Adisyonlar (POS)

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

POS

POS_TSMenu.PNG

Adisyon (TS)

Amonra RAPos dokunmatik ekran ara yüzüdür. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda olan klavye ve fare donanımına gerek duymadan adisyon kayıt girişinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
Gün içinde girilen adisyonlar liste ekranında sıralanmaktadır. Liste ekranının sol tarafında bulunan masa numarası ile istenirse masa takibi yapılabilir.Hesap No alanında oda numarasına göre adisyon takibi yapılır.

80_POS_TS.Liste.Ekrani


Arşiv Dahil: Arşive kaldırılmış adisyonlarında listede gösterilmesi sağlanır.
Sadece Açık Adisyonlar: Gün içinde kapatılan adisyonların listede gösterilmemesini sağlar.
80_pos_ts.liste.ekrani.yeniadisyonbutonu.pngYeni adisyon kaydı açılmasını sağlar.
80_pos_ts_Degistir_Butonu.png Adisyon içerisinde değişiklik yapılmasını sağlar.
80_pos_ts_Sil_Butonu.png Kullanıcı Tanımlarında yetkisi olan kullanıcının adisyonları silmesini sağlar.
80_pos_ts_Mplani_Butonu.png Masa Planı yapılan işletmelerde Masa Planı erkanına geçiş yapılmasını sağlar.
80_POS_TS.Liste.Ekrani.OnizleButonu Liste ekranının dökümünün alınması yada dosyaya aktarılması sağlanır.

80_pos.ts.liste.ekrani.yazdir.PNGYazdir seçeneği ile adisyon kaydı içine girmeden Hesap Özeti Adisyon Yazdırma Fatura Yazdırma işlemlerinin yapılabilir.

POS_AdisyonListe_SagTikMenu

Adisyon liste ekranında sağ tıkla çıkan menüden ekranda Sadece Faturalılar seçeneği ile faturası kesilen adisyonların ekranda görünmesi sağlanır.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.DigerButonu Diğer işlem butonu ile aşağıdaki işlem menüsünün açılması sağlanır.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.DigerMenu
Departman Değiştir: RAPOS terminalinde başka departmanlara geçişi sağlar.
Garson Adisyon Devri: Garson Güvenlik sistemi devrede olan sistemlerde çalışma saati biten veya başka bir nedenle açık olan bir adisyonu bir başka garsona devrini sağlar.
Adisyon İade: Bir adisyonun herhangi bir nedenle iptal edilmesi için Adisyon İade seçeneği kullanılır. Aynı hesabın eksi miktarlı kaydını yaparak iade işlemini yapar.
Açık Ads. Kapat: Adisyon listesinde bulunan açık adisyonların kapatılmasını sağlar.
Hesap Böl: Bir adisyonun birden fazla adisyona bölünmesini sağlar. (Örneğin bir masadaki birden fazla her kişi için adisyon tutma olanağı sağlanır.)
Hesap Birleştir: Liste ekranında seçilen iki masa arasında hesap transferi yada tüm hesapların diğer masaya transferini sağlar.
Fatura No Sil: Daha önceden kesilen kayıtlı fatura numarasının silinmesini sağlar.
Yazıcı Durumu: Sisteme bağlı sipariş yazıcılarının çalışabilirliğini kontrol eder.
Z Raporu: Gün sonunda işlemlerin stoklara yansıması ve bir diğer güne geçiş işlemi için Z raporu alınır. Alınan Z raporu sonrasında Z raporu geri alınmaz. Sadece alınan raporun bir kopyası gerekli hallerde Ana menü ekranındaki arşivden tekrar döküm alınması imkanı vardır.
X Raporu: Z raporu öncesi hesapların kontrolü için ara rapor olan X Raporu alınır. X raporu hesap kontrolü için çıkardığı rapor haricinde herhangi bir işlem yapmaz. gün içerisinde istenildiği zaman alınabilir.
Z Raporu Tasarımı: Z raporunun yazıcı dökümünün tasarımını sağlar. Tasarım hakkında yeterli tecrübeye hakim olmayan kullanıcıları Amonra Destek hattında bu işlemle ilgili yardım alması tavsiye olunur. Rapor tasarımı kullanıcı yetkilerine bağlı bir işlemdir.
Garson X Raporu: Kasiyer olamayan sistemlerde her garsonun kendi kasa hesabını teslim edebilmesi için ara rapor olarak kullanılır.
Ekran Klavyesi: Dokunmatik ekranda klavye donanımına ihtiyaç duyulduğunda RAPOS sisteminin kullanımı kolay sanal klavyesini çalıştırır.


