Resepsiyon Raporları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kullanım Amacı

Resepsiyon işlemleri ile ilgili raporların alınması ve kontrol işlemleri için kullanılır.

Kullanımı

20_resepsiyon_raporlar
Resepsiyon sekmesinin sağ tarafında yer alan Resepsiyon Rapor başlığına tıklanarak açılan listeden resepsiyon ile ilgili listeye ulaşılabilir.Liste ekranında raporlara kolay erişim için raporlar Giriş Çıkış Oda Konaklama gibi başlıklar altında toplanmıştır.

Programdaki rapor ekranlarında özel düzenlemeler yapılarak işletmeye özgü raporlar oluşturulması sağlanabilir. Yine işletmede kullanıcıların hangi verileri görebileceğine karar verilerek liste ekranlarında düzenlemeler yapılabilir ve liste ekranlarında sadece ilgili alanların gösterilmesi sağlanabilir. Liste ve rapor ekranlarının düzenlenmesi konusunda Standart Rapor Ekranı sayfamızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Giriş

Günlük Giriş Listesi

Günlük Giriş Listesi ile giriş yapacak rezervasyonların raporu alınır. Bu raporda sadece henüz girişi gerçekleşmemiş odalar listelenmektedir. Filtre ekranındaki alanlara göre (Firma, Misafir Adı Soyadı Gr. No vb) filtreleme yapılabilir. Böylece sadece belirli bir firmadan gelecek misafirlerin listesinin alınması gibi özel sorgulamalar yapılabilir. Yada Gr.No alanına grup numarası yazılarak sadece bir grubun giriş yapacak misafirlerinin listelenmesi sağlanabilir. İsimler seçeneğinin seçilmesi ile giriş yapacak tüm misafirlerin listelenmesi sağlanır.

Gunluk Giris Listesi Filtre.PNG

Gunluk Giris Listesi Rapor.PNG
Raporun alt kısmında gelecek odaların toplamları da görüntülenir. Raporun önizleme ekranında SNG DBL TRP gibi kişi sayısına göre oda dağılımları da görülebilir. Ayrıca çocuk ve bebek sayıları da görüntülenerek gerekirse H/K departmanına bilgi verilerek bebek beşiği yada çocuk için ek yatak atılması konusunda hazırlık yapması için bilgilendirilebilir.Liste ekranının alt tarafında yer alan OnizleButon Master.PNG butonuna basılarak raporun çıktısı alınabilir.


Gelen Misafirler

Gelen Misafirler raporu ile giriş yapmış olan misafirlerin raporu alınır.Raporda Tarihe Oda Numarasına Firma,Misafir Adı Soyadı,Gr.No gibi alanlara göre filtreleme yapılabilir.Böylece sadece belirli bir firmadan gelen ve girişini yapmış misafirlerin listesinin alınması gibi özel sorgulamalar yapılabilir. Yada Gr.No alanına grup numarası yazılarak sadece bir grubun giriş yapan misafirlerinin listelenmesi sağlanabilir.

Gelen Misafirler Listesi Liste Ekrani.PNG
Gelen Misafirler Listesi Rapor Ekrani.PNG

Erken Girişler Raporu

Erken Girisler Raporu Liste Ekrani.PNG
Genel Ayarlarda belirtilen giriş saatinden önce giriş yapan misafirler için Erken Giriş nedeni belirtilmesi gerekmektedir. Erken giriş yapan müşterilerin nedenleri ile raporlanmasını sağlar.

Extre Bu seçenek seçilirse rapor ön izleme ekranında giriş yapılan odaların hesap ekstresi de görüntülenmesi sağlanır.
Firma Ana folyoların ve grup folyolarının listelenmesini sağlar.
Extra Sadece ekstra folyoların listelenmesini sağlar.
Özel Sadece özel folyoların gösterilmesini sağlar.

Erken Girisler Raporu Rapor Ekrani.PNG

Çıkış

Günlük Çıkış Listesi

Günlük Çıkış listesi ile çıkış yapacak misafirlerin raporu alınır.
C/O dahil seçeneği seçilirse çıkmış olan misafirlerinde gösterilmesi sağlanır. Yani o güne ait hem çıkışı gerçekleşen hemde henüz çıkmamış ama çıkış yapması beklenen misafirlerin listesinin alınması sağlanır.
Extre seçeneği seçilirse Ön izleme ekranında misafirlerin hesap ekstresinin de gösterilmesi sağlanır.
Firma Gruplu seçeneği seçilirse Ön izleme ekranında odaların firmalara göre gruplanması sağlanır.

