POS Ayarları

AmonRa Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

POS Ayarları

Seçenekler

00_POS.Ayarlari.Secenek

Z Raporu ve Aktarım
Z Raporunda Stokları Aktar: Z raporu alındığında stokları aktarmak için otomatik olarak SATIS fişleri oluşmasını sağlar.
Stokları Anlık Düş: Hesap kapatıldığında stokları aktarmak için otomatik olarak SATIS fişleri oluşmasını sağlar.
Z Raporunda Maliyet Analizi Yap: Z raporunda maliyet analizi bilgilerinin de verilmesini sağlar.
Z Raporunu Text Olarak da Yazdır: Z raporunu sadece metin olarak yazdırılmasını sağlar.
Belge No İçin Adisyon No Kullan: Belge no için adisyon numarası kullanır.
A. Adis. Kontrol Butonunu Göster: Açık adisyonlara kontrol butonunu ekler.
Peşinleri de Anlık Olarak Aktar: Peşin satışların Z raporunda toplam olarak aktarılması yerine her bir peşin satışta ayrı bir kayıt olarak kasa hareketi oluşturarak aktarır.
Birden Fazla Adisyon Açılabilsin: Aynı masa numarasına birden fazla adisyon açılmasını sağlar.
Z Raporunda Kişi Sayısı Göster: Z raporu ve X raporunda toplam kişi sayısı bilgisini ekler.
Peşinleri Faturaya Aktar: Peşin adisyonların Kesilen faturalarının|left fatura kayıtlarının kesilen faturalar ekranına aktarılmasını sağlar.
Oda Adisyonlarını Faturaya Aktar: Oda hesabına gönderilen adisyonların Kesilen faturalarının|left fatura kayıtlarının kesilen faturalar ekranına aktarılmasını sağlar.
Genel
AmonRA POS'u Masaüstü Yap: AmonRa POS modülünü masa üstü yapar ve o terminalde başka bir program kullanılmasını engeller.
Açılışta Masa Planı Gelsin: açılış ekranında masa planının ana ekranda olmasını sağlar.
Kapanisi Engelle: Programın kapatılmasını engeller.
Listede Toplamları Gösterme: Adisyon listelerinde toplamları göstermez. Böylece yetkili olmayan personel tarafından satış toplamları görülemez.
Sadece Bugünkü Adis. Göster: Adisyon listesinde sadece bu günkü adisyonların listelenmesini sağlar. Her gün gün sonu yapmayan işletmelerde kullanılan bir seçenektir.
Sadece Açık Adisyonları Listele: Adisyon listesinde kapalı adisyonları göstermez.
Sadece Açık Adisyonlar Seçeneğini Göster: Adis yon listesinde Sadece Açık adisyonları Göster seçeneğini etkinleştirir.
Açık Adisyonları Göster Menüde: Adisyon liste ekranında Sadece Açık Adisyonları Göster seçeneğinin gizlenmesini sağlar.
Garson Güvenlik Sistemi Devrede: RAPOS'da yapılan işlemlerde şifre sorulması ile Garson Güvenlik Sistemi olarak adlandırılır. Bu seçenek işaretlenerek Garson Güvenlik Sistemi devrede olması sağlanır.
Garsonun Kendi Adisyonlarını Listele: Kullanıcı girişi yapmış garsonun sadece kendi adisyonlarını görebilmesini sağlar.
Adisyon
İsme Göre Hesap Aranabilsin: Oda numarası yerine Misafirin ismine göre hesap aranabilmesine imkan sağlar.
Sadece Master ve Özel Folyolar: Sadece master ve özel folyo için misafir ismine göre aranabilmesine imkan sağlar.
Hesap No Klavyeden Girilemesin: Klavyeden hesap numarası girilememesini sağlar.
Fiyat ve Kodları Değiştirilemesin: Kullanıcı tarafından fiyatların ve kodların değiştirilememesini sağlar.
Sıfır Fiyat Hariç: Sıfır fiyatlı ürünler haricinde fiyat değiştirilememesini sağlar.
Açık Adisyon Kullandırma: Kullanıcıların açık adisyon uygulamasını kullanamamasını sağlar.
Adisyonu Sadece Açan Kapatsın: Adisyonu açan kullanıcın kapatması sağlanır.
Hesap Seçtirme Diyaloğu Devrede: Hesap kodu girerken hesap seçilebilmesi için misafir listesinin çıkması sağlanır.
Ürün İade'de Yeni Satır Ekle: Satır iade edilirken eksili yeni bir satır eklenmesi sağlanır.
Hesap Kapatma'da Onay: Hesap kapatmada onay için mesaj sorgusu çıkmasını sağlar. Böylece yanlışlıkla hesap kapatılması önlenmiş olur.
Yeni Özellik Tanımlama Açık: Kullanıcı sisteme girdikleri ürünlere yeni özellik verebilme imkanı sağlar. (Örnek Nescafe ürününe sütlü özelliği verebilme.)
Belge No. Oto. Artsın: Belge numarasının otomatik artmasını sağlar. Bu özellik açık olsa da belge numarasını elle düzeltme imkanı vardır.
Not Zorunlu: Tüm adisyonlarda not girilmesini zorunlu hale getirir.
İndirimde Not Zorunlu: İndirim yapılan işlemlerde not girilmesi zorunlu hale getirir.
Ürün Eklemede Özellik Seçtir: Adisyona her ürün ekleme işleminde ürün özelliği seçeme ekranının gelmesini sağlar.
Hızlı Ürün Ekleme Devrede: Menüdeki ürünlere her tıklamada adisyona ekler. Böyece ürün sayısı belirtmeden adisyona ürün eklenebilir.
Hesap No Kapanışta Sor: Adisyon açılışta hesap kodu alanını zorunlu tutmayıp adisyonun kapanışında oda numarası sorulmasını sağlar.
Kapanışta Ödeme Ekranını Göster: Hesap kapanışında detaylı ödeme ekranını gösterir.
Hesap No Olarak Peşin Satışlar Gelsin: Oda numarası belirtilmediğinde 999 Peşin Satışlar hesabı varsayılan olarak gelecektir.
Peşin Satışlarda Varsayılan NAKIT: Peşin satışlarda ödeme tipi olarak NAKIT tipinin seçili gelmesini sağlar.
Ürün Mevcut Değilse Yeni Ürün Kartı Aç: Tanımlı olmayan bir ürünün tanımlanmasına olanak sağlar.
Maks. Ürün Adedi: Belirtilen sayıdan daha fazla ürün girildiğinde uyarı verir. Kullanıcı hatalarına karşı önlem olarak tanımlanabilir.
Kart No Başlama Harfi: Entegre olan kart sistemlerinde başlama harfinin belirtileceği alandır.
Kart No Okuma Süresi: Kart okuyucu donanımın kart okuma süresinin belirtildiği alandır.


