V4.93

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

V4.93

V4.93.10.01

GENEL

 1. Programın performanslı çalışmasına katkıda bulanacak ön bellke kullanımında düzenlemeler yapıldı. Özellikle sık kullanılan işlemlerin önbellekden daha fazla yararlanması sağlandı.
 2. Kayıt ekranlarının açılışları ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Rezervasyon kartında Firma seçimi ve notlarının kayıt ekranında görülmesi üzerine iyileştirmeler yapıldı.
 2. Standart oda tipi seçildiğinde farklı oda tiplerinde fiyatlandırma ile ilgili düzeltme yapıldı.
 3. Rezervasyon Check in tarihi değişikliklerinde fiyatlama ile ilgili düzeltme yapıldı.
 4. Fiyat anlaşması girişinde düzeltme yapıldı.
 5. Rezervasyon Fiyat hesaplama ekranında düzenleme yapılarak gerek duyulmayan alanlar kaldırıldı.
 6. Grup rezervasyon kartında Ödeme Al butonu eklenerek avans ödeme girilebilmesi sağlandı.
 7. Grup rezervasyon listesinde Gruptan ayırma işlemi için kullanıcı onayı istendi.
 8. Grup rezervasyon işlemleri ekranında sürükle-bırak işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 9. Doluluk ekranındaki Rezervasyon tablo ekranı döküm alma ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

RESEPSİYON

 1. Ana kapı giriş-çıkış kaydında Plaka seçildiğinde bu plaka ile girilmiş son kayıt bulunarak Ad-Soyad-TC kimlik no bilgilerinin getirilmesi sağlandı.
 2. Ana kapı giriş-çıkış kaydına Oda No alanı eklendi. Oda seçildiğinde ilgili misafirin de seçilmesi için düzenlemeler yapıldı.
 3. Giriş-çıkış tipi kaydına Misafir seçeneği de eklendi.
 4. Rapor ayarlarında Polis listesi Konaklama Listesi ile aynı seçeneğinin etkin olması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

FOLYO

 1. Özel folyo ekranında detay alanlar gizlenerek sadeleştirildi.
 2. Günsonu işlemlerinde oda fiyatı basılırken manuel oda fiyatı basma işlemleri için düzenleme yapıldı.
 3. Günsonunda oda fiyatı basımı ile ilgili performans çalışmaları yapıldı.
 4. Önbüro Folyo ayarlarındaki eksili işlem seçenekleri ile ilgili düzeltme yapıldı.
 5. Folyo işlem listesinde iptal ve eksili kayıt girme işlemleri ile ilgili yetkilendirmede düzenlemeler yapıldı.
 6. Folyo işlem listesinde Avans ödemelerine istinaden otomatik oluşan folyo işlemlerin yetkisi olan kullanıcılar tarafından silinememesi sağlandı. Bu tür işlemler için bağlı olduğu rezervasyon avansın silinmesi gerekmektedir.
 7. Folyo listesinde isim ile aramda düzenlemeler yapıldı.
 8. Eksili Folyo İşlemleri Raporu adıyla bir rapor eklendi.

ÖNKASA

 1. Kasa açılışında Nakit kart tipinin seçili gelmesi sağlandı.
 2. Döviz kurları karşılaştırma raporu ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

ODA

 1. Kat Görev Tablosunda odalara girilen Puanın dikkate alınması sağlandı. Puanı yüksek olan odalar sebebiyle eşit dağılım yapılabilmesi için toplam puan / personel sayısına göre eşit dağılım olması için düzenlemeler yapıldı.
 2. Kat Görev Tablosunda kirli odalar da Boş ile aynı renkte görünüyordu. Önbüro Oda ayarlarına ekleme yapılarak seçilen renkte gösterilmesi sağlandı.

CRM

 1. Misafir arama ekranında Konaklayanların filtrelenmesi için düzenleme yapıldı.
 2. Mail gönderimlerinde ekli dosya adlarında çift tırnak ile ilgili gönderim sorunları giderildi.
 3. Misafir kartında olduğu gibi Misafir listesinde sağ tık menüsünden de Yeni rezervasyon ve Check in eklenebilmesi sağlandı.

