V4.95

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

V4.95

V4.95.04.23

GENEL

 1. Fatura vb fiş kayıt ekranlarında belge numarasının otomatik artması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Çoklu seçim için kullanılan CTRL butonu ile ilgili düzenlemeler yapılarak çoklu seçim için CTRL tuşuna basılmadığı durumlarda ilk seçimde çoku seçim özelliğinin etkin olmaması ve tüm işlem seçeneklerin etkin olması sağlandı.
 3. Rapor Gönderimleri liste ekranlarında Rapor Gönderim Geçmişi ekranında filtrenin etkin olarak ilgili raporun gönderim geçmişini vermesi sağlandı.
 4. Ana sayfa ekranı için Terminal ayarlarına seçenek eklendi. Şablonda değişikliğe gerek kalmadan her terminalde kendi klasörünü kullanabilmesi sağlandı.
  TerminalAyarlariAnaEkran.PNG
 5. Ctrl+Alt+N tuş kombinasyonu ile proforma kayıtların görünmemesi sağlandı. Statsusbarda Kırmızı ve Yeşil olarak etkin olup olmadığı görülebilmektedir.

RAPORLAR

 1. RaExcel bi raporun önizlemesinde Dosya->Seçenekler menüsünde Tüm sayfalar dahil seçeneği seçili ise tüm sayfalar, değilse (varsayılan olarak) sadece Rapor sayfasının önizlemeye gelmesi sağlandı.
 2. Terminal ayarlarındaki değişikliklerin düzenlenmesi ile Günlük Analiz Raporu'unda performans iyileştirilmesi yapıldı.

REZERVASYON

 1. Kontrat ekranı Diğer menüsüne Rezervasyon Fiyat Hesaplama komutu eklendi. Fiyat hesaplamada kontrattaki bilgilerin gelmesi sağlandı.
  KontratFiyatHesaplama.PNG
 2. Rezervasyon kartındaki diğer misafirler için Aktif/Pasif seçeneği eklendi. Sil seçeneği yeni eklenen Diğer seçeneği altında kullanılabilir. Rezervasyon kaydı içinde Vazgeç/Tamam seçimlerinde Toplam Kişi sayısına göre aşılan misafir sayısı kadar misafiri otomatik pasife alması sağlandı.
 3. Aynı Voucher kontrolü etkinken RefCode alanına girilen değerin sonunda boşluk varsa dikkate alınmaması sağlandı.

FOLYO

 1. Yetkilere Misafir Krediye Kaldırma ve Firma Krediye Kaldırma olarak iki ayrı krediye kaldırma işlemi ile ilgili kontrol tek seçenek olarak düzenlendi.
 2. Fatura numarası otomatik artma özelliği etkinken sadece fatura no alanı boşken numaranın artması sağlandı.
 3. Ödeme tipi bir folyo işleminde kullanılmışsa Folyoda kullanır seçeneğinin ödeme tipi tanımında pasif olması sağlandı.
 4. Firma Cari=>İletişim=>Yeni Kayıt ekranında vergi numarası girdikten sonra E butonu ile firmanın vergi mükellefi olup olmadığının sorgulanması sağlandı.
 5. Kart tipi tanımına Varsayılan Kart Tipi ve Harici Kart Tipidir seçenekleri eklendi.
 6. Folyo Detayı kayıt kartına Aktif/Pasif seçeneği eklenerek Diğer butonu altına Sil seçeneği de eklendi.
 7. Folyolar liste ekranında eski folyoların listelenmesi için performans iyileştirmeleri yapıldı.

CRM

 1. Misafir listesinden sağ tık menüsündeki Misafir birleştir komutu ile misafir seçimi arama imkanı sağlandı. Misafir birleştirme işleminde sadece misafirin işlemleri diğer misafir kartına aktarılması ve misafir bilgilerinin aktarılması sonrasında eski misafir kaydının silinmesi de işlem sürecinde verilecek cevaplarla yapılabiliyor.
 2. Misafir kartı kontrol ekranında alan seçimlerinde teknik alanların görünmemesi sağlandı.
 3. Misafir kartı kontrol ekranına TC Vatandaşlık Numarası için checkbox eklendi.
 4. Misafir kartına çeşitli üyelik kartlarını belirtilebilmesi için Kartları düzenle seçeneği ile Kart Tipi tanımları listelenerek misafirde üyelik kartının olup olmadığının seçilebilmesi sağlandı.
 5. CRM merkezinde bir talep kaydedilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

CARİ

 1. Banka cari extresini de sürekli kayıt girişinde hesap türünün BANKA olarak seçili gelmesi sağlandı.

OPERASYON

 1. Operasyonda yeni kayıt açarken sadece içeride olan misafirlerin otomatik gelmesi için görev ayarlarına seçenek eklendi.
 2. Arıza kapatılırken işlem ekranında personel seçiminde seçili Std. Talep tanımındaki Departman ve görevin filtrelenmesi sağlandı.
 3. Zimmet iade fişinde hesap seçiminden sonra Zimmetlerin hesaplanmasında düzeltme yapıldı.

