Demirbaşlar

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Demirbaşlar

Tesise ait tüm demirbaşların kayıtları bu seçenekten kayıt edilir ve listelenir.

50_Teknik_DemirbaslarMenu

Çıkan demirbaş listesinde demirbaşların listesi dışında bakım sisteme kayıt edilmiş bakım süreleri de listelenir.

50_Teknik_Demirbaslar_Liste

T. Hizmetler: Seçili olan demirbaşa ait teknik hizmetler listelenir.
Oto. Hizmetler: Demirbaş listesi içinde bakım ve ayarlama gün sayısı girilen kayıtlara bakım ve kalibrasyon kaydı yapar. (Not: Kayıtların yapılabilmesi için arıza türleri tanımından "Otomatik Bakım Kayıtları için Kullan" ve "Otomatik Kalibrasyon Kayıtları için Kullan")

Demirbaş Kartı

50_Teknik_Demirbaslar_Liste_Demirbas.Karti

Grubu: Demirbaşın bağlı olduğu grubun belirtildiği alandır.
(Demirbaşlarda gruplandırma yapılmıyorsa GENEL seçeneğini seçebilirsiniz.)
S.Kodu: Açılan Stok kartının kodunun yazılacağı alan. Demirbaşlar Demirbaş listesi öncesinde Stok kartı açılmalıdır. (Örnek: İşletmeye aynı marka ve modelden 5 bilgisayar alındı. Bu marka ve modelin stok kartı açılıp sisteme tanıtılmalıdır. Daha sonra bu stok kartına bağlı olarak bilgisayar üretim seri numaraları ile demirbaş kaydı alınabilir.)
Kodu: Demirbaş kodunun yazılacağı alan.
Açıklama: Demirbaş kaydının açıklaması (adı vs.) bu alanda belirtilir
Sorumlu: Demirbaştan sorumlu personel alanda belirtilir.

Genel

Yeri: Demirbaşın bulunduğu mekân. (Önceden sisteme tanıtılan odalar ve mekanlar)
Tipi: Demirbaşın bağlı bulunduğu stok grubu (Stok kartı açılırken belirtilen stok grubudur.)
Satıcı: Demirbaşın satın alındığı tedarikçi firma bu alanda belirtilir.
Alış Tarihi: Demirbaşın alınış tarihi bu alanda belirtilir.
Garanti Başl.: Garanti süresinin başlama tarihinin belirtildiği alandır.
Demirbaş Yılı:
Gücü: Demirbaşın harcadığı Watt cinsinden enerji gücünün belirtildiği alandır.
Ekran Sırası:
Marka: Kaydedilen demirbaşın varsa markasının yazılacağı alan.
Model: Demirbaşın modelinin belirtildiği alandır.
Seri No: Kaydedilen demirbaşın varsa seri numarasının yazılacağı alan.
İşletme Seri No: Demirbaşa işletme tarafından atanan seri numarasının belirtildiği alandır.
Barkodu: Demirbaşın barkod bilgilerinin belirtildiği alandır.


Boyutlar

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_boyutlar.jpg

Ölçü Birimi: Demirbaşın boyutlarının belirtilmesindeki ölçü birimi bu alanda belirtilir.
Genişlik: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki genişliği belirtilir.
Uzunluk: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki uzunluğu belirtilir.
Yükseklik: Demirbaşın belirtilen ölçü birimindeki yüksekliği belirtilir.
Diğer Boyutlar: Demirbaş ile ilgili varsa belirtilmesi gerekli diğer boyutlar bu alda belirtilir.

Ölçüler

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_olculer.jpg

Gücü: Varsa harcadığı enerji sarfiyatı
Diğer Ölçüler: Demirbaşın gücü diğer ölçüm değerleri bu alanda belirtilir.

Bakım

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakim.jpg

Bakım Talimatları: Demirbaş bakımında uygulanacak talimat bu alandan belirtilir. (Bakım talimatı tanımı için Teknik Hizmetler tanımlarından Görev Talimatları tanımı yapılması gerekmektedir.)
Bakım Personeli: Demirbaş bakımından sorumlu personel bu alanda belirtilir.
Bakım Aralığı: Gün olarak bakım dönem süresi
Ayarlama Aralığı: Gün olarak cihaz ayarlama dönem süresi
Bakım Planla: Demirbaş kaydına bağlı bakım türünde teknik hizmet kayıtlarının oluşturulması sağlanır. Böyle bakım planlaması günlük teknik hizmet ekranında görülebilir.
50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakimplanla.jpg
Tipi: Oluşturulacak teknik hizmet tipinin belirtildiği alandır. BAKIM tipi sistemde bakım kayıtları için varsayılan seçili olduğundan ilk kayıt ekranında seçili gelecektir.
Başlangıç ve Bitiş T.: Bakım teknik hizmet kayıtlarının oluşturulması istenen tarih aralığının belirtildiği alandır.
Aralık: İki alandan oluşmaktadır. Birinci alanda sayı olarak kaç defa kayıt açılacağı ikinci alanda zaman birimi belirtilmelidir. Resimdeki örnekte Ay seçili olduğu için ayda bir olarak teknik hizmet kaydı oluşturulacaktır. Tarih olarak başlangıç tarihi günü temel alınır.
Departman: Bakım teknik hizmet kaydını görevlendirilen departmanın belirtildiği alandır.
Shift: Bakımı yapacak departmandaki çalışma saatinin belirtildiği alandır.
Bildirilen: Personel ve Görev olarak seçim yapılabilir. Personel seçildiğinde açılır listeden bakım yapacak personel belirtilir. Görev seçildiğinde bakım yapması beklenen seçili departmandaki seçili göreve bağlı personeller seçilmiş olacaktır.
Liste: Seçili demirbaşa ait Teknik Hizmetler Listesinin ekrana gelmesini sağlar.
Ekle: Tanımlanan bakım seçeneklerine göre bakım teknik hizmet kayıtlarını oluşturur.


Bakımları Listele: Demirbaş kayıt kartına bağlı Teknik Hizmetler Listesinin ekrana gelmesini sağlar.
Toplu Bakım
50_teknik_demirbaslar_liste_toplubakimmenu.jpg
Birden fazla demirbaşa aynı bakım kayıtlarının girilebilmesi amacı ile CTRL tuluna basılı iken seçim yaparak yada sağ tık menüsündeki Tümünü Seç seçeneği ile listelenen kayıtların tümünü seçerek Toplu Bakım Planla seçeneği seçilir.

İlk Bakım Tarihi Güncelle seçeneği ile birden fazla seçilen demirbaş kaydında bakım tarihinin belirlenmesini sağlar.

Seçilenlere Dosya Ekle seçilen demirbaşlara taranan dokümanların eklenmesini sağlar.
50_teknik_demirbaslar_liste_toplubakimkayit.jpg

Teknik Hizmetler

50_teknik_demirbaslar_liste_demirbas.karti_bakimlistele.jpg

Seçili demirbaşa ait teknik hizmetlerin listesi için Görev Merkezi ekranının gelmesini sağlar.

Otomatik Hizmetler

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?