80_POS_TS.Liste.Ekrani.EkranKlavyesi


Yeni Adisyon Açma

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonbutonu Yeni Adisyon işlem seçeneği ile yeni adisyon girişi için adisyon kayıt kartı açılır.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani

Menü altındaki butonlar;

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket1 En üst menüye dönülmesini sağlar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket2 Bir üst menüye dönülmesini sağlar. Menülerin hemen üstündeki sarı bant üzerine tıklayarak da bir üst menüye geçiş yapabilirsiniz.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket3Menülerin tümünü gösterir. Alt penceredeki ürünler menülerin tümü sığacak şekilde aşağıya doğru kayar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket4 Seçilen menüdeki listesinde en başa dönülmesini sağlar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket5 Seçilen menüdeki ürün listesinde bir önceki sıraya dönülmesini sağlar.


80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket6 Seçilen menüdeki ürün listesinde toplam ürün kaleminden ne kadarının gösterildiğini ifade eder.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket7 Seçilen menüdeki ürün listesinde bir sonraki sıraya dönülmesini sağlar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuHareket8Seçilen menüdeki listesinde en sona dönülmesini sağlar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.YeniAdisyonekrani.MenuRakamlarAdisyonun sağ kısmında olan menülerdeki ürünlere monitör üzerine dokunarak sipariş kalemleri girilir. Dokunmatik ekran kullanımında rakamlarla sipariş adedi hesap kodu vb. gibi gerekli bilgilerin monitör üzerinden girilmesi sağlanmıştır. Rakamların hemen altında sırasıyla küsurat girebilme, Silme eksili işlem girme ve Enter olarak kullanılabilen butonlar mevcuttur.

