V4.96

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İçindekiler

V4.96

V4.96.16.06

GENEL

 1. Ayarlarda girilen metinlerim kayıt edilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Örneğin önbüro ayarları Varsayılan VergiNo.
 2. Genel Ayarlar ekranına grup otellerin kullanımı için Super RefNo alanı eklendi.
 3. Liste ekranında büyüktür, küçüktür vb. filtrelemelerde düzenlemeler yapıldı.
 4. Kayıt ekranlarında bazı alanlara otomatik karakter eklenmesi ile ilgili kontrollerde düzenlemeler yapıldı.
 5. Raporlarda ve listelerde satırı seçip Ctrl+C ile satırın kopyalanabilmesi sağlandı.
 6. EMail ve Web için Doğrula butonu eklendi.
 7. Liste ekranlarında Ctrl+Space ile aralık verilerek filtrelemede iyileştirme yapıldı.
 8. Program login ekranına CapsLock (Büyük Harf) ve NumLock (Numerik) bilgi alanı eklendi.

ARAÇLAR

 1. Ek bilgiler ekranında boş alanlar için düzenlemeler yaparak kolay kayıt girilmesi sağlandı.

RAPORLAR

 1. Bazı standart raporlarda Pasifleri de Göster seçeneği eklendi.
 2. Önizleme ekranındaki simge durumunda programın donduğu sanıldığından küçült butonu kaldırıldı.
 3. Misafir yorumları raporunda, Grup ve Kategori'ye göre filtreleme ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Misafir Yorum Girişi Ekranına 'Wow efekti' seçeneği eklendi. Wow efekti, Misafir Yorum Analizi ve Misafir Yorumları Raporuna eklendi.
 5. Folyo Transfer Raporu Aralık verilebilmesi için düzenleme yapıldı.
 6. Kayıp bulundu raporuna işlem tarihi filtre alanı eklendi.
 7. Muhasebe yaşlandırma raporunda düzeltme yapıldı.
 8. Aylık Uyruk İstatistiği 'nde ayın ilk günü ile son gününü seçip sorgulandığında önceki önceki ay giriş yapmış kişilerin konaklamalarının gösterilmemesi sağlandı. Rapora eklenen seçenek ile bir önceki ay giriş yapan konaklamaların gösterilmesi sağlanabilir.
 9. Stok Hareket Çizelgesinde eski sayım dönemi için Giren/Çıkan alanları için düzeltme yapıldı.
 10. Stok yaşlandırma raporuna Sıfır bakiye olanları gösterme seçeneği eklendi
 11. Sözleşme kontrol Raporunun Satıcı adına göre filtrelenmesi sağlandı.
 12. Satın alma alım kontrol raporunda Sözleşmesi olsa da olmasa da tüm hareketler gelmesi için Sözleşmesizler Dahil seçeneği eklendi.
 13. Dönemsel Analiz Raporundaki, KDV ve NET tutarların alt toplamları ile ilgili düzenleme yapıldı.
 14. Analiz Raporunda Departmanları Ayıran Çizgiler olması için Rapor ayarlarına seçenek eklendi.
 15. Rapor ayarlarında Satış grubu toplamları göster işaretli olduğunda KDV toplamının satış grubuna göre hesaplanması sağlandı.
 16. Kesilen faturalar raporunda Fat. Detayı Göster kısmından Dep. Toplamlı filtresi etkin iken rapor alınması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 17. Firma hesap ekstresi önizlemesi toplam alanları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Yeni rezervasyon ve özel folyo ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 2. Firma kartında VKN sorgulaması ile ilgili performans gelişimi yapıldı.