POS

 1. Adisyon kapatma işlemi ilgili düzenlemeler yapılarak folyo işlemi stok aktarımı gibi işlemlerde teknik düzenlemeler yapıldı.
 2. Z Raporu ile ilgili veri tabanı kaydı düzenlemeleri yapıldı.
 3. Adisyon eklenirken sadece kullanıcının yetkisi olduğu departmanların getirilmesi sağlandı.
 4. POS Standart dökümde birim fiyatın da görünmesi için POS ayarlarına seçenek eklendi.

STOK

 1. Sayım listesinde yer alan Tüketim seçeneğini ile beraber Transfer seçeneğinin kullanılması sağlandı.

V4.95.03.29

GENEL

 1. Görev kartı banket SPA rezervasyon vb. kayıt kartlarında tüketim fişi ekleme değiştirme ve silme işlemleri ilgili düzenlemeler ve geliştirmeler yapıldı.

RAPORLAR

 1. Doluluk analizi ve diğer ekranlarda değer gelmeyen alanları görünmemesi sağlandı.
 2. Filtre raporları önizleme kapatıldığında da değiştirilen ayarların bazıları için kayıt etme özelliği eklendi. Son bir gün içinde başka bir kullanıcı tarafından farklı ayar kayıt edilmişse yeni kullanıcının yaptığı ayar değişikliklerine istinaden onay mesajı ekrana getirildi. Onay ekranındaki seçime göre yeni değişikliklerin kayıt edilmesi sağlandı.
 3. Günlük Konaklama Fatura Toplamları raporunun performansı geliştirildi.

REZERASYON

 1. Rezervasyon kartında TGün alanı ile ilgili Check Out tarihi belirlenmesinde düzeltme yapıldı.
 2. Fiyat anlaşmasında Haftanın günleri seçeneğinde seçili olmayan gün ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

FOLYO

 1. Oda ve Pansiyon ayrımında toplamı sıfır olan bir oda ücretinde pansiyonun da sıfır gösterilmesi sağlandı.
 2. Ödeme tipi Huse olarak ayarlanan folyo kayıtlarında fiyat girilmesi imkanı olan alanları kullanıcı müdahalesi olmaması sağlandı.
 3. Pansiyon departmanına basılan işlemler Folyo ektresinde Konaklama seçeneğinde gösterilmesi için düzenleme yapıldı.

OPERASYON

 1. Görev kartında Açıklama seçildikten sonra sadece talep tipini pasife alınabilmesi sağlandı. Görev ayarlarına bunun için Std. Talep seçilince Talep Tipi değiştirilemesin seçeneği eklendi.
 2. Görev ayarlarına Hızlı Görev Personel Kodu eklendi. Web arayüzünde Personel/Görev/Departman kodu seçimi olabilir.
 3. Demirbaş listesinde T.Hizmetler butonu ile Görev Merkezine geçişte ilgili demirbaşa ait kayıtların listelenmesi sağlandı.
 4. Demirbaş Liste ekranından sağ tıklayıp Bakım Planla seçildiğinde demirbaş kartında seçili olan Talimatın gelmesi sağlandı.

CARİ

 1. Cari tam yetkili kullanıcı, KREDI işlemine karşılık oluşan kayıtları değiştirememesi sağlandı. Sadece hesap bilgilerini değiştirebilmesi için düzenleme yapıldı.
 2. Banka hesapları listesinde Sadece İşletme Hesapları seçeneğinin liste kapanırken kaydedilip sonraki liste açılışında son kaydedilen haliyle gelmesi sağlandı.
 3. Personel kartı standart tasarımı eklendi.

AKTİVİTE

 1. Yeni SPA rezervasyon eklenirken Ödeme aldıktan sonra kayıt işlemi gerçekleşiyor. Kayıt Tamam butonuna basmadan Vazgeç seçilince kayıt edilmemesi sağlandı.
 2. SPA rezervasyon peşin satış seçilip ödeme alındığında NAKIT kasasına aktarması sağlandı.