Rapor ekranın da misafriin bakiyesi, ödemesi, kesilen fatura toplamı gibi bilgileri görüntülenebilir. Ayrıca raporu alt tarafında hem çıkacak hem çıkmış olan odaların kişi sayısı çocuk sayısı ve bakiye toplamları gibi değerler görüntülenebilir.

Gunluk Cikis Listesi Liste Ekrani
Gunluk Cikis Listesi Rapor Ekrani.PNG

Ayrılan Misafirler

Resepsiyon Raporlari AyrilanMisafirlerListesi.PNG


Ayrılan Misafirler listesi ile otelden ayrılan misafirlerin raporu alınır. Ekstre seçeneği ile ayrılan misafirlerin hesap hareketlerinin de görüntülenmesi sağlanır.

Resepsiyon_Raporlari_AyrilanMisafirlerListesi_Rapor

Geç Çıkışlar Raporu

Resepsiyon Raporlari GecCikislarRaporu Liste.PNG
Genel Ayarlarda belirtilen çıkış saatinden sonra çıkış yapan misafirler için Geç Çıkış nedeni belirtilmesi gerekmektedir. Geç çıkış yapan müşterilerin nedenleri ile raporlanmasını sağlar.

Extre Bu seçenek seçilirse rapor ön izleme ekranında giriş yapılan odaların hesap ekstresi de görüntülenmesi sağlanır.Böylece geç çıkış ile ilgili folyoya işlenmiş bir harcama kaydının olup olmadığının da kontrolü yapılmış olur.
Firma Ana folyoların ve grup folyolarının listelenmesini sağlar.
Extra Sadece ekstra folyoların listelenmesini sağlar.
Özel Sadece özel folyoların gösterilmesini sağlar.

Resepsiyon Raporlari GecCikislarRaporu Rapor.PNG

Oda

Boş Oda Listesi

Oda Raporlari BosOdaListesi.PNGBelirtilen tarihlerde blokaja müsait olan odaların raporlanmasını sağlar.

Oda Tipi : Oda tipi alanına değer girilerek istenirse oda tipine göre de rapor alınması sağlanır.
Yatak Tipi :Yatak tipi alanına değer girilerek istenirse yatak tipine göre de rapor alınması sağlanır.
Durum :Durum alanına değer girilerek istenirse oda durumuna göre de rapor alınması sağlanır.Örneğin sadece BOS odaların yada sadece KIRLI odaların getirilmesi sağlanır.

Blokeli de göster seçeneği ile blokajlı olan odalarında raporda gösterilmesi sağlanır.

Oda Raporlari BosOdaListesi Rapor.PNG

Oda Durumları Raporu

Oda Raporlari Oda Durumlari Raporu.PNG


Belirtilen tarihlerde belirtilen oda durumuna sahip odaların raporlanmasını sağlar.
Oda Tipi : Oda tipi alanına değer girilerek istenirse oda tipine göre de rapor alınması sağlanır.
Yatak Tipi :Yatak tipi alanına değer girilerek istenirse yatak tipine göre de rapor alınması sağlanır.
Durum :Durum alanına değer girilerek istenirse oda durumuna göre de rapor alınması sağlanır.Örneğin sadece BOS odaların yada sadece KIRLI odaların getirilmesi sağlanır.
Statü : Odanın statüsüne göre sorgulama yapılması için kulanılır. BOS-BLOKELI yada DOLU-BLOKEKELI gibi.

Oda Raporlari Oda Durumlari Raporu Rapor.PNG

Oda Değişimi Raporu

Oda Raporlari Oda Degisimleri Raporu.PNG

Belirtilen tarihte yada tarih aralığında yapılan oda değişikliklerinin raporu alınır. Oda numarası Oda Tipi yada Nedenine göre filtreleme yapılabilir.Teknik bir arıza nedeniyle oda değişimi yapılmışsa teknik servis departmanının odayı kontrol etmesi için yönlendirme yapılması sağlanır. Yada oda temizliği gibi nedenlerden dolayı oda değişimi yapılmışsa H/K departmanına yönlendirme yapılması sağlanır.Oda Raporlari Oda Degisimleri Raporu Rapor.PNG

Oda Blokaj Kayıtları

Resepsiyon Raporlari OdaBlokajKayitlari ListeEkrani.PNGOdaların blokaj durumunu listeleyen rapordur.Giriş yapan odaların hangi saatte giriş yaptığı raporlanır.