 3. Fiyat anlaşması rezervasyon geçerlilik tarihi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Grup Rezervasyon kayıt işlemi ve sıfırla işlemi için performans iyileştirmesi yapıldı.
 5. Fiyat anlaşmalarından pansiyon fiyatı girme ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. Fiyat anlaşmaları, Fiyat kodları ve Aksiyon ekranlarında Firma/Pazar çoklu seçimi için genel düzenleme yapıldı.
 7. Arşivden misafir seçiminde tüm bilgilerin getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 8. Rezervasyon form tasarımına indirim bilgisi eklendi.
 9. Aksiyon tanımı, Fiyat Kodu ve Fiyat Anlaşmasına Min.Kalış (MinStay) eklendi. Ayrıca Firma/Pazar seçim alanına üçüncü buton eklenerek çoklu seçim ekranı gösterildi.
 10. Fiyat kodları listesine kopyala butonu eklendi.
 11. Rezervasyon ayarlarındaki tanımlarda eksiklik varsa Firma ve Rezervasyon kartı oluşurken uyarı verildi.
 12. Gelir analiz ekranına KDV alanları eklendi.
 13. Grafikte Gelir analizinde birden fazla oda tipi seçimi yapılsa da sadece ilk oda tipine göre hesaplama yapmaktadır. Buna göre birden fazla oda ipi seçiminde ilk odaya göre gelir hesaplaması yapılacağı ekranda açıklama olarak görülmesi sağlandı.
 14. Rezervasyon listesi sağ tık menüsüne Fiyat Log seçeneği eklendi.
 15. Rezervasyon listesine grafikte tıklanan günün fiyatını gösteren alan eklendi. Filtre ayarlarından bu alan seçilerek liste ekranında gösterilmesi sağlanabilir.
 16. Doluluk grafiğinde Garanti kontenjan gösterimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 17. Rezervasyon kartındaki Misafir seçim alanı açılışı ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 18. Yeni Rezervasyon kaydında Ödeme al butonu aktif olması sağlandı. Yeni Rezervasyon kaydında Ödemeler ekranında da Yeni kayıt eklenebilmesi sağlandı.
 19. Rezervasyon opsiyon tarihi girilmediğinde alanın boş gelmesi sağlandı.
 20. Firma Kartına girilen R. İndirimi, Grup Rezervasyonlarında da etkin olması sağlandı.
 21. Yeni rezervasyon kaydında Aksiyon hesaplama ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 22. Grup Rezervasyonuna bağlı bir rezervasyon giriş işlemi sonrasında Ödeme al butonuna basılırsa Rezervasyon c-in durumunda olduğu için avansı xxx nolu folyoya işlemeniz gerekmektedir şeklinde bir bilgi mesajı gösterildi.
 23. Rezervasyon kartında Misafir Adı kısmına TCNO veya email yazıldığında misafir aramasına bu alanlara göre yapılması sağlandı.
 24. Fiyat Anlaşması Diğer menüsüne Özel Pax Fiyatları seçeneği eklendi.
 25. Rezervasyon avans girişinde yerli para birimi ödemelerinde hesaplamalar ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 26. Fiyat logu ekranında kayıt düzenlemeler yapıldı.
 27. Rezervasyon Segmentleri ekranında RFM Değeri butonu eklendi.
 28. StopSale ekranına Min. Kalış (MinStay) alanı eklendi. Çoklu Firma ve Pazar seçme imkanı da eklendi.