OPERASYON

 1. Operasyon kayıt kartı ekranında Görevlendirme sekmesinde bir Personel seçilmediğinde kaydedilmemesi için düzenleme yapıldı.
 2. Hatırlatma ekranına Personel alanı eklendi. Yeni kayıtta kaydı giren kullanıcı gelecek şekilde düzenleme yapıldı. Farklı personel seçilerek ilgili personele hatırlatma girilebilmesi sağlandı.
 3. Operasyon kayıtlarına İşlem girişi ekranında Personel alanı eklendi, mevcut kullanıcının gelmesi sağlandı. Böylece işlemi farklı personelin yaptığı belirtilebilecektir.
 4. Görev durumlarında Bitti durumu ile ilgili düzeltme yapıldı.
 5. Demirbaş listesi sağ tık menüsünden İlk Bakım Tarihini Güncelle seçeneği ile ilgili düzeltme yapıldı.
 6. Görev kartı ve Dış servis ekranında zorunlu alan renklendirmelerinde düzeltme yapıldı.

AKTİVİTE

 1. Aktivite tablolarında ön bellek kullanımı ilgili düzenlemeler yapılarak performans geliştirme çalışmaları yapıldı.
 2. Aktivite tablolarında şablonlar için Bakiye kullanımı opsiyonel olması sağlandı.
 3. Aktivite tablolarında tek gün gösterimi ile ilgili performans geliştirme çalışmaları yapıldı.
 4. Aktivite ekranlarında Süre alanı ile ilgili düzeltme yapıldı.
 5. Paket satış ekranında Paket seçilip hizmetlerin eklenmesi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 6. Paket satış kopyalandığında durumun Rezervasyon olarak gelmesi sağlandı.
 7. SPA tablosunda tanımlı mesai olan personel ile ilgili görsel düzeltmeler yapıldı.

ÜYELİK

 1. Üyelik kartı yeni kayıtta misafir bilgilerinin kontrol edilmesi ilgili düzenlemeler yapıldı.
 2. Üyelik listesi Diğer menüsüne Fatura seçeneği eklendi. Üyelik kartındaki bilgilere göre taslak olarak fatura hazırlanması sağlandı.
 3. Çoklu dönem eklemede seçili misafirin oda tipi bilgisine göre seçilebilecek uygun odaların seçilmesi sağlandı.

STOK

 1. Stok kartı Ek barkod bilgisinin kayıt edilmesi ilgili sorun giderildi.
 2. Stok ve Ürün fişlerinde satırlara Barkod alanı eklendi. Varsayılan olarak bu alanlar görünmemektedir, filtre ayarlarından fiş ekranında bu alanlar eklenebilir. Böylece fiş ekranından Barkod girilerek ilgili malzemenin seçilebilmesi sağlanmış oldu.
 3. Stok fişlerinde de Şablon Liste düzenlemesi eklendi. Oluşturulan şablon liste seçimine stok fiş alanında istenen malzemeler eklenecektir.
 4. Fişte sıfır miktar girilen satırların otomatik olarak silinebilmesi sağlandı. Stok ayarlarındaki Kaydederken miktar olmayan satırları sil ayarı seçili değilse ekrana uyarı mesajı gelerek miktar girilmesi ya da satırı silmesi bilgisi verilmektedir.
 5. Sayım listesi ekranında Önizle butonuna Boş sayım listesi seçeneği eklendi. Ayrıca sayım listesi ekranından tasarımı da yapılabilir.
 6. Stok kartı ve ürün kartında Grup alanı seçimi için arama filtresi kullanıldı. Böylece kod ve açıklama ile arama yapılarak stok ve ürün grubu seçimi kolaylaştırıldı.

SATIN ALMA

 1. Stok Ayarları Satınalma sekmesinde Kaydederken miktar olmayan satırları sil seçeneği eklendi. Seçili olduğunda otomatik silme işlemi yapılacak, seçili olmadığında kullanıcıdan işlem yapması beklenecek.