Kullanılacak Alanlar
Masa No: Adisyonda masa numarası belirtilmesini sağlar.
Garson Kodu: Adisyonda garson kodu belirtilmesini sağlar.
Hesap Kodu: Adisyonda hesap kodu belirtilmesini sağlar.
Belge No: Adisyonda belge numarası belirtilmesini sağlar.
Order No: Adisyonda sipariş numarası belirtilmesini sağlar.
Ürün Kodu: Adisyonda ürün kodu belirtilmesini sağlar.
Satır İndirimi: Adisyonda satış indirimi belirtilmesini sağlar.
Servis %: Adisyonda uygulanacak servis yüzdesinin belirtilmesini sağlar.
İndirim: Adisyonda indirim belirtilmesini sağlar.
Departman: Adisyonda departman belirtilmesini sağlar.
Döviz: Adisyonda döviz belirtilmesini sağlar.
Kişi Sayısı: Adisyonda kişi sayısı belirtilmesini sağlar.
Pansiyon: Pansiyon alanının görünmesini sağlar.
Nakit: Nakit alanının görünmesini sağlar.
K.Kartı: Kredi Kartı alanının görünmesini sağlar.
Not: Adisyonda not yazılmasını sağlar.
S.Sıra: Ürünün servis sırasının belirtilmesini sağlar.