POS

 1. Adisyon kaydında Peşinleri anlık düş seçeneği seçiliyse peşin folyosuna işlem atılması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

STOK

 1. Stok fişi açıkken satırdan stok kart listesine geçilip başka bir stok kartının incelemsinden sonra stok fişi kaydında devam edilmesi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Ürün hareket fişleri yeni kayıtta yazdırma ve kopyalama işleminden vazgeçme işlemi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 3. Ürün kodu değişince adisyon listesi açıksa seçili adisyon satırlarının yenilenmesi sağlandı. Aynı şekilde stok kartındaki kod alnı değişince ilgili kaydın listede de yenilenmesi sağlandı.

MUHASEBE

 1. Tanımlı tek şube/dönem varsa dönem/şube ekranı gelmeden otomatik seçilmesi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

V4.95.03.21

GENEL

 1. Kayıt ekranlarında bir alandan çıkarken değişiklik yoksa gerekli kontrolleri yapmaması sağlandı. Kayıt ekranlarında tab ile geçiş hızında performans iyileştirilmesi yapıldı.
 2. Ortak veri tabanı kullanan otellerde yeni kayıtta aynı kod alanı varsa kontrol edilmesi ve ortak tanıma dönüştürülmesi için geliştirmeler yapıldı.
 3. Liste ekranlarında çoklu seçim işlemi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 4. Kayıt ekranlarında tanım seçim alanlarında iyileştirmeler yapıldı.
 5. Kayıt kartlarında detaylı arama yapılabilen tanım seçimlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 6. Liste ekranlarından alan renklendirme ayarları ile ilgili performans iyileştirmeleri yapıldı.
 7. Uçan formlardaki excel için hesaplama yapmadan önce yazılan değerlerin sıfırlanması sağlandı.
 8. Uçan formlarda Listeden seç komutu kaldırıldı.
 9. Tam ekran seçeneği olan ekranlar da boyut düzenlemesi yapılarak durum çubuğu vb. bilgilerin görünmesi sağlandı.
 10. Terminal ayarlarına Seçili alanın Açıklamasını göster seçeneği eklendi. Kayıt ekranlarında alanlar arasında ilerlerken performansı etkilenmemesi sağlandı.
 11. Ortak tanım ekranlarında ortak tanım olarak tanımlı kullanıcı kayıt eklediğinde ortak tanım olarak kayıt edilmesi sağlandı.
 12. Listelerde Küsurat sıfır seçildiğinde etkinleşen özellikle ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 13. Kayıt ekranlarında tanım değişiklikleri sonrası ilgili ön belleklerde yenileme olması sağlandı.
 14. İşletme değiştir veya logout ekranında aynı veri tabanından farklı otele giriş yapılması konusunda düzenlemeler yapıldı.
 15. Ana sayfa mail şablonu otomatik oluşturulması için Sistem->İşlemler->Ana sayfa şablonunu kontrol et seçeneği eklendi.
 16. Rapor gönderim ekranında Rapor parametreleri adıyla seçenek eklendi.
 17. Kullanıcı kartının tam ekran açılması sağlandı.
 18. Sistem->Tanımlar->Genel menüsüne FTS Tablo ayarları eklendi. Buna göre FTS (Full Text Search) kullanılacak tablolar belirlenebilecektir.

RAPORLAR

 1. HK Uyuşmazlık raporu önizleme ekranı ile ilgili züzeltme yapıldı.
 2. BABS raporuna VKN'ye göre raporlama seçeneği eklendi.
 3. Comp raporunda tarih filtrelemeleri düzenlenerek belirtilen tarihlerdeki konaklamaların sorgulanabilmesi sağlandı.
 4. Satış görüşmeleri raporu açılışta tarih olarak bugün seçili getirildi.
 5. Misafir 360 Raporuna FastReport tasarım eklendi.
 6. Standart anket raporunda Önceki dönem seçili değilken kolonların gizlenmesi sağlandı.
 7. Anket sonuçları analizi için kullanılan renkler Rapor ayarlarına eklendi.
 8. Stok hareket çizelgesine Özet rapor seçeneği eklenerek sadece Üst grup, Ana grup vs. bazında işletmedeki toplam tutarların raporlanabilmesi sağlandı.
 9. Stok işlem raporlarına Hareket Görmeyen Ham maddeler Raporu eklendi
 10. Muhasebe yaşlandırma raporunda Satıcı seçimi ile ilgili düzeltme yapıldı.