POS

 1. Adisyon iade işlemi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Boş adisyonda aktif olacak işlem seçenekleri gözden geçirildi.
 3. Folyo indirimlerinde adisyonda görünmesi ile ilgili düzeltme yapıldı.

CARİ

 1. Cari hesap seçimi olan ekranlarda hesap türü seçiminde seçili türe bağlı cari hesapların gelmesi ile ilgili sorun giderilmiştir.

MUHASEBE

 1. Yeni bir hesap kartı eklendikten sonra muhasebe fişinde hesap seçimi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 2. Yaşlandırma raporunda Sadece Bakiyesi Olanlar seçeneği seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 3. Mizanda aralık verilerek tek hesap seçimi ile ilgili filtrelemede düzenleme yapıldı.

RAPORLAR

 1. Günsonunda gönderilen raporlarda rapor filtrelemeleri gözden geçirilerek düzenlemeler yapıldı.
 2. Misafir Doğum Günü raporunda Konaklayanlar seçimi ile filtrelemede düzeltme yapıldı.
 3. Ürün raporu çıktısında KDVsiz fiyat ile ilgili düzeltme yapıldı.

ENTEGRASYON

 1. Santral Süreden hesaplama ile ilgili düzenlemeler yapıldı. İsteğe bağlı olarak belirli süreye kadar ücretsiz görüşme yapılabilmesi sağlandı.

RAMOBILE

 1. Mobil Anket’e misafir seçimi eklendi.

V4.93.08.02

GENEL

 1. Kayıt ekranlarında loglama ile ilgili geliştirmeler, Loglama kayıtlarında düzenlemeler yapıldı.
 2. Liste ekranlarında performans geliştirmesi yapılarak daha hızlı açılması sağlandı.
 3. Rezervasyon, silme işleminde silinen rezervasyona bağlı kayıtların silinmesi ve güncellenmesi ile ilgili düzeltmeler yapıldı
 4. Kayıt ekranlarında gerekli alanlar ile ilgili uyarı mesajlarının kullanıcı tarafından anlaşılır hale getirilmesi sağlandı.
 5. Kayıt ekranlarında zorunlu alanların farklı renkte gösterilebilmesi için düzenleme yapıldı. Genel ayarlara zorunlu alan renk seçeneği eklendi.
 6. Ayar değişiklikleri ve ayarların önbellek kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 7. Kullanıcı yetkilendirmede Grup seçimi ile ilgili yetki düzenlemeleri ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
 8. Kullanıcı listesi açıkken yeni kayıt ve değişiklik işlemleri için şifre ekranı ile tekrar giriş yapılması için güvenlik düzenlemesi yapılmıştır.
 9. Kullanıcı ayarlarında Ana menü ayarları sıfırlanması ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 10. Liste ekranlarına kullanılan çoklu seçim ile yapılabilen işlemler için geliştirmeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Firma kartında operatör seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Uçuş transfer kaydında tarih seçiminde tarih aralığı kısıtlamaları yapıldı.
 3. Doluluk ekranında oda tipi seçimleri ve rapor sayfasında düzenlemeler yapıldı.
 4. Rezervasyon kartı Fiyatlandırma->Satış detayları grubuna Konaklama tipi alanı eklendi.
 5. Rezervasyon kartındaki kopyalama işlemlerinde Not alanlarının kopyalanabilmesi sağlandı.
 6. İptal edilen özel fiyatlı grup rezervasyonun sonradan iptal edildiğinde grupa bağlı rezervasyonlarında fiyat bilgilerinin silinmesi sağlandı.
 7. Grup odalarında DayUse fiyat basılması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 8. Grup Rezervasyon silme işlemlerinde bağlı Rezervasyon ve fiyat kayıtlarının da silinmesi sağlandı.
 9. Avans ekranında BelgeNo alanı zorunlu olması Önbüro Folyo ayarlarında "Folyo Ödeme için BelgeNo zorunlu" seçeneği ile zorunlu alan olarak düzenlenmiştir.
  OnburoAyarlariFolyoBelgeNo.png
 10. Avans ödemeleri liste ekranına Sadece Ödeme Planları göster seçeneği eklendi.
  RezAvansListeOdemePlan.png
 11. Avans ödemeleri listesine Ödendi butonu eklendi. Planlanmış bir kaydı gerçek ödemeye çeviriyor. Bu sayede toplam/ödenen/bakiye ödeme tutarları takip edilebilir.
  RezervasyonAvansiListeOdendi.png