Fiş No: Sistem tarafından açılan kayıt kart numarasını gösteren bilgi alanıdır.
Türü: Adisyon ödeme türünü gösteren bilgi alanıdır.
H. Kodu: Adisyonun kayıt edileceği oda numarasını gösteren bilgi alanıdır. Açılan adisyon personel ödenmezi ise Personel kartındaki KartNo alanındaki numara yazılmalıdır.
Folio No: Adisyonun kayıt edileceği folyo numarasını gösteren bilgi alanıdır.
Misafir Adı: Belirtilen oda numarasında kalan misafirin Adı ve Soy adını gösteren bilgi alanıdır.
Ara: Ara butonu ile misafirin oda numarasını tespit edebilmek için misafir listesi ekranı gelir.
HesapSecimi.JPG
Çıkan ekranda misafir hesabı seçilerek Hesap kodu alanına eklenmesi sağlanır.
Mevcut Bakiye: Belirtilen oda numarasının bu adisyon dışında yapmış olduğu harcamaları gösteren bilgi alanıdır.
Pan: Belirtilen oda numarasının konaklama pansiyon türünü gösteren bilgi alanıdır.
Dep.: Adisyon girişi yapılan departmanı gösteren bilgi alanıdır. Yalnız ayarlardan departman seçeneği seçilirse bu alandan farklı departmanlar seçilebilir. Böylece ara yüz değişikliği olmadan farlı departmanlar kayıt girişi yapabilme imkanı da sağlanmış olur.
Masa: Servis alan misafirin masa numarasının belirtildiği alandır. Masa takibi yapılmayan işletmelerde bu alan ayarlardan kaldırılabilir.
Kişi: Servis alan masadaki kişi sayısının belirtildiği alandır. Kişi takibi yapılmayan işletmelerde bu alan ayarlardan kaldırılabilir.
Garson: Servis yapan personelin belirtildiği alandır. Bu bilgiye gerek duyulmadığı takdirde bu alan ayarlardan kaldırılabilir.
Hesap Kodu: Adisyonun kayıt edileceği oda numarasının belirtildiği alandır. Oda numarasının belirli olmadığı yada konaklaması olmayan misafirlerde bu alana 999 hesap kodu girilerek PESIN SATISLAR hesabına peşin satış kaydı yapılması sağlanır. Daimi peşin satış yapılan departmanlarda yada konaklama hizmeti vermeyen sadece yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde bu alan ayarlardan kaldırılarak tüm adisyonların peşin satış olarak algılanması sağlanır.
Belge No: Adisyon numarasının belirtildiği alandır. Adisyon numarasının sistemden takibine gerek duyulmayan işletmelerde bu alan ayarlardan kaldırılabilir.
Özellik: Ürün özelliklerinin belirtildiği alandır. (Örneğin sipariş verilen ürün Kahve Özellik Sütlü gibi..) Ürün özellikleri ürün tanımlarının yapıldığı Ürünler kayıt kartı içerisinden yapılabilir.
Not: Adisyonla ilgili gerekli görülen notların girildiği alandır. Ayrıca bu alan adisyon yazıcısından fatura kesilen işletmelerde fatura adresi olarak da kullanılabilir. Not alanının kullanılmasına gerek duyulmaması durumunda ayarlardan kaldırılabilir.
Stok Kodu: Adisyona sipariş girişinin stok kodu ile yapılmasını sağlar.
Açıklama: Stok kodu dışında ürün adı ile sipariş girişi yapılmasını sağlayan alandır.
Order No: Sipariş numarasının belirtildiği alandır.
S.Sıra: Siparişlerin servis sırasının (course) belirtildiği alandır. Bu alanda belirtilen servis sırasına göre siparişlerin yazıcıya gönderilmesi sağlanır.
Adet: Sipariş verilen üründen kaç adet sipariş verildiğinin belirtildiği alandır.
Fiyat: Siparişi verilen ürünün birim fiyatını gösteren alandır. Ürün fiyatları tanımlardan Ürünler liste ekranındaki kayıt kartlarından tanımlanır. Ürün fiyatı tanımlı olmayan ürünlerin siparişi durumunda birim fiyatı her sipariş için manuel giriş imkanı sağlanabilir.
Ind%: Her bir sipariş kalemi için yüzde indirim girilmesini sağlayan alandır.
Satır Toplam: Sipariş kaleminde adet fiyat ve satır indirimi alanlarına bağlı olarak oluşan satır toplamını gösteren bilgi alanıdır.
Servis: Adisyon servis uygulaması uygulan işletmelerde servis yüzdesinin belirtildiği alandır. Bu alanda belirtilen yüzde miktarına göre adisyon toplamının üzerine servis ücreti eklenir. Bu tür uygulama yapmayan işletmelerde ayarlardan servis seçeneği kaldırılarak bu özelliğin iptal olması sağlanabilir.
İndirim: Adisyon toplamı üzerinden yüzde veya tutar indirimi yapılabilmesini sağlayan alanlardır. Birinci alanda belirtilen miktar kadar yüzde indirim yapılması, ikinci alanda belirtilen miktar kadar tutar indirimi yapılması sağlanır.
Satır Top.: İndirimsiz satır toplamlarını gösteren bilgi alanıdır.
Net Top.: İndirim yapıldıktan sonraki toplamı gösteren bilgi alanıdır.
Nakit: Adisyon toplamından Nakit alınacak tutarı gösteren bilgi alanıdır. Aksi belirtilmediği sürece tüm adisyon toplamları nakittir. Hesap kodunda 999 hesap kodu dışında misafir oda numarası yazan adisyonlarda bu alanda yazan tutar oda kredi olarak hesaplanır.
Kr. Kartı: Adisyon tutarının kredi kartından tahsilatı durumunda bu alana adisyon tutarı yazılarak tahsil edilen miktarın Kredi kartı kasasına kayıt etmesi sağlanır. Böylece nakit ve kredi kartı tahsilatların kasa ayrımı yapılabilir. Bir adisyon tutarının belli kısmı nakit belli kısmı kredi kartı ile ödenmesi halinde bu alana sadece kredi kartı ile ödenen miktar yazılarak Nakit alanındaki tutarın değişmesi sağlanır. (Örneğin 120TL olan bir adisyonun 70 Liralık kısmı kredi kartı ile tahsil edilmişse Kredi kartı alanına 70 TL yazılır adisyon tutarının geri kalan kısmı sistem tarafından hesaplanarak nakit kısmına yazar.)
D. Kuru: Döviz alanında belirtilen para birimine bağlı olarak girilen döviz kurundan adisyon tutarı hesaplanarak döviz cinsinden nakit tahsilatın yapılabilmesi sağlanır.
Pan.: Servisi alan misafirin pansiyon tipine ve rezervasyon anlaşmasına bağlı olarak belirtilen tutarın adisyon tutarından düşülerek pansiyona eklenmesi sağlanmış olur.