Yazıcı

00_POS.Ayarlari.Yazici
Yiyecekler Sipariş: Yiyecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
İçecek Sipariş: İçecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Diğer Sipariş: Yiyecek ve içecek siparişi dışındaki ürünlerin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Hesap Özeti: Hesap özetinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Adisyon Yazıcısı: Adisyonun hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Fatura Yazıcısı: Faturanın hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Peşin Kasası: Peşin satışların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır.
Kredi K. Kasası: Kredi kartı tahsilatların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır.
Fiyat Dövizi: Adisyonların hangi para biriminden olacağını belirtilen alandır.
EUR Kasası:
USD Kasası:
Döküm Seçenekleri
Standart Döküm Yazdır: Adisyon yazıcısına standart dökümün yazdırılması sağlanır.
Şablon Kullan: Adisyon için hazırlanan şablonun yazdırılması sağlanır.
FastReport Önizleme Göster: Fastreport hazırlanan adisyon tasarımında yazdırmadan önce önizleme ekranının gösterilmesini ver ön izleme ekranından yazdırılmasını sağlar.
Dökümde Bakiye Göster: Adisyon dökümünde bakiyenin gösterilmesini sağlar.
Dökümde Otel Adı Yaz: Adisyon dökümünde otel adının yazılmasını sağlar.
Dökümde Döviz Göster: Adisyon dökümünde döviz tutarının gösterilmesini sağlar.
Dökümde Satır Toplam Yaz: Adisyon dökümünde satır toplamalarının da yazdırılmasını sağlar.
Dökümde Birim Fiyat da Yaz: Adisyon dökümünde birim fiyat bilgisinin de yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümü İngilizce Ver: Adisyon dökümünün İngilizce yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümde İmza Var: Adisyon dökümünde misafirin imzası için imza bölümünün yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümde Sicil No Göster: Adisyon dökümünde sicil numarasının da yazdırılmasını sağlar.
KDV'ye Göre Toplam Göster: Ürünlerdeki farklı KDV'leri baz alarak farkı KDV'lerin toplamlarının gösterilmesi sağlanır.
Yiyecek-İçecek Toplam Göster: Yiyecek ve İçecek satış gruplarına göre toplamların eklenmesini sağlar.
Dökümde Not Göster: Adisyon dökümünde not alanın yazdırılmasını sağlar.
Ödeme Tiplerini Göster: Adisyon dökümünde ödemenin nasıl yapıldığının (NAKIT, K.KARTI gibi) yazdırılmasını sağlar.
Siparişi Ürün Grubuna Göre Yaz: Siparişleri ürün grubuna göre yazarak her ürün grubuna bir sipariş yazıcısı atama imkanı sağlanmış olur.
Fatura için Farklı Tasarım Kullan: Fatura için adisyon tasarımı dışında bir tasarım kullanılmasına olanak sağlar.
H. dökümlerini Resmi Adisyona Al: Hesap özeti yazdırmak yerine adisyona siparişlerin kalem kalem yazdırılarak adisyon kapatma işleminde sadece toplamı yazarak adisyonun kapatılmasını sağlar.
Türkçe Harfleri Temizle: Yazıcının Türkçe karakterlerinde sorun olması durumunda bu seçenek seçilerek Türkçe olan karakterlerin İngilizce muadilleri ile değiştirilmesi sağlanır. (Örnek: Ü yerine U gibi)
OEM Karakter Kontrol Et:
Hesap Yazdırda Hesap Özeti: Hesap yazdırma seçeneğinde adisyonu tekrar yazdırmak yerine hesap özeti yazdırmayı sağlar.
Hesap Kapatta Çıktı Verme: Adisyon kapatılırken otomatik adisyon dökümü verilmemesini sağlar.
Peşin Adisyon Kapatıldığında Fatura Sor: Peşin adisyon kapatıldığında fatura kaydı oluşturulması için uyarı ekranı getirir.
FastReport döküm DotMatrix yazdırsın: Özel tasarım adisyonlarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağalar
FastReport fatura DotMatrix yazdırsın: Özel tasarım faturalarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağalar
Döküm Ayarları
Adisyon Başlık: Adisyona başlık yazdırılmasını sağlar.
Satır Genişlik: Dökümde yazdırılacak satır genişliğinin belirtildiği alandır.
Seri Yazıcı Hafıza: Yazıcı hafızasına gönderilecek boyutun belirtildiği alandır.
Seri Yazıcı Bekleme: Yazıcı hafızasına gönderilen bilgiden sonra beklenecek sürenin belirtildiği alandır.
Adisyon Sayfa Satır S.: Adisyonda satır sayısını belirtir. Daha fazla satır olan adisyonlarda ikinci adisyon sorgusu gelir.
Yazdırma Fonksiyonu: Yazıcı ayarlamada faklı fonksiyonlarla yazdırmayı sağlar.