RESEPSİYON

 1. Önbüro ayarlarına Check-in tamamlandı onay mesajı göster seçeneği eklendi. Check-in işlemi sonrasında tamamlandı mesajı bu ayar seçimine bağlı olarak gösterilecektir.
  OnburoAyarlariCIOnayAyari.png
 2. Paylaşımdaki bir oda Check-out edildiğinde diğer odaların da Check-out edilebilmesi sağlandı.
 3. Check-out listesindeki Oda ücreti bas butonuyla eklenen folyo işleminin gün sonu işlemi gibi otomatik uygulanan oda ücreti olarak algılanması sağlandı.
 4. Check-out listesinde yenileme yapıldığında bağlı notların da güncellenmesi sağlandı.

FOLYO

 1. Folyo işlem ekranlarının açılışında performans geliştirmeleri yapıldı.
 2. Peşin folyosu ve Avans folyosu içinde değişiklik yapılamaması sağlandı.
 3. Folyo işlem eklenirken detaylı log kaydı alınması sağlandı
 4. [[[Fatura Kayıtları|Kesilen Faturalar]] listesine E-Fatura ve E-Arsiv numara düzenle komutları eklendi. Son verilen numara ekrana getirilerek değişiklik yapılmasına izin verildi.
  KesilenFaturaNoDuzenleme.png
 5. Önbüro ayarlarına Gönderilen E-Fatura iptal edilebilsin seçeneği eklendi.
  OnburoAyarlariEFaturaIptal.png
 6. Firma faturada Odalar kısmında düzeltme yapılarak odaların tamamının yazdırılması sağlandı.
 7. Proforma faturada gruplar için Odalar kısmı eklendi. Grubun odalarının gösterilmesi sağlandı.

ÖNKASA

 1. Gün sonunda kasa işlemleri aktarılırken anakasaya Bakiye yerine Muhasebe Teslimat alanını aktarması sağlandı.

ODA

 1. Önbüro Ayarları oda durum renklerine Boş Kirli oda eklendi. Boş Oda yerine Boş Temiz ve Boş Kirli açıklamaları kullanıldı.
  OnburoAyarlariOdaBosKirlioda.png
 2. Önbüro Ayarlarına Bulundu zaman aşımı süresi eklendi. Kayıp-Bulundu kartına bu ayarı dikkate alan zaman aşımı tarihi eklendi.
  OnburoAyarlariOdaBulunduZamanasimi.png
  KayipBulunduZamanasimi.png
 3. Kayıp Bulundu kartı ve listesine Verilen Personel alanı eklendi. Zaman aşımı sonrası personele verilmesi durumunda personel kaydı ve raporlama imkanı olacaktır.
  KayipBulunduVerilenPersonel.png
 4. Oda Tablosunda oda durum renklerinin yanı sıra duruma göre toplam sayılar da gösterildi.
  OdaTablosuOdaDurumToplamlari.png
 5. Oda değişimi yeni kayıtta Neden alanını ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 6. Oda durumları listesinde oda durum değişiklikleri log kaydı tutulması ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
 7. Kat görev tablosu açılışı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

CRM

 1. Anket cevaplarının kaydı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. 'Anket'lerle ilgili işlem kaydında düzenlemeler yapıldı.
 3. Anket cevap karşılaştırma ekranında anket cevaplarında değişiklik yapılamaması sağlandı. Ekran alanları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Misafir Sağlık İşlemi ekranında sadece içerideki misafirlerin listelenmesi için seçenek eklendi.
  MisafirSaglikIslemleriKonaklayanlar.png
 5. Misafir Kartları listesinden Kalışlar seçildiğinde eski folyoların da gösterilmesi sağlandı.