REZERVASYON

 1. Firma Kartında Varsayılanlar sekmesine OnlineRez için checkbox eklendi.
 2. Rez. Pazar Kategorileri ve Kaynak Kategorileri liste ve kayıt ekranlarına eklendi.
 3. Fiyat anlaşması girişlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 4. Çocuk Fiyatları kopyalama işlemi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 5. Rez kartına Diğer menüsüne Bilgi Güncelle seçeneği eklendi. I ve O durumundaki rezervasyonlar için kullanılabilir. Pazar, Kaynak vb. istatistik alanlarında güncelleme imkanı eklenmiş oldu.
 6. Rezervasyonda Odadaki diğer misafirler alanında kalvye ile alanlar arasında ilerlerken seçili misafirin doğum tarihinin gelmesi sağlandı.
 7. Rezervasyon kopyalama işleminde kur alanının kopyalanmaması sağlandı.
 8. Rezervasyon kartındaki kur türünün değeri CheckIn esnasında tanımlı olmadığında Kur bulunamadı, kuru girmek ister misiniz? HAYIR'ı seçerseniz belirtilen kur türüne ait son kur değeri kullanılacaktır mesajı gösterilerek buna göre işlem yapılması sağlandı.
 9. Doluluk grafiğinde Beklemede olan odalar ile ilgili düzeltme yapıldı.

RESEPSİYON

 1. CheckOut ekranında, İşlemler/Adisyon ekranından harcama girilip adisyon giriş sonrası bakiyenin de güncellenmesi sağlandı.
 2. Checkout ekranında ilk adisyon girildikten sonraki adisyon girişleri hızlandırıldı.
 3. Folyo/İşlemler/Oda ücreti bas seçeneğinde ayarlarda pansiyon fiyatı ayırımı yapılmış ise hem oda hemde pansiyon fiyatını ayrı basması sağlandı.
 4. Resepsiyon - AnaKapı Giriş / Çıkış Soyisim seçiminde düzeltme yapıldı.

FATURA

 1. Sadece seçili işlemlere fatura keserken bunların ödemesini göstermesi sağlandı.
 2. Oda harcaması kadar indirim girildiğinde fatura kaydı için SIFIR toplamlı harcamalarda Fatura oluştur ayarı eklendi.
 3. Fatura ayarlarına Ünvan/Adres bilgileri salt okunur seçeneği eklendi. Bu seçeneğe bağlı olarak faturada Ünvan/Adres/VergiNo/VergiDairesi vs. üst taraftaki alanların değiştirilememesi sağlandı.
 4. Misafir faturalarında döviz cinsinden tutarın yazılı gelmesi için Fatura ayarlarına Misafir Faturalarında Rez. Dövizi Gelsin seçeneği eklendi.

FOLYO

 1. Özel folyo yeni kayıt işleminde kişi sayısı kaydı ile ilgili düzeltme yapıldı.
 2. CheckOut olmuş bir folyonun folyo detayında Diğer butonunun pasif olmaması sağlandı.
 3. Folyo detayında oda fiyatı bilgisi ileilgili düzeltme yapıldı.
 4. Folyo indirim tanımında düzeltme yada tamaen silinmesinde POS ekranında da folyo indiriminin güncellenmesi sağlandı.
 5. Misafir kartları ekranında Kalışlar butonuna basınca Arşiv Dahil seçili gelmesi sağlandı.
 6. Fatura güvenlik devrede olunca peşin satışlar folyosu için seçili işlemlere fatura kesilebilmesi için seçenek etkinleştirildi.
 7. Peşin alınan Rezervasyon avans transfer edilirken işlem tipi ile ilgili değişikliklerde düzenlemeler yapıldı.

ODA

 1. Lisans oda sayısı ile oda tanımı kontrolünde düzenlemeler yapıldı.
 2. Kayıp bulundu için yeni kayıtta varsayılan durumun tipinin de seçili gelmesi sağlandı.
 3. Kayıp bulundu listesi açılışında Tarih alanındaki filtreye günün tarihinin gelmesi sağlandı. Ayrıca sıralama yapılarak tarihi yeni olanları en üstte gösterilmesi sağlandı.
 4. Kat görev tablosunda Puan-Score kullanılmadığında tüm personele odaların sırayla dağıtılması sağlandı.
 5. Telefon görüşmeleri listesine ve kayıt ekranında Gelen Arama alanı eklendi.

CRM

 1. Misafir kartında Evlilik tarihi alanı gösterildi. Ayrıca Fatura alanları zorunlu ise renklendirildi.
 2. CRM Merkezinde Mekan seçeneğinde Kaynak alanında sadece ilgili alanların gösterilmesi sağlandı.
 3. Misafir Yorum Girişinde Görüşen Personel alanında sadece aktif olan kullanıcıların gelmesi sağlandı.
 4. C-Out olan misafir için de Misafir Yorumu girilebilmesi sağlandı.
 5. Misafir tercih seçiminde iyileştirmeler yapıldı.
 6. Anket sonuçları analizi ekran ve rapor html düzenlemeleri yapıldı. Önceki dönemle karşılaştırma seçenekleri eklendi.
 7. Anket düzenleme sırasında Zorunlu soruların belirtilebilmesi için alan eklendi.
 8. Misafir sağlık işlemi yeni kayıtta Dövizin hazır gelmesi sağlandı.
 9. Mesajlaşma ayarlarına Sadece Aktif Otelin Mailleri Gönderilsin seçeneği eklendi.
 10. Rapor gönderimlerinde Her Alıcıya Ayrı Mail işaretli değilse, bağlı rapor ve şablonu bir kez oluşturup tüm alıcılara aynı maili göndermesi sağlandı.

