Folyo Raporları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Folyo Raporları

Kullanım Amacı

Folyolar ile ilgili yapılan işlemlerin raporlandırılması için kullanılır.

Kullanımı

30_Folyo_Raporlar
Rezervasyon sekmesinin sağ tarafında yer alan Rezervasyon Rapor başlığına tıklanarak açılan listeden rezervasyon ile ilgili listeye ulaşılabilir.

Programdaki rapor ekranlarında özel düzenlemeler yapılarak işletmeye özgü raporlar oluşturulması sağlanabilir. Yine işletmede kullanıcıların hangi verileri görebileceğine karar verilerek liste ekranlarında düzenlemeler yapılabilir ve liste ekranlarında sadece ilgili alanların gösterilmesi sağlanabilir. Liste ve rapor ekranlarının düzenlenmesi konusunda Standart Rapor Ekranı sayfamızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tüm Folyolar

Tüm folyoların listelenmesini sağlar. Ekstre seçeneği işaretli ise folyo hareketlerini de raporlanmasını sağlar.

Tum_Folyolar_Raporu_ListeLimiti Aşanlar Folyo detayında Kart Limiti kısmında yazılan limiti aşan odaların listelenmesini sağlar.Böylece harcama limiti belirtilen odalarda limit takibinin yapılması sağlanmış olur.
Extre Alınan dökümde folyoların extresinin de görünmesini sağlar.
Kapanmış Kapanmış folyoların listelenmesini sağlar. Çıkış yapan odaların kontrolünün yapılması da sağlanmış olur.
Tum_Folyolar_Raporu_Rapor

Konaklama Folyolar

Konaklayan misafirlerin folyolarının raporlandırılması için kullanılır.

Konaklama_Folyolari_Raporu_Liste
Firma Listede Ana Folyoların yada Grup Folyolarının listelenmesini sağlar.Böylece ana folyo ve grup folyolarının bakiyelerini tek bir listede görme imkanı sağlanmış olur.

Münferit Listede Ana Folyo yada Grup Folyosuna bağlı extra folyoların gösterilmesini sağlar.Böylece bir grubun extra folyolarının bakiyelerini tek bir listede görme imkanı sağlanmış olur.
Extre Listede folyoların hesap hareketlerinin gösterilmesini sağlar.Böylece odanın bakiyesi ile beraber bakiyesini oluşturan işlemlerini de görme imkanı sağlanmış olur.
Konaklama Hareketleri Liste detayında odaların günlük fiyatlarının gösterilmesi sağlanmış olur. Böylece özellikle grup folyolarının oda dağılımını (oda tipi ve gecelik ne kadar fiyat basılacağı gibi detayları) görme imkanı sağlanmış olur.
Konaklama_Folyolari_Raporu_Rapor

Eski Folyolar Raporu

Eski folyoların hesap ekstreleri ve odada kalan diğer kişi bilgileri ile rapor alınmasını sağlar.

Eski_Folyolar_Raporu_Liste
Extre Eski folyoların hesap hareketlerinin gösterilmesini sağlar. Geçmiş tarihli folyoların hesap kontrolü için kullanılabilir.

Yanındakileri Yazdır Odada konaklayan diğer misafirlerinde gösterilmesini sağlar. Geçmiş tarihli konaklamalarda misafirin kim yada kimlerle konakladığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Eski_Folyolar_Raporu_Rapor

Folyo Fatura Kontrol Raporu

Kesilen faturalar ile folyo bakiyelerinin kontrolünün yapılarak varsa aralarındaki farkların tespit edilmesini sağlar. Gün kapama işlemlerinden önce mutlaka kontrol edilerek fatura kesilmemiş hesapların faturalandırılması sağlanmış olur.

Folyo_Fatura_Kontrol_Raporu_Liste

Firma Listede Sadece Ana Folyoların yada Grup Folyolarının listelenmesini sağlar.
Münferit Listede sadece Ana Folyosu olmayan, misafir ödemeli folyoların gösterilmesini sağlar.
Extre Firmalara bağlı extra folyoların gösterilmesini sağlar. Ana folyoya bağlı olan extra folyolardaki harcamaların ve faturaların kontrolünü sağlar.
Özel Sadece özel folyoların (T Folyoların) gösterilmesini sağlar.
Farklılıkları Göster Sadece harcama tutarı ile fatura tutarı uyuşmayan kayıtların listelenmesini sağlar. Böylece faturası kesilmeyen folyoların daha hızlı şekilde kontrolü sağlanmış olur.
Folyo_Fatura_Kontrol_Raporu_Rapor

Bonus Hareketleri Raporu

Tanımlanan departman ve tarihlere göre miafir harcamalarından oluşan bonus puanların hareketlerinin liste olarak rapor alınmasını sağlar.