OPERASYON

 1. Mesai tablosunda sağ tık menüsünde Mesai gir işlemi Giriş-Çıkış kaydı eklenmesi için kullanılıyor. Menüdeki ismi Giriş-Çıkış Kaydı Gir olarak değiştirildi.
 2. Mesai tablosunda gece shifti gösterimi için düzenlemeler yapıldı. Mesai bir sonraki güne sarktığı durumda tabloda o gün boş gösterilmemesi sağlandı.
 3. Operasyon kartında Talimat seçildikten hemen sonra notlar sekmesinde kayıtların oluşması sağlandı. Eski versiyonlarda kayıt kartı kayıt edildikten sonra talimatlar not olarak ekleniyordu.
 4. Talimat satırından oluşan notun değiştirilebilmesi sağlandı.
 5. CRM Merkezinde yeni eklenen görüşme kayıtları Kaydet dendikten sonra listeye gelmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 6. İşletme aracı için girilmiş bir Giriş-çıkış kaydı kopyalama işleminde KM kopyalanması ve hesaplaması ile ilgi düzenlemeler yapıldı.
 7. Görev ayarları Teknik hizmetler sayfasındaki Yeni kayıtta müsait personel seçili gelsin seçeneği ile ilgili düzenleme yapılarak etkinleştirildi.
 8. Operasyon durum tanım kartına Bu durumda Personel Meşgul seçeneği eklendi. Yeni kayıtta müsait personel gelsin seçeneği seçiliyken bu alan dikkate alınacak şekilde düzenlemeler yapıldı.
  OperasyonurumPersonelMesgul.png

AKTİVİTE

 1. Aktivite ekranlarında durum ve bakiye ile ilgili kontrollerde düzenlemeler yapıldı.
 2. Diğer ekranlarda durum değişikliği yapıldıktan sonra aktivite tablosu yenilendiğinde değişikliklerin gösterilmesi sağlandı.
 3. SPA tablosunda İzin gir işleminde mesai tipinin pasif gelmemesi sağlandı.
 4. Aktivite tablolarında Ödeme al işleminden sonra ödeme durumlarının güncellenmesi sağlandı.
 5. Aktivite ekranlarında hazırlık-mola gibi kısımlarla ilgili düzenlemeler yapıldı, saat bazında durum kontrolleri düzenlendi.
 6. Misafir Panelinde işlemlerin misafir seçimi ile yapılabilmesi sağlandı.
  SPAMisafirPersoneliMKodu.png
 7. Aktivite kayıtlarında Görevler sekmesinde ek personel seçilebilmesi sağlandı. Seçili hizmetin bu personel için de mesai vb. kontroller ilk personel için olduğu gibi bu personel için de ayarlara bağlı olarak kontrol edilmesi sağlandı.
 8. SPA Pakete bağlı bir hizmet iptal edilirken durum mesajı gösterilmesi ve silme sonrası paket fiyatının güncellenmesi sağlandı.
 9. SPA ödeme ekranında eksi tutar girilebilmesi sağlandı. Böylece döviz alınıp üzeri TL verilmesi gibi durumlarda daha kolay işlem yapılabilmesi sağlandı.
 10. SPA paket için SPA adisyon tasarımından farklı tasarım kaydı oluşturulması sağlandı. SPA Adisyonu ile SPA Paket adisyon formatlarında farklılıklara imkan sağlanmış oldu.
 11. Aktivite Ayarlarına oda seçili olmadığı durumda otomatik olarak peşin folyosuna işlem girilebilmesi için seçenek eklendi.
  AktiviteAyarlariOdanoBos.png
 12. SPA kartına ve SPA paket satışa Fiyat sekmesinde Öde butonu eklendi. Ödemeler ve bakiye ile ilgili kontroller eklenerek bakiye kalmadıysa tekrar ödeme alınamaması sağlandı.
  SPARezevasyonFiyatOde.png