RESEPSİYON

 1. Günsonu işlemlerinde günsonu kontrollerini yaparken uyarılar ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 2. Genel Ayarlar Kuruluş Adı sekmesine Yedeklerde isimlendirme seçeneği eklendi.
 3. Günsonu 1. adımda çıkış işlemi yapılmamış ana folyo kontrolü dışında extra folyosu kapatılmamış ama ana folyosu kapalı olan odalar için de uyarı vermesi sağlandı.
 4. Günsonu 2. adımda oda basılmadan önce Oda Fiyat Kontrol Listesi raporunun arşive kayıt edilmesi sağlandı.
 5. Çıkış ekranında Sadece özel folyoları göster seçildiğinde özel folyoların gösterildiği sağ pencerede Checkout tarihi filtrelemesi eklendi.
 6. Çıkış listesinde İşlemler menüsünde Transfer seçeneği eklendi.
 7. Gün kapama işleminde yedekleme sayfası ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 8. Check Out yaparken bakiye sıfırken yazdırma kontrolleri düzenlendi.

FOLYO

 1. Fatura Kaydet&Yazdır sonrasında Vazgeç seçiminde bile kayıt edilmesi sağlandı.
 2. Fatura yazdırıldıktan sonra sağ üst köşeden X ile kayıt ekranı kapatılsa bile kayıt edilmesi sağlandı.
 3. Firma/Misafir kartında email adresi kayıt edilmediği durumda faturada yazılan email adresinin otomatik olarak kayıt edilmesi sağlandı.
 4. Faturada geçmişe yönelik tarih değişikliği yapılması sağlandı.
 5. Önbüro Fatura ayarlarına İleriye yönelik fatura kesilebilsin seçeneği eklendi. Fatura Güvenlik devrede değilken seçilebilmesi sağlandı.
 6. Kredi folyoları listesinde F.Kapat işlemi için onay alınarak işlem yapılması sağlandı.
 7. Kredi folyolarında Folyo kapalıysa F.Kapat butonunun Geri al şeklinde görünmesi sağlandı.
 8. Folyo kartında Misafir ekle seçeneği ile odadaki misafirler haricinde seçim yapılabilmesi sağlandı.
 9. Folyo kartından Rezervasyon kartına geçilerek extra indirim oranı güncellemelerinin folyoya yansıması sağlandı.
 10. Aynı kapı kartı numarasının birden fazla folyoya eklenememesi sağlandı.
 11. Folyo kartına Şifre Değiştir butonu eklendi.
 12. Rezervasyon avansının folyoya aktarılması ile ilgili tespitlerde avans kaydının aktarılması için seçenek eklendi.
 13. Önbüro ayarlarında Folyo sekmesi altında Folyo Ekstresi yerine Folyo İşlem Bölme Aç ayarı seçiliyken Çıkış ekranında eski folyoların hesap ekstresinin görünmesi için buton aktif yapıldı.
 14. Çıkış ekranında İşlemler menüsüne Transfer seçeneği eklendi.
 15. Folyo işlem bölme ekranında işlemleri seçip transfer edilmesinde tüm seçili işlemlerin transfer edilmesi sağlandı.
 16. Folyo işlem bölmede bağlı olan işlem de eksili olmasın seçeneği önbüro ayarlarına eklendi.
 17. POS’da Peşinleri anlık aktar seçiliyken kontroller düzenlendi. Girilen kredi kartı ve nakit tahsilatların tahsilat olarak folyoda görünmesi sağlandı.
 18. Folyo Kredi Kartı Avans girişinde seçili kart tipine göre kasaya yansımasa sağlandı.
 19. Nakit avans girişinde sadece aktif kasaların gelmesi sağlandı.
 20. Folyo işlem yönlendirme işleminde, Log kayıt düzenlemesi yapıldı. Ayrıca Folyo işlem yönlendirme ekranında kullanıcı adı gösterildi.
 21. Folyo -> İşlemler -> Harcama -> Oda Ücreti bas seçeneği ile düzenleme yapılarak oda departmanın kayıt sonrası görünmesi sağlandı.
 22. Önbüro/Fatura ayarlarına daha önce eklenmiş olan Ünvan/Adres bilgileri salt okunur seçeneği etkinse tüm alanların salt okunur olması için düzenleme yapıldı. Seçenek etkin değilse Müşteri, Ünvan, Adres, Vergi D., VergiNo alanları varsa salt okunur olacaktır. Alanlardan biri eksikse düzenlenebilir olacaktır.
 23. Önbüro Fatura ayarlarına Gönderilen Fatura İptal Edilebilsin seçeneğinin altına Günsonundan sonra da iptal edilebilsin seçeneği eklendi.

CARİ

 1. Kullanıcı yetkilerinde silme yetkisi ile ilgili düzenleme yapıldı. (Banka, Kasa, Firma, Satıcı)

ODA

 1. Oda tablosunda Oda Özelliklerinden birden fazla seçim yapıldığında tüm seçimlere uyan odaların gösterilmesi sağlandı.
 2. OOO ve OOS Temiz/Kirli yapılabilmesi sağlandı.
 3. Paylaşımdaki oda CI İptal yapılınca oda durumu uyarı ekranlarının gelmemesi sağandı.
 4. Rack Plan'da folyoda değişikliklerin kayıt edilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

CRM

 1. Misafir Yorum Girişi Ekranına Wow efekti seçeneği eklendi. (Misafir çok beğendi, Çok şikayet etti anlamında)
 2. Anket düzenlerken yapılan işlemlerin log kayıtları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 3. Anket cevapları detayı listesinde Anket seçimi zorunlu olması, seçilmediyse uyarı vermesi sağlandı.
 4. RFM ekranında, RFM analizi yapıldıktan sonra, misafirin RFM değerine göre segmenti kaydedildi.
 5. Misafir listesinde Puan ekle seçeneği ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. Önbüro Ayarları harcama Şifreli Misafir Harcama Takibi seçeneği eklendi.
 7. 360 derece raporu için kayıt sayıları seçenekleri eklendi.
 8. EMail ve URL doğrulama için Önbüro CRM ayarlarına seçenekler eklendi
 9. Önbüro CRM ayarlarına Misafir Evlilik Tarihi için uyarı göster seçeneği eklendi.