Adisyon Kapatma

Hesap kapatma işlemleri yapılmadığında kayıtlı adisyonlar oda hesabına, ödenmez hesabına veya peşin satışlara aktarılmayacaktır. Ayrıca açık adisyonlar kapatılmadan Z Raporu alınamaz. Adisyon açılışı gibi adisyon kapatılması da kayıtların doğruluğu için önem arz etmektedir.

Oda Hesabı ve Ödenmez

Açık adisyonun oda hesabına atılması için aşağıdaki videoyu izlemeniz yeterli olacaktır.

Adisyon ekranında H.Kodu alanına Personel kartındaki kart no alanında yazılı olan Kart No bilgisi yazılarak ödenmez hesabı açılabilir ve hesap kapat denilerek personel ödenmez hesabına işlenmesi sağlanabilir.


Diğer Menüsü

80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.DigerMenuAdisyon kayıt ekranında 80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.DigerButon butonuna basılarak aşağıdaki seçeneklere ulaşma imkanı vardır.


Satır İade

Satır silme yetkisi olmayan kullanıcılar bu seçeneği kullanarak sipariş kalemini iade etme imkanı vardır. Sipariş edilen adet kadar eksi adet girerek adisyonun düzenlenmesini sağlar. Ayrıca iade edilen satır sipariş yazıcılarına da gönderilir.

Sipariş Hazırlat


Sipariş Hazırlat/Marş İşlemi: Ürün ekleme esnasında ürün kartındaki sipariş sırası hazır gelir ve adisyona ekleme sırasında sıra numarası değiştirilebilinir.(Pos Ayarları ekranındaki kullanılacak alanlar başlığında S.Sıra (servis sırası) alanı aktif edilmelidir) Adisyon ürün sıralaması 1,2 3 olan adisyon eklemesi yapılıp açık hesap dediğimizde, 1 sıralı ürünler yazıcıya gönderilir. Sonrasındaki ürünlerin yazıcıya gönderilmesi için, satır seçilip Diğer butonundan "Siparişi Hazırlat" butonu ile hazırlama komutu gönderilir (yazıcıya çıktı gider)

Ekran Klavyesi

Dokunmatik ekranda klavye donanımına ihtiyaç duyulduğunda RAPOS sisteminin kullanımı kolay sanal klavyesini çalıştırır.

