Stok Ayarları

AmonRa Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

Stok Ayarları

Tanımlar

00_Stok.Ayarlari.TanimlarDepolar
Ana Depo Kodu: Ana depo kodunun belirtildiği alandır.
Teknik Servis Deposu: Teknik servis depo kodunun belirtildiği alandır.
Stok Grupları
Yiyecek Stok Grubu: Yiyecek stok grubunun belirtildiği alandır.
İçecek Stok Grubu: İçecek stok grubunun belirtildiği alandır.
Demirbaş Stok Grubu: Demirbaş stok grubunun belirtildiği alandır.
Satış Grupları
Yiyecek: Yiyecek satış grubu kodunun belirtildiği alandır.
İçecek: İçecek satış grubu kodunun belirtildiği alandır.
(Not: Pos modülü kullanan işletmelerde Z Raporu alındığında Tüketim fişi oluşturulması için yiyecek ve içecek satış grupları mutlaka seçilmelidir.)
Stok M. Kod Uzunluğu:
Fiyat Küsurat Sayısı:
Toplam Tutar Küsurat Sayısı:
Miktar Küsurat Sayısı:
Demirbaş Kod Uzunluğu:
Miktarda Küsurat Yoksa Sıfırları Gösterme: işaretlendiğinde tam sayılarda virgül sonrası sıfır eklemesi yapmayacaktır. Örneğin 2,000 olarak görünen tam değerlerde 2 olarak görünecektir.
Stok Kur Türü: Stok işlemlerinde uygulanacak döviz kur türünün belirtildiği alandır.
Zayii Kodu: Zayii-Fire fişinde kullanılır. Kayıt esnasında Satıcı otomatik olarak Zayii Kodunda seçilen satıcı olarak kaydedilir. ;(Fişte görünmez)
Ana Kasa: Arka büroda cari bölümünde kullanılacak ana kasanın belirtildiği alandır.


Hareketler

00_Stok.Ayarlari.Hareketler

Mal Alış Faturalarda Küsurat Kullanma: Mal alış fişinde küsuratları yuvarlanmasını sağlar.
Stok Fişlerinde Saati 00:00 Olarak Al: Fişlerin saat alanına açılışta 00:00 gelmesini sağlar.
Belge No. Otomatik Artır: Belge no yazılmadığı zaman bir önceki belge numarasının bir arttırılarak kayıt edilmesini sağlar.
Belge No için Manuel Girişe İzin Ver:
Belge No Verirken Depo Ayrımı Yap: Depolara göre farklı belge numaralarının hafızada tutularak arttırılmasını sağlar.
Belge No. Olmayan Kayıtlarda Fiş No Kullan:
Tüketimlerde (-) Eksiye Düşme: Tüketimlerde depoda yeterli bakiye yoksa eksiye düşmesi engellenir.
Bunu Birebir Kullanılabilenlerde Uygulama: Stok kart tanımlarında birebir kullanılır seçeneği seçili olanlarda eksiye düşme seçeneğinin uygulanmamasını sağlar.
Eksi (-) Bakiyede Çıkışa İzin Verme: Eksi bakiyede depodan çıkış yapılmasını engellenmesini sağlar.
Stok Transfer Fişlerinde Ortalama Fiyatı Kilitle: Transfer fişlerinde ortalama fiyatın kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.
Depoda Olan Malzemelerden Seç: Depoda olmayan malzemenin fişte seçilmesini engeller.
Demirbaş Stok Kontrolü Yap:
Stok Fişlerinde Otomatik Sözleşme Kontrolü: Fiş kayıtları tamamlandığında her satır için ilgili satıcı ve malzemenin sözleşmesi varsa seçim yapılmasını sağlar.
Mal Alış Fişlerinde Bütçe Zorunlu: Seçenek seçildiğinde fiş kayıt edilirken bütçe kontrolü yaparak bütçe seçimi yapılmayan kalem varsa uyarı verir.
Stok Kodu Alanına Geçince Liste Açılsın: Barkod ile okutmada satırın hemen seçimini sağlar.
Stok Açıklama Alanına Geçince Liste Açılsın: Barkod ile okutmada satırın hemen seçimini sağlar.
Gece Otomatik Üretim Yap: Gece aktif sayım döneminde tüm depolarda üretim işleminin yapılmasını sağlar.
Stok Fişleri Tam Ekran: Stok fişlerinin ekranı kaplamasını sağlar.
Ürün Fişlerinde Departman Ürünleri Gelsin: Ürün fişlerinde departmana bağlı departman ürün tanımı varsa tanımlı olan ürünlerin gelmesini sağlar.
Kaydederken Miktar Olmayanları Sil: Fiş kayıt ederken miktar girilmeyen satırlar varsa bu satırların kayıt işlemine silinmesini sağlar.