Resepsiyon Raporlari OdaBlokajKayitlari Rapor.PNG

Konaklama

Oda Fiyat Kontrol Listesi

OdaFiyatKontroRaporListe.PNG

Gün sonu işlemlerinde uygulanacak oda ücretlerinin raporu alınır. Gün sonu öncesinde oda fiyatları kontrol edilerek yanlış oda ücreti basma imkanı engellenmiş olur.Oda fiyat kontrol listesinde sadece oda fiyatları değil dövizli oda fiyatlarında ki oda kurları da kontrol edilmiş olur. Hatalı kur değerleri varsa düzeltilmesi sağlanır. Bu nedenle oda fiyat kontrol listesi gün sonu işlemi öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.

Oda fiyat kontrol raporundaki BASILAN sütunu odaya gün içinde kullanıcı tarafından yapılan manuel bir oda basma işlemi olup olmadığını gösterir.Eğer manuel basılan bir oda ücreti varsa ve gece tekrar oda ücreti basılması istenmiyorsa oda ücreti sıfırlanmalıdır. (Oda basma esnasında harcama kartında gün sonunda tekrar basma seçeneği seçildi ise oda fiyatının sıfırlanmasına gerek yoktur)

Oda fiyatında ki kontrollerde eksik hatalı yada fiyat girilmemiş odalarla ilgili işlem yapmak için oda fiyat kontrol listesi (önizleme ekranından önce) oda üzerine çift tıklama yapılarak folyo detay ekranın açılması sağlanır ve düzeltme işlemleri rapordan çıkmaya gerek kalmadan gerçekleştirilir.


OdaFiyatKontrolListesi.PNG
Oda fiyat kontrol listesinde sadece o gece tesiste konaklayacak odalara basılacak fiyatlar yer almaktadır. Gün içinde tutar düzeltme gibi işlemler Oda Fiyat Kontrol Listesine yansımamaktadır. Bu nedenle Oda Fiyat Kontrol Listesindeki toplamların Günlük Analiz Raporu yada departman Bordroları gibi tahakkuklara göre hazırlanan rapor toplamları ile uyuşması beklenemez..

Misafir Listesi

Resepsiyon Raporlari MisafirListesi.PNG

Otelde konaklayan misafirlerin bakiyeleri ve varsa oda notları ile birlikte raporlandırılması sağlanır.

Raporda Firma, Misafir Adı Soyadı Gr. No vb alanlara göre filtreleme yapılabilir. Böylece sadece belirli bir firmadan gelen misafirlerin listesinin alınması gibi özel sorgulamalar yapılabilir. Yada Gr.No alanına grup numarası yazılarak sadece bir grubun misafirlerinin listelenmesi sağlanabilir.

Misafir Listesi sadece o anda içeride konaklayan misafirlerin (Inhouse List) listesini verir.

Günübirlik Dahil : seçeneği ile günübirlik odalarında raporda gösterilmesi sağlanır.
Extre : seçeneği ile rapordaki bakiyeyi oluşturan harcamalarında listelenmesi sağlanır.

Resepsiyon_Raporlari_MisafirListesiRapor

Pansiyon Listesi

Resepsiyon_Raporlari_Gunluk_Pansiyon_Listesi

Resepsiyon Raporlari Gunluk Pansiyon Listesi Rapor.PNG

Otelde kalan misafirlerin pansiyon türüne göre raporu alınır. Misafir listesinden farkı oda bakiyelerinin görüntülenmemesidir. Restoranda kahvaltı yapan odaların takibi ve kaç kişinin kahvaltı alacağını görmek için kullanılır.

OB de göster : Only Bed yani sadece oda hizmeti alan misafirler seçeneği ile sadece oda ücreti ödeyen odaların da listede görüntülenmesi sağlanır. Bu odalardan kahvaltı yapmak isteyen olursa kahvaltı ücreti için ekstra adisyon açılması sağlanmış olur.

Raporun alt tarafında pansiyon tiplerine göre kişi dağılımı da gösterilmektedir. Böylece HB yada FB konaklama yapan misafirler için mutfak ve servis departmanının kişi sayısına göre hazırlık yapmaları da sağlanmış olur.

Konaklayan Tüm Misafirler

Resepsiyon Raporlari KonaklayanTumMisafirler.PNG

Otelde konaklayan misafirlerin tümünü listeler. Misafir listesinden farkı odada konaklayan tüm misafirlerin listelenmesidir. Örneğin 102 numaralı odada iki misafir kalıyor ise iki misafirin de ismi listelenir.