OPERASYON

 1. Görev durumları listesi açılışı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Hasar kayıtları kayıt ekranında Demirbaş seçimi için ekleme yapıldı.
 3. Hasar kayıtları yeni kayıtta Neden ve Döviz seçimlerinin hazır gelmesi sağlandı.
 4. Operasyon - Ölçüm Formları - Ölçüm Formu Alanlarına yeni kayıt eklenebilmesi için Form şablonu veya Form seçilmesi gerekmektedir. Kayıt yapılabilmesi için gereken uyarılar düzenlendi.
 5. Açıklama ekranında Mekan alanı gösterildi.
 6. Görev merkezinde sağ tık ile durum değişikliğinde mevcut durum ile aynı olan seçenklerin pasif olması sağlandı.
 7. Yeni görev girişlerinde durum ve görevli seçimi ile ilgili kontroller düzenlendi.
 8. Görev kartında mekan ve talep tipi seçimi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 9. Görev kartı Tam ekran yapıldı.
 10. Talep tipi seçiminde uygulanan İşlem tipi filtresi kaldırıldı.

AKTİVİTE

 1. SPA ayarlarında BITTI Durumunda Fiyat Kontrolü yap seçeneği etkin olduğunda ödeme girmeden statüyü bitti yapınca sistem otomatik olarak folyoya işlem kayıt etmektedir. Eğer 999 peşin satışlar folyosu seçili ise harcama dışında ödeme kaydını da kayıt edilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

POS

 1. POS ayarlarına BelgeNo için Kod kullanımı ayarı eklendi. KOD.1, REST.1 diye farklı kod önekleri(prefix) ile kaydedilmesi sağlandı. BelgeNo alanı yanında # butonu gösterilecek ve ön ek yazılıp tıklanınca sıradaki numarayı tamamlayacak şekilde düzenleme yapıldı.
 2. Peşinleri anlık düş seçiliyken %100 indirim yapıldığından adisyonun kapatılabilmesine imkan sağlandı.
 3. Folyo kaydı öncesi toplamları güncellenmesi ve varsa eski işlemin silinmesi sağlandı. Toplamı sıfır olan adisyon kayıtlarının folyo kayıt işlemi yapmaması sağlandı.
 4. Adisyon iade işleminde alanların değiştirilememesi sağlandı.
 5. Alt indirim olan adisyonların STD tasarımında tutar düzeltmesi yapıldı.
 6. Departman menüsü boş olunca sadece aktif olanların gelmesi sağlandı
 7. Stokları anlık tek terminalde seçili olduğu durumlarda farklı terminal düşümleri ile ilgili kontroller geliştirildi.
 8. POS ayarlarından KK ve Nakit Kasaları seçimi yapılmadığı durumlarda Z raporu işleminde ayarların kontrol edilmesi ile ilgili uyarının ekrana gelmesi sağlandı.
 9. POS'dan stokları aktarırken ilgili tarih için aktif sayım dönemi yoksa yenisinin eklenmesi sağlandı.

CARİ

 1. Cari tahsilatta Yazdır seçeneğinde oluşan kayıt işlemi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

STOK

 1. Stok alış fişinde yeterli malzeme yokken ilgili satıra gidip Miktar kolonuna focus olması sağlandı.
 2. Stok fiş listesinde Arşiv seçilince anlık yenileme yapmaması sağlandı.
 3. Devir doğru olmadığında sayım rakamlarını devir rakamlarına yazılabilmesi için servis ekranına seçenek eklendi
 4. Çıkış fişinde yazılan miktar kadar depoda mevcut olmama durumunda miktarı olan kadar değiştirirken tutar kısmını güncellemesi sağlandı.
 5. Menüset seçilince tarihlerin gelmesi sağlandı.
 6. Stok kartındaki Markalar bölümünden yapılan tanımlamalar ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 7. Markalar liste ekranında Yeni kayıt ekranı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 8. Hammadde listesi sağ tık ile bire bir ürün oluştur seçeneği ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

SATIN ALMA

 1. Satınalma fişlerinde miktarla ilgili hata olduğunda ilgili satırda miktar alanına cursorun gelmesi sağlandı.

MUHASEBE

 1. Muhasebe fişinde Yevmiye no gösterilebilmesi sağlandı.
 2. Hesap kartları listesinde işlem gören hesaplara alt hesap açılması engellendi.