ÜYELİK

 1. Dönem Kullanım kaydına Aktif alanı eklendi.
  DonemKullanmAktif.png
 2. Ana ekrandaki Üyelik sekmesinin SPA lisansı olması durumunda da görünmesi sağlandı.
 3. Aktivite Ayarları Üyelik sekmesine eklenen seçenekle kullanımları rezervasyona çevirirken rezervasyon yerine bekleme durumunda kaydedilebilmesi sağlandı.
  AktiviteAyarlariUyelikRezervasyonDurumu.png
 4. Üye kartında seçili misafirin adres bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
 5. Üye Kartında misafir seçimi yapılmadan yazılan ad, soyad, tel, mail alanlarının M.Kartı butonuna basıldığında yeni misafir kartına eklenmesi sağlandı.
 6. Üyelik pasife alınırken bağlı rezervasyon ve kullanımların da iptal edilmesi/pasife alınması sağlandı.
 7. Üyelik kartına Tapu-Vekalet sekmesi eklendi.
  UyelikTabuVekalet.png
 8. Üyelikler listesine Ödemeler, Rezervasyonlar seçenekleri eklendi.
  UyeliklerRezervasyonOdemeler.png
 9. Üyelikler listesi Önizle butonuna Ödeme dökümü yazdır seçeneği eklendi. Ödeme planı, toplam-ödenen tutarlar, hangi tarihte ne kadar ödeme yapıldığı buradan görülebilir.
  UyeliklerListeOnizleButonOdeme.png

STOK

 1. Stok fiş listesinde otomatik çıkış fişleri için seçenekler pasifleştirildi. sadece kullanıcı tarafından açılan fişlerde otomatik fiş seçenekleri aktif olacaktır.
 2. Stok fişinde sayım dönemi kontrolü Tarih girildikten sonrasına da eklendi. Böylece fiş kaydına başlamadan uyarı alınması sağlanmış oldu.
 3. Reçete değişikliklerinin loglanması için düzenlemeler yapıldı.
 4. 'Reçete'de Diğer menüsünden Log işlemi ile iyileştirmeler yapıldı.
 5. Satıcı listesi sağ tık menüsüne Satıcı Birleştir seçeneği eklendi. Seçili satırdaki satıcı ile ekrana gelecek seçim ekranındaki satıcı kayıtlarının birleştirilebilmesi sağlandı.
  SaticiBirlestirSagtik.png
 6. Alış ve İade fişleri dışındaki fişlerde satırda sıfır KDV gelmesi sağlandı. İlk satırda KDV oranı yazılıyor, sonraki satırlarda sıfır geliyordu.
 7. Stok Ayarlarına Stok alanına gelince liste açılsın seçeneği eklendi. Bu sayede Barkod ile okutma sırasında ham maddenin direk seçilmesi sağlandı.
  StokAyarlariStokAlaniListe.png
 8. Stok Ayarlarına Ürün fişlerinde departman ürünleri gelsin seçeneği eklendi. Seçili olmadığında ürün fişlerinde tüm ürünler seçilebilecek.
  StokAyarlariurunFisDepartman.png
 9. Sayım listesinde bin beş yüzden fazla satır seçili iken Seçili satırları kalana yaz işlemi yapması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

POS

 1. POS ayarlarına Ürün mevcut değilse yeni ürün kartı aç seçeneği eklendi. Böylece ürün koduna değer yazıldıktan sonra direk yeni ürün eklenebilmesi sağlandı. Departman menüsü kullanılıyorsa menüde ilk kategoriye eklenmesi için düzenleme yapıldı. Ayrıca dokunmatik ekran için ürün eklendikten sonra menünün yenilenmesi sağlandı.
  POSAYarlariUrunMevcut.png
 2. POS ayarlarına Z raporunda Kişi sayısı göster seçeneği eklendi. X raporu için de kişi sayısı gösterilmesi sağlanmaktadır.
  POSAYarlariZraporKisi.png
 3. POS ayarlarına POS’dan Faturaya aktar seçeneği eklendi. Hesap kapatılınca satırlarıyla beraber faturaya eklenmesi sağlandı.
  POSAYarlariFatuaAktar.png
 4. POS ayarlarına FastReport için DotMatrix seçenekleri eklendi. Varsayılan olarak dotmatrix (vurgulu yazıcı) yazdırılıyor. Logo eklenmesi istenen tasarımlarda Fast report format kullanılabilir.
  POSAYarlariYaziciDotmatriksFast.png
 5. Yeni adisyonda Peşin satış gelsin ayarı etkinken ikinci adisyonda için oluşan kayıtta hesap kodunun güncellenmesi sağlandı.
 6. Hızlı ürün ekleme seçiliyken Barkod ile giriş yapıldığında miktar sıfır kalıyordu. Miktar alanı için farklı değer girilmemişse 1 olarak ürünün satıra otomatik eklenmesi sağlandı.
 7. Yeni adisyonda ilk satır eklenince Açık adisyon seçeneğinin aktifleşmesi sağlandı.
 8. İkram satırları standart çıktıda yansıması sağlandı.