Özel Folyolar Raporu

Bu rapor ile;

  • Özel folyolar ve açılma nedenleri rapor alınmasını sağlar,
  • Özel folyoların açılış tarihi ve en son işlem gördüğü tarihin sorgulanarak özel folyonun takibinin yapılmasını sağlar,
  • Özel folyo bakiyelerinin kontrol edilerek bekleme hesaplarının daha etkin takibinin yapılmasını sağlar.
Ozel_Folyolar_Raporu_Liste
CO Olanlar Dahil Check out olmuş özel folyolarında raporlandırılmasını sağlar.

Grup Olmayanlar Grup olmayan özel folyoların listelenmesini sağlar.
Rez Olmayanlar Rezervasyona bağlı olmayan özel folyoların listelenmesini ve kontrolünü sağlar.
Extre Özele folyoların hesap hareketlerinin de gösterilmesini sağlar.
Ozel_Folyolar_Raporu_Rapor

Günlük Folyo Fatura Kontrol Raporu

Gunluk Folyo Fatura Kontrol Listesi.PNGGünlük folyo ve faturaların kontrolü için kullanılır. Folyo fatura kontrol raporundan farkı toplam gelir, tahsil edilen tutar, fatura edilen tutar KDV ve fatura edilecek kalan tutar bilgilerinin folyo bazında rapor alınmasını sağlar. Ayrıca ödeme tiplerine göre ayrım yapıldığı için fatura tahsilatlarının kontrolü içinde kullanılır.

Gunluk_Folyo_Fatura_Kontrol_Rapor

Departman Bordroları

Departmanlara göre gelir kalemlerinin listesini alınmasını sağlar. Bu raporda folyolara işlenmiş ister manuel ister otomatik oluşturulan tüm kayıtlar ve düzeltme işlemleri listelenir. Folyolara basılan gerçek gelirlerin görüneceği rapordur. Oda Fiyat kontrol listesi gibi kontrol amaçlı alınan raporlar ile aralarında fark oluşabilir.Bunun nedeni oda fiyat kontrol listesinde sadece gün sonunda odaya basılacak olan oda ücretinin listelenmesi Departman Bordrolarında ise odaya manuel basılan işlemlerin de dahil olmasıdır. Raporda tek bir tarihteki gelirlerin gösterilmesi sağlanacağı gibi aralık butonuna basılarak 2 tarih arası gelirlerinde listelenmesi sağlanır. Departman seçimi yapılmazsa tüm departmanlara ait gelirler listelenecektir.

Departman_Bordrolari_Raporu_Liste


Düzeltme Dahil Odaya girilen tutar düzeltme işlemlerinin de dahil edilmesini sağlar.
Otomatik Olmayanlar Sistem tarafından otomatik yapılan harcama girişleri dışında kullanıcı tarafından yapılan maneul harcama girişlerinin de gösterilmesini sağlar.

Departman_Bordrolari_Raporu_Rapor

Folyo Tahsilatları

Folyolarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve fatura tutarlarının raporlanmasını sağlar.

Kasa kodu yazılarak sadece belirli bir kasada yapılan tahsilat işlemlerinin raporlamasını yapılabilir. (sadece kredi kartı kasasındaki işlemler gibi)

İ.Türü seçeneğinden işlem türüne göre de (sadece krediye kalkanlar yada sadece nakitler gibi) raporlama yapılabilir.İndirimleri de dahil et seçeneği ile yapılan indirimlerinde raporlanması sağlanabilir.
Programdaki tüm rapor ekranlarına olduğu gibi aralık butonuna basılarak tarih aralığı verilerek 2 farklı tarih arası il ilgili raporlama yapılması sağlanabilir.

Folyo_Tahsilatlari_Raporu_Liste

Folyo_Tahsilatlari_Raporu_Rapor

Yapılan İndirimler

Yapilan_Indirmler_Liste


Yapılan indirimlerin raporunun alınmasını sağlar. Raporda hem kullanıcı kodu hemde indirim açıklaması yazmaktadır. Bu raporlarla hangi personelin neye istinaden işlem yaptığı rapor üzerinden görülebilir. Raporun altındaki Genel Toplam kısmında yapılan indirim toplamları görülebilir.
Yapilan_Indirmler_Rapor

Transfer ve Düzeltmeler

Transfer_Duzeltmeler_Raporu_Liste
Transfer ve düzeltme işlemlerinin aynı raporda gösterilmesi ve raporlanmasını sağlar.Raporda işlem türü seçeneği ile transfer edilen işlemin türüne göre (ödeme,harcama,indirim vb gibi) raporlanabilir.İptaller Dahil seçeneği ile iptal edilen işlemlerinde gösterilmesi sağlanır.


