Anket

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

CrmAnketTanimlariMenu.jpg

Anket Yerleri

Anketin ilgili olduğu mekan tanımlanır. (Örnek: Mekan Restaurant, SPA vb...) Tüm mekanları kapsayan bir anket için GENEL bir mekan tanımlanabilir.

Anket Tanımları

40_CRM_AnketTanimlariListe

Yeni Kayıt: Yeni anket tanımlanması için kullanılır.
Değiştir: Tanımlı anket kayıtının değişiklik yapılmasını sağlar.
Sil: Tanımlı anket kayıtının silinmesini sağlar.
Düzenle: Seçili anketin içeriğinin düzenlenmesini sağlar.


Anket Tanimi

Anket tanımlaması yapılırken standart soru şablonu tanımlarının yapılması gerekir. Örnek olarak anket sorularımızın cevaplarının Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi olduğunu varsayalım. Bunun için Anket Tanımları ekranında Yeni Kayıt butonuna basılarak Anket Tanımı ekranı açılır. Adı kısmına Standart Soru Şablonu yazılarak bu tanımın anket sorularına verilen cevapların tanımı olduğu belirtilir ve Standart Soru şablonu seçeneği seçilerek şablon tanımı yapılır.


Şablon Tanımı yapıldıktan sonra Düzenle Butonuna basılarak Standart Soru Şablonu düzenleme ekranına girilir. Gelen ekranda Şablon soru seçeneğine sağ tıklama yapılarak Listeyi düzenle seçeneği ile tamım ekranına girilir


Sablon Soru Liste Duzenleme


Gelen ekranda Çoklu Ekle seçeneği ile Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi şeklinde seçenekler alt alta yazılarak standart soru şablonu tanımları oluşturulur


Coklu Ekleme Ekrani


Standart Soru Şablonumuzu tanımladıktan sonra ekranın sol tarafındaki Seçenek menüsünden istenirse cevapların puan değerleri de yazılabilir.


Standart Cevap Sablonu Puan


Standart Soru Şablonumuzu tanımlayıp puanlamasını yaptıktan sonra Anket Tanımlarından Otelde kullanılan anketlerin tanımı yapılabilir. Burada tanım yapılırken Grup Tanımlarında Resepsiyon Oda Bar gibi konu başlıkları tanımlanır.

40_CRM_AnketTanimlariDuzenle

Konu Başlıklarınının üzerine sağ tıklama yapılarak İlgili başlığa ait anket soruları tanımı yapılabilir. Örn. Resepsiyon başlığına sağ tıklayıp soru ekle diyerek Güleryüz,İlgi, Hizmet Kalitesi, Temizlik gibi soru tanımlaması yapılabilir.

Grup Soru Tanimi

Soru tanımları yapıldıktan sonra soru tanımına sağ tıklama yapılarak gelen ekrandan Şablon Soru seç seçeneği seçilir ve standart soru şablonu seçilir. Böylece Anket doldurma ekranında bu soru altında yukarıda tanımlamış olduğumuz Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi seçeneklerinin gelmesi ve seçilebilmesi sağlanmış olur


Sablon Soru Secme Ekrani


Otelimize tekrar gelmeyi düşünür müsünüz? Şeklinde evet hayır soruları için soru tanımına sağ tıklama yapılarak Ekle Seçeneğinden Tekli seçim seçeneği seçilerek sadece evet yada sadece hayır seçi mi yapılacak şekilde düzenleme yapılabilir


Evet Hayir Cevap Tanimi


En beğendiğiniz personel gibi bilgi girişi yapılacak sorular için soru tanımına sağ tıklama yapılarak Ekle Seçeneğinden Yazı seçeneği seçilerek cevap alanına değer yazılabilmesi için düzenleme yapılması sağlanır. Yazı seçeneğinde personel adı soyadı bilgileri gibi 255 Karaktere kadar değer yazılabilir.


Anket Cevap Yazi Tanimi


Diğer düşünceleriniz gibi bilgi girişi yapılacak sorular için soru tanımına sağ tıklama yapılarak Ekle Seçeneğinden Not seçeneği seçilerek cevap alanına değer yazılabilmesi için düzenleme yapılması sağlanır. Not seçeneğinde yazı seçeneğinden farklı olarak 255 karakterden uzun değer girişi yapılabilir.


Anket Cevap Not Tanimi

Ekle: Anket içeriğine soru eklenmesini sağlar.
Değiştir: Seçili içeriğin değiştirilmesini sağlar.
Sil: Seçili içeriğin silinmesini sağlar.
Sorgu Göster:
Sorgu Düzenle:

40_CRM_AnketTanimlariDuzenle.SorguDuzenle

Özel Sorgu:

40_CRM_AnketTanimlarikart

Anket adı, geçerli olacağı tarihler ve varsa anketle ilgili not girilir.

