Satıcılar Cari

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kullanım Amacı

Otel gereksinimlerini sağlayan işletmelerin sisteme kaydının yapılması, borç-ödeme kayıtlarının takibinin yapılması için kullanılır.

Kullanımı


Cari menüsündeki “Satıcılar” seçeneği ile satıcıların listeleme, yeni kayıt oluşturulma, düzenleme ve borç takibi yapılabilir.

60_Cari_Saticilar

60_Cari_Saticilar_Liste


Liste ekranlarında muhasebe hesap planının görünebilmesi için Filtre Ayarlarına ACCPLANCODE alanı eklenebilir.

YeniKButon Master.PNG Yeni satıcı kaydı yapılması için kullanılır.
DegistirButon Master.PNG Var olan kayıt üzerinde değişiklik yapılması için kullanılır.
SilButon Master.PNG Satıcı kaydı silinmesi için kullanılır.
SAExtre Butonu.PNG Seçili satıcının Satın Alma hareketlerini listeler.
Hesap Extresi Butonu.PNG Satıcı cari hareketlerini listeler.
DetayButon Master.PNG Değiştirme izni olmayanların kart bilgilerini görme imkanı sağlar.
OnizleButon Master.PNG Satıcı listesi yazdırmaya ve dosyaya aktarmak için kullanılır.


Satıcı Kartı Açma

YeniKButon Master.PNG seçeneği ile satıcı kartı ekranı açılır.Satıcı tanımlamalarında kayıt kartını eksiksiz doldurulması satıcı liste ekranında filtreleme yapıldığında kayıt bulmada kolaylık sağlayacaktır. Örneğin; Satıcı kartında Vergi Dairesi, Vergi No. Banka Hesabının belirtilmesi, kaç gün vade ile çalışıldığı, Onaylı Tedarikçi olup olmadığı belirtilmesi Satınalma sipariş ve Muhasebe Borç yaşlandırma işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır.

60 cari satici karti2.PNG
Kodu: Satıcı ile ilgili kayıt girerken kayıt satıcı kaydını çağırmak için kullanılacak kodun belirtildiği alandır.Satıcı kodu yazılırken buyuk harf kullanılmalıdır. (Örnek Ra Gıda yerine RAGIDA gibi.)

Adı: Satıcının fatura ünvanının belirtildiği alandır.
Adres: Satıcının adresinin belirtildiği alandır.
VD ve No: Satıcı vergi dairesi ve vergi numarasının belirtildiği alandır.
Email ve Web: Satıcı mail adresi web adresinin belirtildiği alandır.
Stok Grupları: Satın alma modülünde yardımcı tanımdır. Satıcıdan alınan mal genelde belirli bir stok grubuna bağlı ise buradan seçim yaparak satın alma modülünde kolaylıklar sağlanabilir. Satıcı Sözleşmesinde Taslak Hazırla ile satıcıya tanıtılan stok gruplarındaki malzemeler otomatik olarak sözleşmeye getirilir. Oluşan taslak üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aynı özellik Satın alma modülünde Satıcı Fiyat Talep fişi ve Satıcı Sipariş fişinde de mevcuttur.
Ürün Grubu:
Banka: Satıcının ödemesinin yapıldığı bankanın belirtildiği alandır.
Sözleşme Tarihi ve No: Satın alma ile ilgili yapılan sözleşmenin tarih ve numarasının belirtildiği alandır.
Vade: Satıcı ödeme vadesinin gün cinsinden belirtildiği alandır.
SA Vade Farkı: Satın alma işleminde vadeli satışlarda ki vade farkının belirtildiği alandır.
Onaylı Tedarikçi: Seçenek seçildiğinde satıcıdan yapılan satın almalarda onay süreci olmadan sipariş verilebilir.
Teklif Rengi: Satınalma değerlendirme ekranında teklifin rengini bu alandan belirlenir.

60_Cari_Saticilar_Satici.Karti

Stok bölümünden Mal Alış Fişi girildikçe satıcılar cari hareketlerinden alacaklandırılır. YeniKButon Master.PNG seçeneği ile de satıcıya olan borçlar ve ödemeler girilebilir.

60 cari saticilar cari.hareketler kaynak.PNGHesap Ekstresi içerisinde işlem türü fatura olan kayıtlarda sağ tıklama yaparak açılan menüde Kaynak İşlemi Göster seçeneği ile seçili satıcı faturasının içeriğini görme imkanı sağlanmıştır.

60 cari saticilar cari hareketler kaynakliste.PNG

Açılan stok hareket listesindeki kayıta çift tıklayarak cari hareketi oluşturan Mal Alış fiş içeriğine girilebilir. Cari Kaydın içerisine girildiğinde Diğer menüsü içindeki Bağlı Stok Fişini Aç seçeneği ile de direk ilgili fiş kaydına erişilebilir.

Sağ Tık Menüsü

SaticiSagTikMenu.pngListe ekranında sağ tık ile çıkan menüden mükerrer açılan satıcıları birleştirmek için Satıcı Birleştir seçeneği kullanılabilir. Satıcı birleştirme işleminde önce kullanılmayacak olan satıcı seçilir ve sağ tıklama ile açılan menüden Kayıtları Birleştir... Seçeneği seçilir.
SaticiBirlestirmeFirmaSecimEkrani.PNGAçılan ekranda kayıtların aktarılacağı firma seçilir ve TamamKayitButon_Master.PNG butonuna basılır.

SaticiBirlestirmeOnayEkrani.PNGAçılan ekranda aktarılacak ve aktarılan satıcılar belirtilerek kullanıcıya onay sorulur. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra EvetButonu.PNG butonuna basılarak işlem tamamlanır.

SaticiBirlestirmeTamamlandiBilgiEkrani.PNGSon aşamada işlemin tamamlandığına ve eski kaydın silinebileceğine dair bilgi ekranı gelir. TamamKayitButon_Master.PNG butonuna basılarak bilgi ekranı kapatıldıktan sonra kullanılmayacak satıcı kaydı silinebilir.


Satıcı Ödeme Kaydı

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?