V4.99

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

V4.99

V4.99.10.15

GENEL

 1. Oda Değişimi, Ödenmez, Folyo Hareketleri, Kasa Hareketleri, Adisyon kayıt ekranlarına Çalışma Tarihi alanı eklendi.
 2. Dövizli işlemlerle ilgili kayıtlarda veri tabanında geliştirmeler yapıldı.
 3. Kayıt işlemlerinde işlem saatinin kayıt açılışındaki saat yerine kaydın tamamlandığındaki saatin kayıt edilmesi sağlandı.
 4. Liste ekranlarında kayıt birleştirme seçeneğinin sadece en az iki kayıt listelendiğinde etkin olması yerine tek kayıt listelendiğinde de etkinleştirilerek listede görünmeyen bir kayıt ile birleştirme imkanı sağlandı.
 5. Liste ekranlarında küsuratların renklendirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. Liste ekranlarında Detay butonunun görünmesi için düzenlemeler yapıldı.
 7. Liste bilgi şablonlarında Extre detay bilgilerinin açılışta açık olarak gelmesi sağlandı.

ARAÇLAR

 1. Lisans ekranlarında lisans bilgileri ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Birden fazla oteli tek veri tabanında kullanan grup otelleri için Otel Değiştirme işleminde düzenlemeler yapıldı.
 3. Bakım işlemi uyarısına detaylı bilgilendirmeler eklendi.
 4. Mesaj şablonlarında veri çağırmada geliştirmeler yapıldı.

RAPORLAR

 1. Gün sonu Raporlarında Adisyon Raporunun Adisyon Detaylarını Göster seçeneğinin son seçilen haliyle gelmesi sağlandı.
 2. HK Raporundaki simgelerin tasarımı düzenlendi.
 3. ÖnKasa Raporunda Belgeli Tahsilatlar alanında tüm nakit olmayan işlemlerin kasalarının getirilmesi sağlandı.
 4. Depozito işlemleri ile düzeltmeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Rezervasyon kartındaki oda no alanından sadece seçili oda tipine göre müsait odaların listelenmesi sağlandı.
 2. Grup fiyatı kullan seçildiğinde fiyat log ekranında günlük fiyat seçeneğinin pasif gelmesi sağlandı.
 3. Rezervasyon ayarlarına Forecast seçeneklerine Çocuk 1 ve Çocuk 2 seçenekleri eklendi.
 4. Fiyat anlaşması kopyalama işleminde düzenlemeler yapılarak birden fazla pazar seçimi yapıldıysa tümünün kopyalanması sağlandı.
 5. Grup rezervasyonunda girilen avansın kullanıcı yetkilerine bağlı olarak silinebilmesi sağlandı.
 6. Rezervasyon avansının içerideki odanın folyosuna transfer yapamaması sağlandı. İade sonrası içerideki odaya avans olarak işlenebilir.
 7. Doluluk ekranında gelir hesaplarken birden fazla oda seçimi ile gelir hesaplanabilmesi sağlandı.

RESEPSİYON

 1. Register kartı tasarımında yanındakiler kısmı ile bilgi alanlarında düzenlemeler yapıldı.
 2. Gün sonu işlemlerinde 6. adımdan sonra folyo işlemleri yapılırsa tekrar gün sonu işlemlerine girildiğinde 6. adamı tekrar yapılması gerekecek şekilde düzenleme yapıldı.
 3. Önbüro Ayarları Günsonu seçeneklerine “Çalışma Tarihi Kontrol Aralığı” seçeneği eklendi. Özellikle gün devri yapıldığında açık kalan terminallerde ağ bağlantısı vb. sorunlarda belli aralıklarla ile kontrol yapılması sağlandı.
 4. Çıkış listesinin sağındaki folyo penceresinde seçili folyo renklendirmesi düzenlendi.
 5. Firma folyoları için oda müsaitlik kontrolünde düzenlemeler yapıldı.
 6. Check in işleminde arşivden misafir seçiminde düzelemeler yapılarak Misafir Kartında tüm bilgilerin gelmesi sağlandı.
 7. Gün sonu işlemleri ile yapılan kayıtlarda Amonra NAR ibaresinin not alnında yazması sağlandı.
 8. Rack Planda düzenlemeler yapılarak planlar arası geçişler düzenlendi.

FOLYO

 1. Önbüro Ayarları Fatura sekmesine Dökümde Tüm misafirleri Göstersin seçeneği eklendi.
 2. Folyo fatura temizleme işleminin uyarı mesajı çıktığında yapılabilmesi sağlandı.
 3. Folyo hareketi olmadığı zaman Paid Out işlem seçeneğinin de aktif olması sağlandı.
 4. Fatura ayarlarına Sıfır Tutarlı Satırlara İzin Ver seçeneği eklenerek işlem yapılabilmesi sağlandı.
 5. Kredi Folyoları Önizleme işlemi ile ilgili düzeltme yapıldı.

KASA

 1. Kasa kartına “Nakit” seçeneği eklendi. Cari tahsilat, Rezervasyon Avans işlemlerinde kasa seçiminde kullanılmaktadır.
 2. Merkez Bankasından alınan kurların not alanında yazılan Oto. ibaresi kur değeri kullanıcı tarafından değiştirildiğinde manuel yazması sağlandı.