ENTEGRASYON

 1. SnapShot entegrasyonu yapıldı.
 2. İnteraktif TV Entegrasyonu ‘na Web Servis Entegrasyonu eklendi.
 3. Yield Planet entegrasyonunda performans iyileştirmeleri yapıldı.
 4. E-Fatura ve E-Arşiv gönderim işlemlerinin arka planda RaXServer ile yapılabilmesi için E-Invoice servisi eklendi.
 5. IBE ile aktarılan Grup Rezervasyonlar da döviz biriminin de aktarılması sağlandı. Ayrıca Rezervasyon avanslarında da ödeme tarihinin de aktarılması sağlandı.
 6. EDM entegrasyonuna E-Fatura entegrasyonu ve Mükelleflik sorgulama da eklendi.

V4.95.01.27

GENEL

 1. Periyodik bakım uyarısı düzenlemesinde iyileştirmeler yapıldı.
 2. Kullanıcı ayarlarında ana menü ayarlarını sıfırla seçeneği ile geçici dosyalar silinirken sadece kullanıcıların dosyaları silinmesi sağlandı.
 3. Personel tanımları listesine Ortak tanıma dönüştür seçeneği eklendi.

RAPORLAR

 1. RaExcel'de Dosya->Seçenekler menüsüne Tüm sayfaları aktar seçeneği eklendi.
 2. Dönemsel Analiz Raporunda Dünden Devir ve Yarına Devir değerleri Önceki dönemden devir, Sonraki döneme devir olarak düzenlendi.

KASA

 1. Vardiyalı kasa işlemlerinde vardiya kaydı ile ilgili iyileştirme yapıldı.

OPERASYON

 1. Açıklama tanımına Neden alanı eklendi.
 2. Görev merkezinde Durum değişikliğinde mevcut durum için “Değişiklik yapılamaz” seçeneği etkin olmaması sağlandı. Ayrıca Bitti/Onaylandı durumlarından Başlandı durumuna da alınabilmesi sağlandı.
 3. Görev ayarlarına Yeni Kayıtta Misafirin Eski Odası Seçilebilsin seçeneği eklendi. Böylece yeni kayıtta da misafirin eski folyolarından da seçim yapılabilmesi sağlandı.
  GorevAyarlariMisafirEskiOda.PNG
 4. Görev ayarlarına İşlem süresi zorunlu değil seçeneği eklendi. İşlem gerektirir seçili olan duruma alınırken işlem giriş ekranı açılıyor, burada süre girilmeden kaydedilebilmesi sağlandı.
  GorevAyarlariIslemSuresi.PNG
 5. Operasyon raporunda Özel rapor kaydedildiğinde tüm filtre seçeneklerinin de kaydedilebilmesi sağlandı. Böylece Rapor gönderimlerinde bu Özel rapor seçildiğinde kaydedildiği filte ayarı ile gönderilmesi sağlandı. Tarih olarak çalışma tarihinin gelmesi sağlandı.

CRM

 1. Tercih seçiminde HotelRefNo filtresi eklendi. Aynı veri tabanını kullanan farklı otellerde farklı tercihler tanımlanması sağlandı.
 2. Tercih seçim ekranında Personel alanı eklendi. Mevcut kullanıcı ekrana seçili gelecektir ve değiştirilebilir. Önceden seçimi yapılmış personel bilgisi varsa personel değişimi yapılamaz. Seçim iptal edilerek başka personel seçilebilir.
  MisafirTercihSecimiPersonel.PNG
 3. CRM/Misafir Doğum Günü raporunda konaklayanlar seçiminde düzenleme yapıldı.
 4. Misafir 360 Derece Raporu eklendi. Ayrıca seçili misafir için Misafir Listesi, Rezervasyon Listesi, Folyo Listesi ve CRM Merkezi ekranlarından raporun alınabilmesi sağlandı.
 5. Görev ayarlarındaki Std talep zorunlu ise CRM merkezinde ilgili alanların Görev kartındaki gibi salt okunur olmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. CRM Merkezine Kaynak seçilebilmesi için alan eklendi.
  CRMMerkeziKaynakAlani.PNG
 7. Standart anket raporu ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