Transfer_Duzeltmeler_Raporu_Rapor

Düzeltmeler Raporu

Folyo_Islem_Duzeltmeler_Raporu_Liste

Sadece düzeltme işlemlerinin liste olarak raporlanmasını sağlar.Departman seçimi yapılarak tek bir departmandaki düzeltmeler sorgulanabileceği gibi kullanıcı bazlı sorgulama yapılarak belirtilen personelin yaptığı düzeltmeler sorgulanabilir.
Folyo_Islem_Duzeltmeler_Raporu_Rapor

İşlem İptalleri Raporu

Folyo_Islem_Iptalleri_Raporu_Liste
İptal olan işlemlerin raporlaması sağlanır.İptal işleminde açıklama kısmı zorunlu olduğundan iptal nedenininde raporlanması sağlanmış olur.Sistemde yapılan işlemlerde kullanıcı kodu kaydedildiğinden hangi tarihte hangi kullanıcının neden iptal yaptığı da takip edilebilir.

Folyo_Islem_Iptalleri_Raporu_Rapor

Transfer İşlemleri Raporu

Transfer_Islemleri_Raporu


Belirli bir tarih yada tarih aralığında ki sadece transferi yapılan işlemlerin listelenmesini kontrol ve raporlanmasını sağlar. Raporun liste ekranında istenirse transfer tarihine göre istenirse işlemin kayıt tarihine göre sorgulama yapılabilir.
Transfer_Islemleri_Raporu_Rapor

Folyo Hareketleri

Folyo Islmeleri Raporu Liste

Folyo hareketlerinin raporunun alınmasını sağlar. Belirli bir tarih yada tarih aralığında folyolara girilmiş tüm işlemlerin listelenmesini kontrol ve raporlanmasını sağlar.Fitre işlemleri ile sadece belirli bir departmandaki işlemler yada sadece belirli kullanıcının yaptığı işlemler sorgulanabilir.

Folyo Islmeleri Raporu Rapor

Folyo İşlem Analizi

30_Folyo_Raporlar_IslemAnaliziBelirtilen kriterlere bağlı olarak folyo işlemlerinin analizlerini sağlar. Analiz oluşturma ile ilgili dataylı bilgiyi Analizler Video sayfasından alabilirsiniz.

Folyo Satış Grubu Toplamları

Folyo_Satis_Grubu_Toplamlari_ListeDepartman gelirlerinin satış grubu ayrımları ile folyo bazında rapor alınmasını sağlar.

Folyo_Satis_Grubu_Toplamlari_Rapor

Eksili Folyo İşlemleri Raporu

Eksili_Folyo_Islemleri_Raporu_Liste


Folyo işlemlerinde para iadesi ve gelir düzeltme gibi işletmeden eksi olarak çıkan tüm işlemlerin rapor alınmasını sağlar.


Eksili_Folyo_Islemleri_Raporu_Rapor

Departman İndirimleri Raporu

Departman bazında yapılan indirimlerin rapor alınmasını sağlar. Departman bazlı indirim için Ekstra Harcama İndirimi sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Telefon Görüşmeleri

Telefon_Gorusmeleri_Raporu_Liste
Yapılan telefon görüşmelerinin raporunun alınmasını sağlar.Hesaplara Aktarım kısmında aktarılmayan görüşmeler kısmından folyolara aktarılmayan görüşmelerin kontrolü yapılabilir.İç hatlar kısmında da sadece odadan yapılan görüşmeler yada departmandan yapılan filtre edilebilir. Böylece hangi departmandan yada odadan ne kadar görüşme yapıldığı raporlanabilir.

Telefon_Gorusmeleri_Raporu_Rapor

Main Courrant

Main_Current_Liste


Main Courrant'ın çıkarılmasını sağlar.Main courrant raporunda odaların harcama tutarları,devreden bakiyesi,günlük toplam harcama tutarı,tahsilat tutarları,tahsilat sonrası bakiyelerinin görüntülenmesi sağlanmış olur.


Main_Current_Rapor


Kullanıcı Soruları
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?
"https://wiki.amonra.com.tr/index.php?title=Folyo_Raporları&oldid=58860" adresinden alındı.