OPERASYON

 1. Görev Bitti işlem girişi ekranı gelmesi ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 2. Görev Merkezi listesinden kayıt türüne göre filtreleme için Kayıt Türü filtresi eklendi.
 3. Görev ayarlarına Görevli seçmeden de task bitirilebilmesi için Başlandı Bitti için Personel Zorunlu seçeneği eklendi. Seçenek etkin değilken görevli seçmeden görev kaydı kapatılabilecek.
 4. STD talep seçilince işlem tipinin yazılması sağlandı.
 5. Hasar kaydı ekranında Oda seçilince Misafir bilgisinin gelmesi sağlandı.
 6. Sistem -> Tanımlar -> Operasyon -> Açıklamalar tanımlamalarında kayıt işleminde düzenlemeler yapıldı.

POS

 1. Önbüro ayarları Folyo sekmesine POS'dan sadece Peşin folyosuna ödeme girilebilsin seçeneği eklendi.
 2. Adisyon Hesap Özet yazdırmada Servis % alanı görünmesi için seçenek eklendi
 3. Hızlı Ürün Ekleme etkin değilken bir ürün seçiminde fiyatla ilgili düzeltmeler yapıldı.
 4. Adisyon dökümlerinde TC Uyruklu misafirler için Türkçe, diğer misafirler için İngilizce döküm alınabilmesi için düzenleme yapıldı.
 5. POS'ta Ayarlara PinPad kullan eklendi. Kartno girildikten sonra folyodan misafir kaydı gelince şifre girme ekranından misafir şifresini girebilir.
 6. POS ayarlarında A.Adis. Kontrol Butonunu Göster etkin iken PC arayüzünde de görünmesi sağlandı.
 7. Klavyedeki eksi tuşu için TS ekranına buton eklendi.
 8. Peşinleri Z raporunda aktarırken faturaya aktarma seçeneği de sağlandı.

AKTİVİTE

 1. SPA tablosunda ödeme bilgisi gösterimi için iyileştirmeler yapıldı.
 2. SPA tablosunda, Yeni Rezervasyon kaydında Oda numarası yazıldığında misafir adınında ekrana gelmesi sağlandı.
 3. SPA Tablosundan izin girilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Tablo performansı için bakiye gösterimi için seçenek eklendi. Seçenek etkin değilken daha hızlı tabloda kullanım sağlanıyor.
 5. Aktivite Ayarları -> SPA -> Tabloda Durum Simgelerini Kullan etkinken simgelerin görüntüsü ile ilgili düzenleme yapıldı.
 6. Aktivite departmanları seçilmediğinde ilgili aktivite tanımlanırken önce departman seçilmesi gerektiği ile ilgili uyarı mesajı düzenlendi .
 7. SPA kartında F.İşlem ile avans ekranının sadece peşin folyosu için gelmemesi sağlandı.
 8. SPA hizmet Bitti işleminde peşin folyosu için ödeme alınsın mı soruları için log kayıt düzenlemesi yapıldı.
 9. Mekan tanımında blok/kat bilgisi varsayılan değerler gelmesi sağlandı.
 10. SPA tablosundaki durumu bitti olarak değiştirilmesi Aktivite Ayarları -> SPA sekmesinde CI İptal süresi ‘ni dikkate alacak şekilde düzenlendi.
 11. Ürün/Hizmet tanımında Personel butonuna ile açılan ekrana Personelin Görevi eklendi.
 12. Aktivite Ayarları -> Üyelik sekmesine Depozito tanımları Std Firmada seçeneği eklendi.
 13. SPA tablosunda yeni rezervasyon girerken sistemde olmayan bir oda numarası ile rezervasyona devam edildiğinde açılan özel folyoda toplam gün alanı için Aktivite SPA ayarlarındaki Varsayılan Kalış Gün Sayısına göre düzenlenmesi sağlandı..