POS

 1. POS'da adisyon ekleme ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

ENTEGRASYON

 1. SnapShot entegrasyonu yapıldı.

V4.95.01.16

GENEL

 1. Filtre raporlarda alan ekleme-çıkarma işlemlerinde iyileştirme sağlandı.

ODA

 1. Kayıp bulundu kartında Durum alanı filtrelemesi düzenlendi.

CRM

 1. Misafir Tarihçe sekmesinde ızgara ayarlarının özelleştirilebilmesi sağlandı.
  MisafirTarihcesiIzgaraAyarlari.PNG
 2. Misafir yorum girişi kayıt ekranında yeni operasyon kaydı açmada iyileştirmeler yapıldı.
 3. Misafir Kartı Tarihçe kısmındaki teknik bilgi içeren alanlar gizlendi.
 4. Misafir tarihçede anketler için kolon başlığına tıklandığında kolonlarla ilgili menünün, satırlara tıklandığında Anketi göster komutunun gösterilmesi sağlandı. Çift tıklama ile anketi göstermektedir.
  MisafirTarihceAnketiGosterButonu.PNG
 5. CRM Merkezinde Std açıklama alanı, görev ayarlarındaki "Std talebe bağlı alanlar değiştirilemesin" etkinleştirildiğinde seçimi zorunlu hale getirildi.

OPERASYON

 1. Göreve İşlem eklerken ekranda başka personel seçilebilmesi ve kayıt edilmesi sağlandı.
 2. Neden seçimi zorunlu alan olarak düzenlendi. Durum tanımına Onay gerektirir seçeneği eklendi, durum değiştirmeden önce onay alıp vazgeçerse iptal edilebilir. Böylece yanlış durum seçilmesinde vazgeçme imkanı sağlanmış oldu.

AKTİVİTE

 1. Aktivite kayıt ekranlarında klavye ile geçişlerde düzenlemeler yapıldı.

V4.95.01.14

GENEL

 1. Farklı otellerin tek veri tabanından kullanımında kullanıcı ayarlarının her iki otel içinden farklı kayıt edilmesi sağlandı. Böylece her iki otelde de kullanıcısı olanlar farklı ayarları varsa her otel için kullanıcı ayarlarında belirtmesi gerekir.
 2. Birden fazla otel tek veritabanından çalıştığı durumlarda belirtilen otelin ayarlarının silinmesi lisans verilmesi gibi bazı teknik işlemlerde iyileştirmeler yapıldı.
 3. Görev kartında durum saatleri ve kayıt saati ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Kayıt ekranlarının ekran açılışlarında düzenlemeler yapıldı.
 5. Birden fazla otelin tek veri tabanında çalıştığı ortamlarda ortak tanımların değiştirilebilmesi için Yönetici veya Ortak Tanımlar kullanıcı yetkisinin olması gerekmektedir.
 6. Kullanıcının KısaKodu (ShortCode) ile login olabilmesi sağlandı.
 7. Genel Ayarlara Minibar ve Oda Servisi Departmanları için ayar seçenekleri eklendi.
 8. Kod maske ayarlarında şablon seçimi yapılmadan kayıt yapılamaması sağlandı.

RAPORLAR

 1. Ayarlar/Önbüro/GünSonu Raporlar sekmesindeki raporlardan Tüm Folyolar raporunda performans iyileştirmesi yapıldı.
 2. Günlük analiz raporunda Paid-out toplamı ile ilgili düzenleme yapıldı.

OPERASYON

 1. Muhasebe ayarları Personel sekmesine Personel seçimlerinde ADI SOYADI göster seçeneği eklendi. Ayar etkinleştirilirse Personel seçimi yapılan alanlarda Kod yerine Ad-Soyad görünmesi sağlandı.
  MuhasebeayarlariPersonelAdi.PNG
 2. Görev kartı ve Misafir yorumu gibi ekranlarda Açıklama, Oda alanlarında filtrelemede birden fazla farklı otel aynı veri tabanında çalışıyorsa otellerin görünmesi sağlandı.
 3. Misafir tercihlerinde tüm tercihleri kaldırıp kaydetmek istediğinde hiçbirini silmiyordu, dolayısıyla yine hepsi seçili geliyordu. Düzeltildi.
 4. Zimmet fişinde Departman seçilmeden personel seçildiğinde personelin bağlı olduğu departmanın seçili gelmesi sağlandı.
 5. Durum tanımında Neden belirtilmesi gerektiği durumlarda Vazgeç seçeneği ile neden belirtilmeden devam edilememesi sağlandı.
 6. Açıklama tanımında değişiklik yapılmasında iyileştirmeler yapıldı.
 7. Durum tanımında Değişiklik Yapılamaz etkinken sadece BITTI durumunda ONAYLANDI yapılabilmesi sağlandı.
 8. Mekan liste ekranında kayıt girişlerinde mekan seçimi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 9. Std talep değiştiğinde bağlı alanlarında değişmesi ve kullanıcıd tarafından değiştirlememsi için Görev ayarlarına “Std Talebe bağlı alanlar değiştirilemesin” seçeneği eklendi.
  GorevAyarlariStdTalebeBagliAlan.PNG
 10. Kapanan görevleri sadece Yöneticinin silebilmesi için düzenleme yapıldı.
 11. Görev ayarlarında “Listede bugün gelsin” etkinken listede tarih (Görev Tarihi ve Kayıt Tarihi) olan kayıtların getirilmesi sağlandı.