Maliyetlendirme

00_Stok.Ayarlari.Maliyet
Ortalama Fiyatı İndirimli Hesapla: Ortalama fiyat hesaplamalarında yapılan indirimleri de esas alması sağlanır.
Reçete Maliyetlendirmede Son Fiyatı Kullan: Reçetelerden maliyetlendirmede son fiyatı esas alarak hesaplaması sağlanır.
Hammadde ve Ürün Listesinde Maliyet Bilgisi Göster:
Satış Fiyatı Hesaplama
Yiyecek Cost%: İşletmenin belirlediği satış kar marjının yüzde olarak belirtildiği alandır.
Alkolsüz İçecek Cost%:
Alkollü İçecek Cost%:
Üretim Maliyeti%:
Enerji Maliyeti: İşletmenin belirlediği enerji maliyetinin yüzde olarak belirtildiği alandır.
Satış Fiyatı Yuvarlama: Menü satış fiyatı hesaplamada yapılacak olan fiyat küsuratlarının yuvarlanmasının ne kadar olacağının belirtildiği alandır.


Satın Alma

00_Stok.Ayarlari.Satinalma
Satın Alma Fişlerinde Belge No Fiş No ile Aynı: Satın Alma fişlerinde belge numarasını fiş numarası olarak kullanılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Fişlerinde Belge No Otomatik Artır: Satın Alma fişlerinde belge numarasının otomatik arttırılması için bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Fişlerinde Belge No için Manuel Girişe İzin Ver:
Satın Alma Fişlerinde Belge No Verirken Depo Ayrımı Yap: Satın Alma fişlerinde belge numarasında depo ayrımı yaparak numaralandırılması için bu seçenek işaretlenir.
Sipariş Fişinde Onay Kayıtlarını Paraf Sitili Yazdır: Sipariş fiş tasarımını onay kayıtlarını imza atılabilecek şekilde dizayn eder.
Depo Taleplerinde Onay Gerekli: Depo taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Satıcı Taleplerinde Onay Gerekli: Satıcı taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Taleplerinde Onay Gerekli: Satın Alma taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Stok Modülü Entegre: Satın Alma talebi Stok Modülü ile entegreli olarak çalışılacaksa bu seçenek işaretlenir.
Depo Çıkışında Otomatik Stok Fişi: Satın alma modülündeki depo çıkışlarında stok modülünde fiş açılmasını sağlar.
SA Listelerinde Tümü İşaretli Gelsin: Satın Alma listelerinde tüm kalemlerin listelenmesi için bu seçenek işaretlenmelidir.
Onay Listesinde Son Alış Fiyatını İskontolu Getir: Satın alma onay listesinde iskontolu son alış fiyatların getirir.
Fiyat Karşılaştırmada Satıcı adı gösterme: Fiyat karşılaştırma ekranında satıcı adının görünmemesini sağlar. İstenirse sağ tık menüsü ile kolon seçiminden satıcı adı seçenek seçili olsa da geçici olarak ekrana getirilebilir.
Stok Fişlerinde Otomatik Fiş Kontrolü: Fiş kayıtları tamamlandığında her satır için ilgili satıcı ve malzemenin sözleşmesi varsa seçim yapılmasını sağlar.
Satıcı Sipariş için Fiyat Analizi Zorunlu: Satın Alma talepleri ve Depo Talepleri ekranlarında seçenek etkinse satıcı olmadan sipariş oluşturulmasını sağlar.
Satın Alma Fişleri Tam Ekran: Satın alma fişlerinin tam ekran olmasını sağlar.
Fiyat Karşılaştırmada Satıcı Adı Gösterme: Fiyat karşılaştırma ekranında satıcı adının görünmemesini sağlar.
Alış Fişi için Belge Türü: Bekleyen siparişler fatura edilirken varsayılan belge türü bu alanda belirtilir.
Bütçe Seçimi Zorunlu Seviye: Belirtilen onay seviyesine kadar satın alma fişlerinde bütçe kontrolü yapılmaz. Belirtilen onay seviyesi ve üstü onay seviyelerinde fiş kayıtlarında bütçe kontrolü yaparak seçim yapılmamış kalemler için uyarı verir.
Marka Sadece Listedekilerden Seçilsin:
Kaydederken miktar olmayan satırları sil: Özellikle şablon ile hazırlanan fişlerde miktar alanı boş ise kayıt işleminde boş satırlar silinecektir.
__:__ sonrasındaki Depo Taleplerini ertesi gün tarihiyle kaydet: Belirtilen saatten sonraki depo taleplerini ertesi gün tarihiyle kayıt edilmesini sağlar.
__:__ sonrasındaki Satın Alma Taleplerini ertesi gün tarihiyle kaydet: Belirtilen saatten sonraki Satın Alma taleplerini ertesi gün tarihiyle kayıt edilmesini sağlar.
Onay Uyarıları
Mesaj Türü: Onay uyarısının mesaj türünün seçildiği alandır. (RAMSG, EMAIL, SMS)
Uyarı Gönderim Saatleri:
Kullanıcılar: Onay uyarısının gönderilmesi istenen Kullanıcıların belirtildiği alandır.
Onay Bekleme Uyarı Aralığı (dk): Onay bekleme uyarı aralığının dakika cinsinden belirtildiği alandır.
Gönderim Sayısı: Aynı satın almanın toplam kaç defa uyarı mesajı gideceğinin belirtildiği alandır.


POS

00_Stok.Ayarlari.POSAdisyon dökümde Program bilgisi olmasın:
Adisyon dökümde Açık Adisyon uyarısı olmasın:


Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?