STOK

 1. Stok fişinde satırlarda ESC ile çıkış yapıldığında onay ile kaydet/vazgeç yapılabilmesi sağlandı.
 2. Stok devir ve sayım işlemleri sırasındaki yedeklemelerde yedek alınan bilgisayardan YER kontrolü yapın uyarısı yapıldı. Sonuç olarak bu yedekler tarih ile ilintili saklandığı için, eski yedekleri otomatik silmek sakıncalar doğurabilir, kullanıcının kontrol etmesi daha sağlıklı.
 3. Stok ayarlarına Hammadde ve Ürün listesinde maliyet göster seçeneği eklendi.
 4. Sayım listesi H.Extresi - Stok hareket listesi G.Depo ve Ç.Depo filtreleme ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 5. Ürün Reçetelerinde farklı otel tanımlarında kullanılabilmesi için düzenleme yapıldı.

SATIN ALMA

 1. Satın Alma > Bekleyen Siparişler'de Fatura > Seçili Fiş'teki Tüm Siparişler seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Bekleyen Siparişler ekranında mal alış fişi oluşturulması ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 3. Satınalma fişlerinde aktif kutucuğunun üstüne (sütun başlığına) sağ tıklandığında Tümünü seç, Seçilenleri temizle ve Seçimi ters çevir seçenekleri eklendi.
 4. Stok Ayarları -> Satın Alma sekmesine Satıcı Sözleşmeler Tam Ekran seçeneği eklendi.
 5. Satıcı Sözleşmeleri Listesi Diğer menüsüne Otel Değiştir seçeneği eklendi. Sözleşmenin geçerli olacağı oteller seçenekten seçilebiliyor.
 6. Stok kartında Stok birimi değişikliğinde sözleşme satırlarının güncellenmesi için düzenleme yapıldı. Ayrıca Sözleşmede Diğer menüsüne Ana Birimleri Güncelle seçeneği eklendi.
 7. Satınalma ayarlarına Depo taleplerinde İhtiyaç-Talep Kontrolü seçeneği eklendi.
 8. Satıcı bazında sözleşmeler için farklı satıcılar farklı kurlar kullanılabilmesi için düzenleme yapıldı.

MUHASEBE

 1. Hesap Planı -> Yeni Kayıt ekleme, üst hesap ekleme işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

V4.96.12.18

GENEL

 1. Kullanıcı ayarlarında Menü kopyalama ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Kayıt ekranlarında kopyalama sonrası loglama ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 3. Direk yazdırma dışındaki durumlarda sisteme yazıcı tanımlı olmasa da ön izlemeye gelmesi için düzenlemeler yapıldı
 4. Varsayılan olarak Standart Kullanıcı ayarları işaretli gelmemesi sağlandı.
 5. Kullanıcı kartında yetkiyi veren kullanıcının loglanması sağlandı

ARAÇLAR

 1. Otomatik raporlarda Yazı tiplerini dahil et seçeneği eklendi. Gün sonu ve otomatik rapor gönderimlerinde dikkate alındı.
 2. Mesajlar Yeni/Mail/Kullanıcı ekleme Personel seçimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 3. Birden fazla kullanıcıya mesaj gönderme ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

RAPORLAR

 1. Rapor ayarlarına Logo sekmesi eklendi. Seç butonu JPG formatındaki dosyalar yüklenebilir.
 2. Raporlarda Izgara alan özelleştirmede Tümünü Göster, Tümünü Gizle ve Seçimi Ters Çevir seçenekleri eklendi.
 3. Misafir Yorumları Analiz ekranında düzeltme yapıldı.
 4. SPA Prim Raporunda aralık vererek rapor alımında düzenlemeler yapıldı.
 5. SPA prim raporu aralık verilerek tüm personelin listelenmesi sağlandı.
 6. Günlük Finans Raporu tasarımına rapor adı eklendi.
 7. Günlük Çıkış Listesi’ne CO dahil seçeneği ile ilgili düzeltme yapıldı.
 8. Stok Hareket Raporuna ve Stok Hareket listesine Sözleşme seçeneği eklendi.
 9. Sözleşme ekranında Diğer butonuna Alışlar seçeneği eklendi. Stok Hareket Listesinin sözleşmeye bağlı kayıtlarının hazır gelmesi sağlandı.
 10. Satıcı Sözleşme Raporuna Malzeme ve Grup filtreleri eklendi. Bitiş tarihi sıralı olarak listelenmesi sağlandı.
 11. Sözleşme ve alımlardaki fiyatların karşılaştırılması için Sözleşme Alım Kontrol raporu eklendi.