MUHASEBE

 1. Muhasebe fişi hesap ve kolon için aktif-pasif kontrollerinde iyileştirmeler yapıldı.
 2. Muhasebe fişinde hesap seçildikten sonra ilgili hesabın ayarlarına göre valör tarihinin otomatik gelmesi sağlandı.
 3. Genel Muhasebe modülü kullanılan işletmelerde Fatura listesi açılırken muhasebe şube-dönem seçim ekranı getirildi. Böylece farklı şubeler için kesilen faturaların ayrılması ve her şubenin kendi faturalarını görebilmesi sağlanmış oldu.
 4. Firma-Dönem yetkilendirme ekranı yeniden düzenlenerek Şube ve Dönem için tek satırda işlem yapılması sağlandı.

RAPORLAR

 1. Filtre raporlarında sütun eklemede alan adında Türkçe karakterlerinde eklenmesi sağlandı.
 2. Önkasa raporunda diğer kasalardan yapılan çıkışlar da gösterildi.
 3. Eski folyolar raporuna Yanındakileri yazdır seçeneği eklendi.
  EskiFolyolarYanindakiler.png
 4. Cari ve Muhasebe yaşlandırma raporlarında performans geliştirmeleri yapıldı.
 5. Firma komisyon raporunda Firmaya göre gruplama seçeneğinde AnaKod ve Operatör alanlarına göre de gruplama yapması sağlandı.
 6. Pansiyon listesine OB kayıtların hariç tutulabilmesi için seçenek eklendi.
  GunlukPansiyonListesiOB.png
 7. Misafir yorumları raporuna Kaynak alanı için filtre eklendi.
 8. Mekan Rezervasyon raporuna -Proforma seçeneği eklenerek Proformalar hariç gösterilmesi sağlandı.
 9. SPA Paket satışları raporuna -Proforma seçeneği eklenerek Proformalar hariç gösterilmesi sağlandı.
 10. Günlük rezervasyon raporunda İptal seçeneği seçiliyken hem rezervasyon tarihini hem de iptal tarihini sorgulaması sağlandı. İptal için iptal tarihi sorgulandığı gibi diğer rezervasyon durumları için de rezervasyon tarihi sorgulaması sağlandı.
 11. Rezervasyon raporlarına en az bir tane durum seçeneğinin seçili olması için kontrol eklendi.
 12. Grup konaklama toplamları raporunda ortalama kur bilgisi eklendi.
 13. Stok hareket raporunda satır KDV alanı için düzeltmeler yapıldı.
 14. Ürün hareketleri raporunda Koda göre grupla seçeneği etkinken KDV tutarı alanının da görünmesi sağlandı.

ENTEGRASYON

 1. RaWeb ile standart ORS entegrasyonu eklendi.
 2. Standart Presto Muhasebe Entegrasyonu eklendi.
 3. Standart Akıllı bina entegrasyonu hazırlandı.
 4. ÖKC Yeni Nesil Yazar Kasa Entegrasyonu eklendi. Yazar Kasa Entegrasyon Ayarları yapıldıktan sonra adisyon kapatıldığında bilgisayara bağlı kasanın çekmecesini açar.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?