RESEPSİYON

 1. Gün Sonu işlemleri esnasında GAR raporu alındıktan sonra işlem girilirse gün sonu işlemlerinde GAR raporunda girilen işlemle beraber tutarın gösterilmesi sağlandı.

FOLYO

 1. Çıkış (Check-out) işleminde ana folyoya yönlendirme sorusu ile transfer edilen işlemin belge numarası alanına T- eklenerek folyo transferi olduğu belirtildi.
 2. Folyo Fatura Hazırlama ekranında, özel bölümün boş bırakılarak fatura kesilememesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 3. Kesilen faturalar listesinde Diğer menüsüne "Şubesiz Fatura Kayıtlarını Varsayılan Şubeye Aktar" işlemi eklendi.

CRM

 1. Anket Cevapları Listesinden anket silme işleminde iyileştirmeler yapıldı.
 2. Anket Cevapları Listesinde Anket Formunun açılmasında performans iyileştirmesi yapıldı.
 3. CRM merkezinden misafir seçiminden sonra yorum eklenirken yeni operasyon kaydı eklenmesi aktif hale getirildi.
 4. CRM merkezinde Mekan hizmet kısmında kayıt eklendikten sonra açıklama gibi alanlarda düzenleme yapılması sağlandı.
 5. CRM Merkezine Bildirilen'in altına belirtilmesi zorunlu olmayan Personel alanı eklendi.
  CRMMerkeziPersonelSecimi.PNG
 6. Misafir Yorumları - Misafir Yorum Girişi ekranında Personel sekmesinde beğenilen veya şikayet edilen personel kaydı seçimi ve sonrası kayıtlarda personel seçiminde düzeltme yapıldı.
 7. Sağlık işlemlerine Personel alanı eklendi. Personel kayıtlarından seçim yapılabilir. Tedavi için görevli olan kişi Görevli Alnında belirtilecektir. Ayrıca Sigorta Şirketi ve Tedavi giderleriyle ilgili alanlar eklendi.
  MisafirSaglikKaydiGorevliPersonelSecimi.PNG
 8. Misafir Kartı Tarihçesinde anketler ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Anket puan toplamı ve yazılan yorumların listelenmesi sağlandı. Kayıt üzerinde sağ tıkla Anket Cevabını Göster seçeneğinin seçilebilmesi sağlandı.
  MisafirTarihceAnketiGosterButonu.PNG
 9. Misafir Kartı Tarihçesine Portal Yorumları (HGR) eklendi.

AKTİVİTE

 1. SPA'dan açılan folyo kayıtlarına log kaydının oluşması sağlandı.

STOK

 1. Gece otomatik üretim yapılması için Stok ayarlarına seçenek eklendi.
  GunSonuOtomatikUretim.PNG
 2. Mal alış fişi indirim oranı belirtilemediyse önce stok kartındaki indirimi hesaplaması stok kartında indirim belirtilmediyse üst satırdaki indirimin hesaplanması şeklinde düzenleme yapıldı.

MUHASEBE

 1. Hesap ekstresi listesi klavye ile açılan satırlar için düzenleme getirildi.
 2. Dönem kapatma ekranında tek şube varsa hazır gelmesi sağlandı. Dönemler de şube seçilemeyecek şekilde düzenleme yapıldı.
 3. Hesap kartları listesinde Üst hesap değiştir seçeneği ile sadece bir üst sıradaki hesap değil diğer seviyelerin de seçilebilmesi için seçenek eklendi.

POS

 1. Odadaki misafirlerden seçim yapılabilmesi için düzenleme yapıldı. Folyoda kart verilen misafirler için ilgili hesap numarası kullanılabilir veya Ara butonuna basılarak yine aynı şekilde kart verilmiş misafirlerden seçim yapılabilir.
 2. Departman ürünleri ekranına Menü Seti tanımlanabilmesi için buton eklendi. Menü seti seçimi aktif hale getirildi, ilgili departmanın menü setlerinden seçim yapılabilir.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?