REZERVASYON

 1. Grup otel kullanılan yerler için Rezervasyon liste ekranına otel alanı eklendi.
 2. Rezervasyon kartı açıkken Diğer menüsünden Doluluk ekranına geçişte rezervasyon listesine geçişte işlem seçeneklerin pasif olması sağlandı.


FOLYO

 1. Yeni özel folyolarda seçilen firmada tanımlı extra indirimin etkin olması sağlandı.
 2. Folyodan rezervasyon kayıt ekranına geçiş yapıldığında çıkış tarihi değişikliklerinde folyoda da güncellenmesi sağlandı.
 3. Kredi folyolarında kapatmadan önce bakiye kontrolü ve sıfırlama yapılması sağlandı.
 4. Kredi folyoları listesinde T özel folyoların da kapatılması sağlandı.
 5. Peşin satışlarda da kasa seçimi yapılabilmesi sağlandı.
 6. Kredi kartı seçince kredi kartı tipindeki tanımında belirtilen kasanın seçili gelmesi sağlandı.
 7. Folyo işlem detayında departman kodu ve departman adı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 8. Yeni folyo işlem kaydında sadece aktif olan kasaların seçilebilmesi sağlandı.
 9. Folyo harcama kaydında sadece oda harcamaları için ana folyaya aktarılması sorusunu gelmesi sağlandı.

CRM

 1. Kart Upgrade listesinde sağ tık menüsüne Upgrade seçeneği eklendi.

OPERASYON

 1. Demirbaş işlemleri için Demirbaş yetkisi eklendi.

POS

 1. X Raporu ve Z raporu için 2 ayrı özel yetki tanımlandı.
 2. Satır iade için ayrı yetki eklendi.
 3. Adisyon standart dökümde adisyon tarihi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 4. POS adisyon dökümünde şablon tasarım ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

AKTİVİTE

 1. Banket rezervasyonlarındaki (Memorandum, Kontrat, Maliyet Dökümü vs) dökümlerin Aktivite türüne göre farklı alınabilmesi sağlandı.
 2. Aktivite tablolarında sağ tık ile Yeni rezervasyon seçilince, seçili zaman dilimi varsa bunu dikkate alması sağlandı.
 3. Banket rezervasyon kartında Görevler kısmında personel seçilebilmesi sağlandı.

CARİ

 1. Cari hareket kopyalama ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

STOK

 1. Stok alış fişinde Ödendi seçili olduğunda oluşan cari kayıt ile ilgili düzeltme yapıldı.
 2. Stok Alış Fişinde Bedelsiz seçeneği eklendi. Seçenek seçildiğinde %100 indirim yaparak diğer indirim alanlarını pasifleştirir.
 3. Stok fişlerinde KDV alanları Mal Alış ve Mal İade fişleri haricinde kaldırıldı.
 4. Stok fişinde satır sil ile gelen uyarı ekranı ile ilgili düzenleme yapıldı.

SATIN ALMA

 1. Kullanıcı ayarlarına SA Uyarı Kontrol Aralığı ayarı eklendi.
 2. Satıcı Sözleşme listesine Kopyala butonu eklenerek sözleşmeleri kopyalama imkanı sağlandı.
 3. Satıcı sözleşme satırlarına MinMiktar (MinAmount), Zaman Periyodu (MinPeriod), Zaman Aralığı (MinInterval) alanları eklendi.
 4. Sözleşme Kontrol Tablosunda bir sözleşme seçip detaylardan satırın başında "+" ile o satırın alım detaylarının gösterilmesi sağlandı.

V4.96.11.14

GENEL

 1. Liste ekranlarında yenileme yaptıktan sonra sütun seçimi ve yenikenmiş kayıtlarlar mail gönderimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Kullanıcı kayıt kartında email alanı zorunlu olmaktan çıkarıldı.
 3. Kayıt ekranlarında ızgara ayarlarında kayıt yapılması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Log liste ekranında LogDB kullan seçeneği LOGDB kullanılmayan otellerde bilgi mesajı vermesi sağlandı.
 5. Kullanıcı ayarlarına AnalizRa Göster seçeneği eklendi. Etkinleştirildiğinde ANALIZRA kodu ile kayıtlı raporun uçan form olarak gösterilmesi sağlandı.
 6. Liste ekranlarında yükleme süresi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 7. Rapor Gönderimleri listesine LastSend ve NextSend sütunları eklendi.
 8. Rapor gönderimi ekranında Alıcılar kısmında ekleme yapılması sağlandı.
 9. Mesaj şablonlarındaki HTML alanında görüntüleme ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

RAPORLAR

 1. Oda Fiyat Kontrol Listesi Önizleme ekranında Oda numarasına göre sıralanması sağlandı.
 2. Günlük çıkış listesinde CO olmuş aktif folyolar da listelenebilmesi için CO dahil seçeneği eklendi.