Standart Soru Şablonu: Tanımlanan anketin standart bir şablon olarak kullanabilmesi için bu seçenek işaretlenmelidir.
Touch Screen (Dokunmatik Ekran): Dokunmatik ekranlarda kullanılabilmesi için bu seçenek seçilmelidir.
Şablon: Tanımlanan anketin şablon olarak kullanabilmesi için bu seçenek işaretlenmelidir.
Anket Kaydından Sonra Misafire Email Gönder: Anket kaydından sonra misafire bilgi maili gönderilmesi sağlanır.
GR Email: Misafir ilişkileri mail adresi bu alanda belirtilir. Eğer Anket Kaydından Sonra Misafire Email Gönder seçeneği etkinse belirtilen mail adresinden anket kayıt edildikçe mail gönderilecektir.
Not Anketi:
Web'de Göster: Anketin web arayüzünde gösterileceğin belirtildiği alandır. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki font ayarları etkin olacaktır.

Anket Setleri

Anket setleri ile ankette otomatik oluşacak soru setlerin belirtilir. Eğer anketlerde sorulan soruların her ankette değişimi gerekiyorsa anket seti tanımlanır. Sabit anket soruları için anket seti tanımlanmaz.

Anket setlerinde en çok sorulan sorular ile az sorulan sorular arasında elemeyi sistem otomatik yaparak daha az sorulan soruların ankette yer almasını sağlamaktadır.

Anket Cevapları

Misafirlerin anket sorularına vermiş olduğu cevapların kayıtları bu ekranda listelenir.

40_CRM_AnketCevaplari.jpg

Filtre alanından sorgulayarak getirilen anket kaydının üzerinde çift tıklayarak ankette değişiklik yapabilirsiniz.

Anket Cevapları Detayı

Anketlere verilen cevapların detaylarının görülmesi sağlanır.

CRMAnketCevaplariDetayiListe.PNG

Diğer butonundan Kayıt seçeneği ile ankete verilen cevaplar görülür.

Anket Cevap Karşılaştırma

40_CRM_AnketCevapKarsilastirma.jpg

Anket Sonuçları Analizi

40 crm anketsonuclarianalizi.zoom94.png

Belirtilen anket tarih aralığı ve grafik tipine göre anket analizleri ekrana getirilir.Grafik tipinde Sayısal Sayısal% Puan ve Puan% gibi farklı şekillerde rapor alınabilir.Anket sonuçları analizinde puan ve yüzde değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Puan ve yüzde olarak hesaplama yapılacaksa Standart Olmayanlar dahil seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır.

Anket Yüzdesi Hesaplama Yöntemi

İlk aşamada öncelikle cevaplara puanlandırma yapılır.
Çok İyi =5
İyi =4
Normal =3
Kötü =2
Çok Kötü =1 Puan olsun

İkinci aşamada puanlamaların yüzdesi hesaplanır.En yüksek puanın değeri %100 olarak alınır diğerleri buna göre oranlarınır.Örneğimizde
Çok İyi 5/5 = % 100
İyi 4/5 = % 80
Normal 3/5 = % 60
Kötü 2/5 = % 40
Çok Kötü 1/1 = % 20 olacaktır.

Üçüncü aşamada verilen cevapların toplan verilen cevaba oranına göre Sayı Yüzdesi Bulunur. Örneğimizde göstermek istersek;
Çok İyi diyen kişi sayısı 4 olsun
İyi diyen kişi sayısı 4 olsun
Normal Diyen Kişi Sayısı 1 olsun
Kötü Diyen Kişi sayısı 2 olsun bu sayılara göre toplam cevaplanan sayısı 11 dir,

Sayı Yüzdesi şu şekilde hesaplanır Sayı%= (Verilen Cevap) / (Toplam cevap) * 100

Çok İyi 4(verilen Cevap) / 11 (Toplam Cevap)*100 = % 36,36
İyi 4(verilen Cevap) / 11 (Toplam Cevap)*100 = % 36,36
Normal 1(verilen Cevap) / 11 (Toplam Cevap)*100 = % 9,09
Çok Kötü 2(verilen Cevap) / 11 (Toplam Cevap)*100 = % 18,18

Puan şu şekilde hesaplanır  Puan=Cevap Sayısı* Cevabın Puanı

Çok İyi cevabının puanı 4*5=20 Puan
İyi cevabının puanı 4*4=16 Puan
Normal cevabının puanı 1*3= 3 Puan
Kötü cevabının puanı 2*2= 4 Puan olacaktır.
Toplam puan 20+16+3+4=43

Puan Yüzdesi Şu şekilde Hesaplanır Puan%= Alınan Puan / Toplam Puan*100

Çok İyi Cevabının Puan Yüzdesi 20/43*100= 46,51
İyi Cevabının Puan Yüzdesi 16/43*100= 37,20
Normal Cevabının Puan Yüzdesi 3 /43*100= 6,97
Kötü Cevabının Puan Yüzdesi 4 /43*100= 9,30


Başarı Yüzdesi Şu Şekilde Hesaplanır  Başarı%=(Cevabın normal yüzdesi*Sayı Yüzdesi)/100

Örneğimizde açıklamak gerekirse

Çok İyi Cevabının Başarı Yüzdesi (100*36,36)/100=36,36
İyi Cevabının Başarı Yüzdesi ( 80*36,36)/100=29,08
Normal Cevabının Başarı Yüzdesi ( 60* 9,09)/100= 5,45
Kötü Cevabının Başarı Yüzdesi ( 40*18,18)/100= 7,27

Puan ve yüzde olarak hesaplama yapılacaksa Standart Olmayanlar dahil seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?