Demirbaşlar

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demirbaşlar

Kullanım Amacı

Tesise ait tüm demirbaşların sisteme kaydedilmesi ve listelenmesi için kullanılır. isteme kaydı yapılan demirbaşlar için barkod tanımlaması yapılarak demirbaş takip ve sayım işlemlerinin hızlıca yapılması sağlanabilir. Demirbaş tanımları sonrası demirbaşlar ile ilgili bakım ve kalibrasyon gibi iş planlamaları da yapılabilir.

Kullanımı

50_Teknik_DemirbaslarMenu

Operasyon sekmesi altından Demirbaşlar butonu seçilerek demirbaş kayıtlarının listelenmesi sağlanır.

50_Teknik_Demirbaslar_Liste

Pasifler Dahil : Pasife alınmış demirbaş kayıtlarının da listelenmesini sağlar.
Bakım Gerektirenler : Sadece bakım planlaması yapılan demirbaş kayıtlarının listelenmesi sağlanır.
T. Hizmetler: Seçili olan demirbaşa ait teknik hizmetler listelenir.
Oto. Hizmetler: Demirbaş listesi içinde bakım ve ayarlama gün sayısı girilen kayıtlara bakım ve kalibrasyon kaydı yapar. (Not: Kayıtların yapılabilmesi için talep tipleri tanımından "Otomatik Bakım Kayıtları için Kullan" ve "Otomatik Kalibrasyon Kayıtları için Kullan" seçeneklerinin seçilmiş olması gerekir.)

Demirbaş Kartı Açma

Demirbaşlar Listesinden Demirbaş Kartı Açma

Demirbaşlar liste ekranının sol alt tarafında yer alan YeniKButon_Master.PNG butonuna basılarak yeni bir demirbaş kaydı oluşturulabilir.

Mal Alış Fişi İçinden Demirbaş Kartı Açma

Demirbaşın alımı esansında mal alış fişi içerisinde otomatik olarak demirbaş kaydı oluşturulabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Mal Alış Fişi sayfasında bulabilirsiniz.

Demirbaş Kartı

50_Teknik_Demirbaslar_Liste_Demirbas.Karti

Grubu: Demirbaşın bağlı olduğu grubun belirtildiği alandır.
(Demirbaşlarda gruplandırma yapılmıyorsa GENEL seçeneğini seçebilirsiniz.)
S.Kodu: Açılan demirbaş kartının stok kodunun yazılacağı alandır. Demirbaşlar için demirbaş kartı öncesinde Stok kartı açılmalıdır. (Örnek: İşletmeye aynı marka ve modelden 5 Televizyon alındı. Bu marka ve modelin stok kartı açılıp sisteme tanıtılmalıdır. Daha sonra bu stok kartına bağlı olarak televizyon üretim seri numaraları ile demirbaş kaydı alınabilir.)
Kodu: Demirbaş kodunun yazılacağı alan. O demirbaşa ait daha önce açılan kayıtlar varsa stok kodu seçildiğinde kod alanı otomatik olarak bir sonraki sayı ile gelecektir.Örnek: Yeni demirbaş kartı oluşturulmadan önce 10 adet LED TELEVIZYON olduğundan yeni kart LED TELEVIZYON_011 kodunu otomatik alır.)
Açıklama: Demirbaş kaydının açıklaması (adı vs.) bu alanda belirtilir
Sorumlu: Demirbaştan sorumlu personel varsa bu alanda belirtilir.


