndirim: Misafir folyolarında indirim yapılmasını sağlar.. Düzeltmeyle aynı anlamda değildir.

İşlem Transferi: Bir folyoya ait işlemleri başka bir folyoya transfer edebilme yetkisidir.

Düzeltme: Folyo hesabı üzerinde düzeltme işlemi yapabilme yetkisidir.

Folyo işlem iptali: Folyo da yapılan bir işlemi iptal etmeye yarar

Tahsilat: Folyo hesabından nakit veya kredi kartı tahsilatı yapabilme yetkisidir.

Fiyatlandırma: Folyo hesabı üzerinde fiyatlandırma yapabilme yetkisidir.

Kasa Yetkileri

Döviz Bozdurma: Döviz bozdurabilme yetkisidir.

Döviz Kuru Girişi: Döviz kuru girebilme yetkisidir. (CheckIn sırasında zorunlu olan kur girişi bu yetkiye bağlı değildir.)

Cari Tahsilat: Cari hesabı tahsil etme yetkisidir.

Odalar

Room Rack Ayarları: Room rack ayarlarını değiştirebilme yetkisidir.

Fatura Yetkileri

Tahsilat: Faturanın ödemesini girebilme ya da fatura listesinden faturayı ödendi olarak değiştirebilme yetkisidir.

Yönetim Yetkileri

Tanımlar: Yönetim bölümündeki işletme ilgili tanımları yapabilme veya mevcut tanımları değiştirebilme yetkisini tanımlar. Kullanıcı tanımları bu kapsam dışındadır. Kullanıcı yetkileri Sistem Destek bölümünün altındaki Kullanıcı Yetkilendirme yetkisine bağlıdır.


Ayarlar: Programın ayarlar ekranına ulaşabilme yetkisidir.

Raporlar/Analizler: Yönetim raporlarını alabilme yetkisidir. Bu raporlar Günlük Analiz Raporu, Main Courrant, Yönetim Raporu, Departman Satış Gelirleri Raporudur.

Devir Bakiyesi Düzeltme: Günlük Analiz Raporunun devreden bakiyesinin yönetim bölümünden değiştirilebilme yetkisidir.

Gelir Düzeltme: Günlük Departman gelirleri üzerinde değişiklik yapabilme yetkisidir.

Döviz Kuru Düzeltme: Döviz kuru düzeltme yetkisidir.

Rapor Tasarımı: Tüm raporların tasarımının yapabilme yetkisidir. Raporlardaki ayarlar butonu bu yetki mevcut ise aktifleşir.

Sistem Destek Yetkileri

Servis Programı: Veritabanı servis işlemlerini yapabilme yetkisidir.

Kullanıcı Yetkilendirme: Kullanıcı tanımlarını yapabilme ve yetkilerini değiştirebilme yetkisidir.

SQL Çalıştırma: Yönetim bölümündeki SQL formuna ulaşım yetkisidir.

Çalışma Tarihi Değişikliği: Programın çalışma tarihini değiştirebilme yetkisidir.

Lisans bilgileri: Programın lisansını değiştirebilme yetkisidir

Logo Değiştir: Program ana pencere de logo değişikliği yapabilme yetkisidir

Veritabanı değiştir: Programın veri tabanını değiştirebilme yetkisidir

Veri aktarımı: Veri tabanından başka bir konuma veri aktarabilme yetkisidir.

AmonRa Destek

HAKKINDA1

AmonRa Destek hizmetinden yararlanmak için, telefon, faks, e-mail ya da MSN Messenger iletişim araçlarından herhangi birini kullanabilirsiniz.

HAKKINDA2

destek@amonra.com.tr adresine istekleriniz gönderebilirsiniz. Gönderilen mailler tüm ilgili AmonRa Ekibine ulaşacaktır.

Ayrıca amonradestek@hotmail.com adresini MSN Messenger ekleyerek 7/24 soru ve isteklerinizi bildirebilirsiniz.

Bu sayfadan AmonRa'ya Erişim'in türlü yollarını kontrol edebilirsiniz!