CARİ

 1. Cari hareket toplu fiş kaydının kullanıcı yetkilendirmesine göre silinebilmesi sağlandı.

CRM

 1. Önbüro CRM Ayarlarına Folyo Kullanılmıyor seçeneği eklendi.  Önbüro folyo kullanılmayan işletmelerde Toplu mesaj gönderme ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Ayrıca Misafir yorumlarında oda no seçimi ile ilgili düzenleme yapılmış oldu.
 2. Önbüro CRM Ayarlarına Misafir doğum günü için uyarısı göster seçeneği eklendi.
 3. Önbüro CRM Ayarlarına Otomatik Kart Upgrade Aktif seçeneği eklendi.
 4. Bonus hareketleri listesi sağ tık menüsüne Not güncelle seçeneği eklendi.
 5.  Üyelik kartları liste ekranında filtre ayarları düzenlendi. Sağ tık menüsüne Aktifleştir ve Teslim Edildi seçenekleri eklendi.
 6. Kart Upgrade Listesine Yeni hak edişler dahil seçeneği eklendi.
 7. CRM özel sorgu alanında emaili olanlar seçili olması olmaması ile ilgili filtreleme düzenlemesi yapıldı.
 8. Misafir değerleme (RFM) ekranında alttaki misafir listesinde gelirler hesaplamasında düzenleme yapıldı.

OPERASYON

 1. Mekan alanı veri tabanında zorunlu olduğu için Görev ayarlarından kaldırıldı.
 2. Operasyon menüsünde düzenleme yapılarak Ölçüm Kayıtları işlem seçeneği eklendi.

POS

 1. POS Masa tanımı konusunda lisans düzenlemesi yapıldı.
 2. POS Yeni adisyon açılışı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 3. Adisyon Masa No alanı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. POS Login ekranında aktif departmanın seçili gelmesi sağlanarak kullanıcı girişinde kolaylık sağlandı.
 5. Ürün gruplaması olmadığında POS ayarlarındaki Siparişleri ürün grubuna göre yazdır seçili ise gruplama kontrol edilip yoksa normal yazdırma yapılması sağlandı.
 6. Yeni adisyonda miktar alanı ile düzenleme yapıldı.

AKTİVİTE

 1. SPA rezervasyonda indirim sıfırlama ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Önbüro ayarlarındaki CO'larda Aktivite Rez. kontrol et seçiliyse CO işleminde folyo işlem kontrolü yapılması sağlandı.
 3. SPA menüsüne Döviz Kurları işlem seçeneği eklendi.
 4. Oda numarası belirtilmeyen Mekan rezervasyonlarının durum değiştirilmesi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 5. Aktivite tipi tanımında Gösterilecek Sayfalar kısmına “Misafirler” seçeneği eklendi.
 6. SPA tablosu ile ilgili görsel düzenlemeler yapıldı.
 7. SPA rezervasyonlarında peşin satışlarla ilgili düzenleme yapıldı.

STOK

 1. Sayım listesinde Sayımları arşivle dendiğinde onay istenmesi sağlandı.
 2. Ürün Satış Fiyatları raporuna Pasifleri dahil et ve Sadece Ek fiyatı olanlar seçenekleri eklendi.
 3. Ürün kartına Günlük ve kişi başı seçenekleri eklendi.
 4. Stok fişleri listesinde değişik işlemi ile iyileştirmeler yapıldı.
 5. Stok ayarlarına Belge Tarihi İşlem Tarihinden Önce Olamaz seçeceği eklendi.
 6. Stok kartında aynı birimler seçiliyken ilgili katsayıların pasif olması sağlandı.
 7. Üretim ekranında fiş satır içeriği ile ilgili düzeltme yapıldı.
 8. Sayım listesinde üst depo seçimi ile filtreleme ile ilgili düzeltme yapıldı.
 9. Sayım listesinde Kalanı Sayıma Yaz işlemi ile ilgi düzenleme yapıldı.

SATIN ALMA

 1. Depo talep fişine eklenen dosyaların bu fişe bağlı SA talep fişinde de görünmesi sağlandı.
 2. SA işlem ekranlarında seçili talebin kaynağı olan hareketleri listelemek için ızgaralar eklendi.
 3. Fiyat Karşılaştırma ekranında elle yazılabilen not alanları 255 karaktere çıkarıldı.
 4. Tüm SA Fişleri listesinde Değiştirme ve Silme için de onay seviyesi kontrol edildi. Seviyesi düşük olan kullanıcının onaylanan fişi değiştirmesi engellendi.
 5. Ana depodan talepler ekranında Yenile işlemi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 6. Fiyat karşılaştırma ekranında seçili fiyatı temizlemek için buton eklendi.
 7. SA fişleri listesi kullanıcının yetkisi olan işlem tiplerine göre filtrelendi. Yetkisi olmayan işlemleri görmesi engellendi.
 8. Fiyat Karşılaştırma ekranında kaydetme işlemleri hızlandırıldı.

MUHASEBE

 1. Muhasebe Hesap kartları ekstresinde önce eski işlemlerin gelmesi sağlandı.
 2. Muhasebe Kart hareketleri listesine alt toplamda Bakiye alanına ek olarak Bakiye Döviz de eklendi.
 3. Muhasebe Hesap hareketleri listesinde şablon tanımlama ve seçimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Muhasebe aktarım ekranı açılırken dönem seçimi yapılması sağlandı.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?