Ürünler

00_POS.Ayarlari.Urunler


Ürünleri Yatay Sırala: Menü ürünlerinin liste ekran da tek sütun olarak değil hepsinin solunda dikey sıralanması yerine birden fazla sütuna sığması sağlanarak kalabalık menü kalemlerinin dokunmatik ekranda çabuk bulunması sağlanır.
Ürünleri Satır Olarak Göster: Ürünlerin menü altında satır olarak gösterilmesini sağlar.
Menüleri Yatay Sırala: Menülerin satır satır yukarıdan aşağı sıralanması yerine sütun sütun soldan sağa sıralanmasını sağlar.
Menüleri Satır Olarak Göster: Menülerin satır olarak gösterilmesini sağlar seçim yapılmazsa dikdörtgen şeklinde menüler oluşacaktır.
Bir Sayfada Ürün Sayısı: Menü seçildikten sonra gösterilecek toplam ürün sayısı belirtilir.
Ürün Butonu Yüksekliği: Ürün butonunun yüksekliğinin belirtildiği alandır.
Ürün Butonu Genişliği: Ürün butonunun genişliğinin belirtildiği alandır.
Ürün Adı Font Boyu: Ürün adının yazı boyutunun belirtildiği alandır.
PDA Adisyon Ekran Yüksekliği: PDA el terminalinin ekran yüksekliğinin belirtildiği alandır.
PDA Adisyon Ekran Genişliği: PDA el terminalinin ekran genişliğinin belirtildiği alandır.
PDA Ürün Paneli Genişliği: PDA el terminalinde ürün panelinin genişliğinin belirtildiği alandır.
Menü Zemin Rengi: Menü zemin renginin seçildiği alandır.
Menü Yazı Rengi: Menü yazı renginin seçildiği alandır.
Menü Font Boyu: Menü yazı tipi boyutunun seçildiği alandır.
Kaydırma Çubuğu Genişliği: Menü kaydırma çubuğu genişliğinin belirtildiği alandır.
Ürün Butonu Rengi: Menü altında listelenen ürünlerin zemin renginin seçildiği alandır.
Seçili Ürün Buton Rengi: Ürünlerden seçilen ürünün zemin renginin seçildiği alandır.


Diğer

00_pos.ayarlari.secenekdiger.PNG

Ürün Eklendiğinde Adisyonu Kaydet: Adisyon açılışında ilk ürün eklendikten sonra Vazgeç ile çıkılsa açık adisyon olarak kayıt edilmesi sağlanır.
PDA'da Rakam Panelini Gizle: PDA ekranında rakam girişi panelini gizleyerek daha fazla yer kazandırır.

Standart döküm alt bilgi notu alanına yazılan metin masaya gönderilen hesap özeti altında görünecektir. Böylece standart tasarımda not bilgi veya uyarı mahiyetinde istenilen bilgi yazılabilir. (Örnek: Fiyatlarımıza servis dahil değildir.)

Masa Planı
Kişi Sayısı Göster: Masa planında kişi sayısının görünmesini sağlar.
Adisyon Tutarı: Masa planında adisyon toplam tutarının görünmesini sağlar.
Adisyon Sayısı Göster: Masa planında adisyon sayısını gösterir.


Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?