Satır Sil

Sipariş kalemlerini silme yetkisi olan kullanıcıların satır silmesini sağlar. Her silinen kalem için, sipariş verildiğinde gönderildiği gibi sipariş yazıcılarına sipariş kaleminin iptal edildiğini de iletir.

Yazdırmayı Sıfırla

Yazıcı hafızasında önceden gönderilmiş olan yazdırma görevlerinin silinmesini sağlar.

Yazıcı Durumu

Sisteme bağlı sipariş yazıcılarının çalışabilirliğini kontrol eder.

Satırı Değiştir

Özellik Hızlı Ürün ekleme seçeneği etkinken seçilen bir ürünün üzerineyken bu seçenek seçilerek satır indirimi yapma imkanı sağlar.

Ürünleri Yazdır

Adisyonu hesap özeti olarak kullanıldığı durumlarda yazılmamış ürünleri adisyona yazdırmayı sağlar.

Satır İkram

Seçili olan adisyon satırındaki ürünlere yüzde yüz indirim yapılmasını sağlar.

İade Nedeni

İade edilen ürünün nedeninin belirtilmesini sağlar.

Hesap Özeti

Hesap özeti yazdırılmasını sağlar. Adisyon hesap özeti olarak kullanıldığında yazdırılmamış kalemlerin yazmasını sağlar.

Tümü İkram

Adisyon listesinde bulunan tüm kalemlerde yüzde yüz indirim yapar.

Miktarı Azalt

Seçili üründe eksi bir miktar ürün seçimini azaltır. Hızlı ürün seçimi devreye alındığında buradan miktar azaltmak yerine adisyon ekranı üzerinde ürüne tek tıklayarak miktar azaltabilirsiniz.

Fatura Yazdır

Fatura bilgileri girildikten sonra bu seçenekle fatura yazdırılır. Fatura formatı adisyon formatından farklı olabilir.

Üye Listesi

Üyelik sistemini kullanan işletmelerde üye listesinin ekrana gelmesini sağlar.

Fatura No Sil

Daha önceden kesilen kayıtlı fatura numarasının silinmesini sağlar.

Fatura Bilgileri

Fatura bilgilerinin girildiği kayıt ekranının gelmesini sağlar.


Tahsilat Değiştir

Hatalı ödeme tipi (Nakit, Kredi Kartı vb.) ile kapatılan adisyonda tutar değişikliği yapılmadan sadece ödeme tipinin değiştirilebilmesini sağlar.

Kullanım Listesi:

Kartlar

Kredi kartları dışında yemek kartları ile ödemelerde kart tipine göre farklı tutarlarla ile ödemeler alınmasını sağlar.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.HesapKapatButon
Hesap kapat butonu ile adisyonun kapatılması sağlanır. Belirten duruma göre oda kredi, Nakit ve/veya Kredi tahsilatlarının gerekli yerlere kayıt edilmesi sağlanmış olurken adisyonunda adisyon yazıcısından çıkması sağlanmış olur.


80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.AAdisyonButon
Açık hesap butonu ile hesap kapatmadan adisyonlara sipariş girilmesi sağlanır. Her sipariş girişinden sonra bu butona basılarak siparişlerin sipariş yazıcılarına gönderilmesi de sağlanır. Açık hesap işlemi ile diğer masalarda servis alanların kayıtları adisyonların kapatılmadan diğer bir adisyona geçiş yapma imkanı da sağlar.


80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.HesYazButon Hesap yazdır butonu ile kapatılmış adisyonun veya açık adisyonun yazdırılması sağ tıkla hesap özeti ve fatura yazdırılması yapılabilir.

80_POS_TS.Liste.Ekrani.Adisyonekrani.VazgecButon Adisyonda herhangi bir işlem yapılmadan çıkılmak istendiğinde vazgeç butonuna basılarak adisyon kayıt kartından çıkılabilir.

Adisyon PC Arayüzü
Adisyon PDA Arayüzü

Kullanıcı Soruları


Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?

Gezinti menüsü

Yukarı Git