Resepsiyon_Raporlari_KonaklayanTumMisafirler_Rapor

Konaklama Detayları Raporu

Resepsiyon_Raporlari_KonaklamaDetayRaporu
Resepsiyon Raporlari KonaklamaDetayRaporu Rapor.PNG

Resepsiyon Raporlari KonaklamaDetayRaporuComboBox.PNG
Tam Detaylı seçeneği ile grup konaklamalarında grup numarası firması gibi filtre alanlarına göre detaylı rapor alınabilir.
Gün Toplamlı seçeneği ile konaklanan günlere göre toplamları düzenler.
Satış Oda Tipi Toplamlı seçeneği ile fiyatlandırmadaki oda tipine göre toplamları hesaplanarak rapor alınabilir. Bloke Oda Tipi Toplamlı seçeneği ile misafire verilen oda tipine göre toplamları hesaplanarak rapor alınabilir.
Rez. Toplamı seçeneği ile rezervasyon kaydına göre toplamları hesaplanarak rapor alınabilir.
Grup Toplamı seçeneği ile rezervasyon kaydına göre toplamları hesaplanarak rapor alınabilir. Bu seçenek ile filtre kullanmadan tüm grupların konaklama toplamları görülebilir.


Grup Günlük Konaklama Detayı

Resepsiyon_Raporlari_GrupGunlukKonaklamaDetayi
Oteldeki grupların oda ve isim dağılımı ile raporlandırılması sağlanır. Özellikle grup mutabakatlarında grupların günlük oda listesinin alınması için kullanılır.
Resepsiyon_Raporlari_GrupGunlukKonaklamaDetayi_Rapor

Grup Konaklama Toplamları

Resepsiyon_Raporlari_GrupGunlukKonaklamaToplamlari_Liste
Resepsiyon_Raporlari_GrupGunlukKonaklamaToplamlari_Rapor

Belirtilen grubun gün gün toplam oda sayıları ve oda fiyatlarının raporlandırılması sağlanır. Gruplama seçeneği ile gruplandırma yapılabilir.

Gün-Oda Tipi Raporda günlük ayrıntı verir ve oda tiplerinin de gösterilmesi sağlanır.
Günlük Raporda günlük ayrıntı verir,oda tipleri gösterilmez.
Oda Tipi Raporda günlük sıralama ve toplamlar yerine sadece oda tipi bazında sıralama ve raporlama yapılması sağlanır.
Grup Toplam Raporda gün yada oda tiğpi gözetmeksizin oda sayısına göre raporlama yapılması sağlanır.

Resmi

İşletmede alınması zorunlu olan resmi raporların olduğu kısımdır.

Turizm Bakanlığı İstatistik Raporu

Otelde konaklayan yabancı uyruklu misafirlerin Uyruk, Pasaport, CheckIn, CheckOut bilgilerinin raporlandırılması için kullanılır. Yerli Uyruk Dahil Seçeneği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da listeye dahil edilmesi sağlanır. Rapor sorgulaması için aralık butonuna basılarak tarih aralığı verilmesi gerekir.

Resepsiyon_Raporlari_Turizm_Bakanligi_Istatistik_Formu_Liste

Resepsiyon_Raporlari_Turizm_Bakanligi_Istatistik_Formu_Raporu


Polis Listesi

20 resepsiyon raporlar polislistesi.png

Odadakilerin Tümünü Göster: Seçildiğinde odada kalan diğer kişilerin de listelenmesi sağlanır.
Günübirlikleri de Göster: Seçildiğinde günü birlik odaların da (day use) listeye eklenmesi sağlanır.
XML Hazırla: XML Hazırla butonuyla KBS sisteminde gerekli olan XML dosyası program ayarlarında belirtilen klasöre kayıt edilir. Böylece KBS programında kayıt edilen dosya seçilerek XML gönderimi yapılmış olur. XML Hazırla butonunda oluşan eksik bilgi mesajlarına bağlı olarak rapordan çıkmadan misafir üzerine çift tıklayarak Misafir Kartı bilgilerine ulaşma imkanı vardır. Değiştirilen bilgilerin etkin olması için XML Hazırla butonundan önce tekrar Yenile butonu ile listenin yenilenmesi gerekmektedir.

KBS Polis Listesi Gönderimi sayfasından polis ve jandarma raporu gönderimi hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Konaklama (Maliye) Listesi

Resmi günlük Müşteri listesinin alınmasını sağlar.