Genel

Yeri: Demirbaşın bulunduğu mekân. (Önceden sisteme tanıtılan odalar ve mekanlar)
Tipi: Demirbaşın bağlı bulunduğu stok grubu (Stok kartı açılırken belirtilen stok grubudur.)
Satıcı: Demirbaşın satın alındığı tedarikçi firma bu alanda belirtilir.
Alış Tarihi: Demirbaşın alınış tarihi bu alanda belirtilir.
Garanti Başl.: Garanti süresinin başlama tarihinin belirtildiği alandır.
Demirbaş Yılı:
Gücü: Demirbaşın harcadığı Watt cinsinden enerji gücünün belirtildiği alandır.
Ekran Sırası:
Marka: Kaydedilen demirbaşın varsa markasının yazılacağı alan.
Model: Demirbaşın modelinin belirtildiği alandır.
Seri No: Kaydedilen demirbaşın varsa seri numarasının yazılacağı alan.
İşletme Seri No: Demirbaşa işletme tarafından atanan seri numarasının belirtildiği alandır.
Barkodu: Demirbaşın barkod bilgilerinin belirtildiği alandır.Demirbaş kartının ait olduğu stok kartına ait önceden oluşturulmuş demirbaş kartları var ise barkod alanının sağındaki DemirbasGButonu.PNG butonuna tıklandığında sistem bir sonraki barkodu otomatik oluşturup yazacaktır.

Boyutlar

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_boyutlar.PNG


Ölçü Birimi: Demirbaşın boyutlarının belirtilmesindeki ölçü birimi bu alanda belirtilir.
Genişlik: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki genişliği belirtilir.
Uzunluk: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki uzunluğu belirtilir.
Yükseklik: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki yüksekliği belirtilir.
Diğer Boyutlar: Demirbaş ile ilgili varsa belirtilmesi gerekli diğer boyutlar bu alda belirtilir.


Ölçüler

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_olculer.PNG
Gücü: Varsa harcadığı enerji sarfiyatı belirtilir.
Diğer Ölçüler: Demirbaşın gücü diğer ölçüm değerleri bu alanda belirtilir.

Bakım

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakim.PNG


Bakım Talimatları: Demirbaş bakımında uygulanacak talimat bu alandan belirtilir. (Bakım talimatı tanımı için Teknik Hizmetler tanımlarından Görev Talimatları tanımı yapılması gerekmektedir.)
Bakım Personeli: Demirbaş bakımından sorumlu personel bu alanda belirtilir.
Bakım Aralığı: Gün olarak bakım dönem süresi bu alanda belirtilir.
Ayarlama Aralığı: Gün olarak cihaz ayarlama dönem süresi bu alanda belirtilir.

Bakım Planla

Demirbaş kaydına bağlı bakım türünde teknik hizmet kayıtlarının oluşturulması sağlanır. Böylece planlanan bakımların Görev Merkezi liste ekranında görünmesi sağlanır. Demirbaşların bakım planlaması yapılarak kullanım ömrünün uzatılması ve verimli çalışması sağlanmış olur. Bakım planı yapılabilmesi için Demirbaş Kartı içindeki Bakım sekmesi altındaki BakimPlanlaButonu.PNG butonuna basılarak bakım işlemleri sayfası açılır.

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakimplanla.PNG


Tipi: Oluşturulacak teknik hizmet tipinin belirtildiği alandır. BAKIM tipi sistemde bakım kayıtları için varsayılan seçili olduğundan ilk kayıt ekranında seçili gelecektir.
Başlangıç ve Bitiş T.: Bakım teknik hizmet kayıtlarının oluşturulması istenen tarih aralığının belirtildiği alandır.
Aralık: İki alandan oluşmaktadır. Birinci alanda sayı olarak kaç defa kayıt açılacağı ikinci alanda zaman birimi belirtilmelidir. Resimdeki örnekte Ay seçili olduğu için 3 ayda bir olarak teknik hizmet kaydı oluşturulacaktır. Tarih olarak başlangıç tarihi günü temel alınır.
Departman: Bakım teknik hizmet kaydında görevlendirilen departmanın belirtildiği alandır.
Shift: Bakımı yapacak departmandaki çalışma saatinin belirtildiği alandır.
Bildirilen: Personel ve Görev olarak seçim yapılabilir. Personel seçildiğinde açılır listeden bakım yapacak personel belirtilir. Görev seçildiğinde bakım yapması beklenen seçili departmandaki seçili göreve bağlı personeller seçilmiş olacaktır.
Liste: Seçili demirbaşa ait Teknik Hizmetler Listesinin ekrana gelmesini sağlar.
Ekle: Tanımlanan bakım seçeneklerine göre bakım teknik hizmet kayıtlarının oluşturulmasını sağlar.