3Konaklama_Mali_Liste

Mali listede fiyatı sıfır olan odalar kırmızı renkle vurgulanır ve mali listede gösterilmez/yazdırılmaz. Oda fiyatı sıfır olduğu için mali listede gösterilmeyen/yazdırılmayan odalar nedeniyle Oda Fiyat Kontrol Listesi yada Folyo Listesi gibi listelerle farklılıklar oluşabilir. Farklılık oluşmaması için odaların oda fiyatının tanımlanması gerekir. Mali listede gösterilmeyen/yazdırılmayan odalarla ilgili düzenleme yapmak için kaydın üzerine çift tıklamak yeterlidir.

Gelen Folyo detayı ekranında fiyat detayından oda fiyatının girişini yaparak mali listede gösterilmesi/yazdırılması sağlanabilir.

Mali liste oda folyosuna basılan oda harcamalarını baz almaktadır. Gün içinde C/O olan bir odaya balans düzeltme amaçlı basılan bir oda harcaması olduğunda bu odanız gece otelde konaklamayacak olsa da mali listede gösterilir/yazdırılır.

Günlük Analiz Raporu gibi raporlarda o gece otelinizde konaklayan oda sayısı baz alındığından, gün içinde C/O olan odaya basılan oda harcaması nedeniyle farklılıklar oluşabilmektedir. Bu fark resmi anlamda sorun teşkil etmemektedir. Bilakis Mali Listede basılan tüm oda harcamalarının gösterilmesi gerektiği için olması gereken uygulama bu şekildedir.

Yeni liste seçeneği mali listenin mükerrer yazılmasını önlemek için kullanılan bir seçenektir. Örneğin önizle diyerek rapor önizleme ekranında yazdır dendiğinde yazıcıya gönderim yapar. Eğer herhangi bir sebepten liste yazdırılamamışsa tekrar önizle seçeneği seçildiğinde liste boş gelecektir. Burada ki amaç mükerrer yazdırma işlemini engellemektir. Eğer liste yazdırılmadığından eminseniz Yeni liste seçeneği ile mali listenin yeniden yazıcıya gönderilmek üzere hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Diğer

Uyandırma Raporu

Resepsiyon Raporlari Uyandırma Raporu Rapor.PNG

Sisteme girilen uyandırma kayıtlarının raporlanmasını sağlar. Santral uyandırma entegrasyonu olan işletmelerde girilen uyandırmaların otomatik olarak santrale işlenmesi sağlanır. Entegrasyon olmayan işletmelerde rapor sadece bilgilendirme ve kontrol amaçlı kullanılır


Ana Kapı Giriş-Çıkış Raporu

Resepsiyon_Raporlari_AnaKapiGirisCikis_Filtre.PNGGüvenlik Departmanı olan tesislerde Ana Kapı Giriş/Çıkış ekranından yapılan kayıtların listelenmesi sağlanır.Ziyaret Türü, Ad, Soyad, Firma yada plaka numarasına göre filtreleme yapılabilir.

Resepsiyon_Raporlari_AnaKapiGirisCikis_Rapor.PNG

Eski Konaklama Listesi

Yazıcı yada bilgisayar kaynaklı herhangi bir teknik sorundan dolayı konaklama listesinin yazdırılamaması durumunda sonraki gün raporun alınması için kullanılır.Misafir_Ekle_Butonu.PNG butonu ile misafir ekleme olanağını sağlar.

Tarih alanından istenilen bir tarih seçilerek o tarihe ait rapor alınabilir. Geçmiş tarihli rapor alınabilmesi için gün kapama işlemindeki 6 adımın sorunsuz yapıldığından emin olunması gerekir. Raporun arşiv kaydı bu adımda gerçekleşmektedir.

Eski Polis Listesi

Geçmiş tarihli polis listelerinin yazdırma olanağını sağlar.Tarih alanından istenilen bir tarih seçilerek o tarihe ait rapor alınabilir. Geçmiş tarihli rapor alınabilmesi için gün kapama işlemindeki 6 adımın sorunsuz yapıldığından emin olunması gerekir. Raporun arşiv kaydı bu adımda gerçekleşmektedir.

Misafir Güvenlik Şifreleri

Resepsiyon_Raporlari_MisafirSifreListesi.PNGMisafirlere verilen Internet şifrelerinin listelenmesini ve yazdırılmasını sağlar. Liste başlıklarına göre filtreleme yapılarak misafir bazlı rapor alınması sağlanır.Kullanıcı SorularıBu sayfayı yararlı buldunuz mu ?

Gezinti menüsü

Yukarı Git