Bakımları Listele

Demirbaş kayıt kartına bağlı Teknik Hizmetler Listesinin ekrana gelmesini sağlar.

Toplu Bakım

Demirbaşlar liste ekranında CTRL tuşuna basılı iken seçim yaparak yada sağ tık menüsündeki Tümünü Seç seçeneği ile listelenen kayıtların tümünü seçerek Toplu Bakım Planla seçeneği seçilir. Böylece birden fazla demirbaşa aynı anda Bakım Planlama işlemi yapılması sağlanır.

Sağ Tık Menüsü

50_teknik_demirbaslar_liste_toplubakimmenu.PNGDemirbaş liste ekranında mouse ile sağ tıklama yapılarak demirbaş kayıtları ile ilgili işlem menüsü açılır.


Barkod Yazdır

Barkod Yazdır seçeneği ile barkodları olan demirbaşların barkodlarının yazdırılması sağlanır. Barkod Yazdır seçeneği altındaki Seçili Kayıtlar seçeneği ile sadece seçili kayıtların barkodlarının yazdırılması sağlanır. Barkod Yazdır seçeneği altındaki Tüm Liste seçeneği ile listedeki demirbaşların tümünün barkodlarının yazdırılması sağlanır.

Bakım Planla

Bakım Planla seçeneği ile Demirbaş için Bakım Planlama işleminin yapılması sağlanır.

İlk Bakım Tarihi Güncelle

DemirbasilkBakımTarihiGuncelle.PNG


İlk Bakım Tarihi Güncelle seçeneği ile seçilen demirbaşın ilk bakım tarihinin güncellenmesi sağlanır. Demirbaşlar liste ekranında CTRL tuşuna basılı iken seçim yaparak yada sağ tık menüsündeki Tümünü Seç seçeneği ile listelenen kayıtların tümünü seçerek birden fazla demirbaşın ilk bakım tarihinin güncellenmesi sağlanır.

Barkod Belirle

DemirbasSagTikBarkod Olustur.PNG
Barkod Belirle seçeneği ile ilgili demirbaşlara barkod numarası verilmesi sağlanır.
Temel Barkod: Sistemin vereceği barkodun başlangıç numarasının belirtildiği alandır.
Ayırma Karakteri: Oluşturulacak barkodda bir ayırma karakteri kullanılacaksa nu alanda belirtilir. Örneğin 123.0001 gibi bir barkod verilecekse ayırma karakteri olarak nokta yazılır.
Karakter Sayısı: Oluşturulacak barkodda Temel Barkoddan sonra ki basamak sayısının belirtildiği alandır.

Seçilenlere Dosya Ekle

Seçilenlere Dosya Ekle seçeneği ile seçilen demirbaşlara bilgisayardaki herhangi bir dosyanın eklenmesi sağlanır.


Yerini Değiştir

DemirbasSagTikYeriniDegistir.PNGYerini Değiştir eçeneği ile seçilen demirbaşın mekanının güncellenmesi sağlanır. Demirbaşlar liste ekranında CTRL tuşuna basılı iken seçim yaparak yada sağ tık menüsündeki Tümünü Seç seçeneği ile listelenen kayıtların tümünü seçerek birden fazla demirbaşın mekanının güncellenmesi sağlanır.


Teknik Hizmetler

Seçili demirbaşa ait teknik hizmetlerin listesi için Görev Merkezi ekranının gelmesini sağlar. GorevMerkeziMenu.PNG

Otomatik Hizmetler

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?