REZERVASYON

 1. Yeni rezervasyon kaydında misafir seçimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Rezervasyon özel yetkilerine geriye dönük rezervasyon girilebilmesi için yetki tanımlandı. Bu yetkiye sahip kullanıcı istediği tarihe CheckOut Iptal ve Pasif durumda rezervasyon girebiliyor.
 3. Rezervasyon kartında misafir değişince bilgilerinin de güncellenmesi sağlandı.
 4. Rezervasyon Ödeme planı oluşturmada düzeltmeler yapıldı.
 5. Rezervasyon kartında misafirin adı soyadı değiştirildiğinde misafir kodunun da silinmesi sağlandı.

RESEPSİYON

 1. Çıkış ekranında oda numarası alanının aktif olması için düzeltmeler yapıldı.
 2. Çıkış tarihi bugün olmayan kayıt için CO tarihi bugüne değiştirilsin mi sorusunda bazı durumlarda güvenlik nedeni ile CO tarihi değiştirilmemektedir. Bu durumda tarih değiştirilemedi diye bilgi mesajı gelmesi sağlandı.
 3. Krediye kaldırmada firma kartında seçili parabirimi yerine yerel parabirimi gelmesi için Önbüro ayaralarındaki Folyo sekmesine Krediye Kaldırmada Yerel Para Birimi Gelsin seçeneği eklendi.
 4. Önbüro ayarlarına Grup Folyosu Bekletilebilsin seçeneği eklendi. Kredi folyolarını CO’da gösterme seçili olmadığında da GR folyo bakiyesi kapatılmadan son oda check out edilebiliyor.
 5. Oda/Pansiyon ayrı basıldığı durumda Ana folyoya yönlendirilsin mi sorgusunda oda geliri ile beraber pansiyon gelirinin de yönlendirilmesi sağlandı.
 6. Rack’de özellik seçilmemiş odalar görünmesi sağlandı.
 7. Rackdeki Oda ücreti bas seçeneğinin aktif olma durumu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

FOLYO

 1. CO sonrası folyodaki kart numarası alanının silinmesi sağlandı.
 2. Folyo liste ekranında renklendirm efolyo numarsına göre hazırlanrak renklendirmede düzenlemeler yapıldı.
 3. Oda fiyatı basarken Gün sonunda tekrar basma seçeneği işaretli ise ana folyoya yönlendirecek, seçenek seçili değilse yönlendirme sorusu ekrana gelecek şekilde düzenleme yapıldı. Yönlendirme yapılan kayıtta BelgeNo alanına yazılan transfer ibaresi kaldırıldı.

ÖNKASA

 1. Kasa tanımına Aktif seçeneği eklendi

CRM

 1. Misafir kayıt kartı ve misafir listesinde Diğer menüsüne Puan Talebi seçeneği eklendi.
 2. Rezervasyon listesi Diğer menüsüne içeride, check out ve gelemeyen durumundakiler için aktif olan Puan Güncelle seçeneği eklendi.
 3. Rezervasyon listesinde Diğer menüsüne Misafir Değiştir seçeneği eklendi.
 4. Std anket raporunda Std soruya dönüştür seçilmeyen ama std şablon seçili soruların görünmesi sağlandı.

AKTİVİTE

 1. SPA Tablosundan rezervasyon kopyalama işleminde tarih saat bölümlerinin boş gelmesi süre alanının kopyaanması sağlandı.
 2. Hizmet değiştirilince Süre ve Bitiş zamanının değişmesi sağlandı.
 3. Yeni bir rezervasyon girerken, Satış Yapan ve Info Pers. bölümlerinin otomatik gelmesi için Aktivite ayarlarına seçenekler eklendi.

POS

 1. "Garson Güvenlik Sistemi Devrede" ayarı etkin oalrak kullanıldığında adisyon kapandıktan sonra yeni adisyon penceresi yerine adisyon kayıt ekranının kapanması sağlandı.
 2. X raporunda ürün detaylarının tam gelmesi sağlandı.
 3. Adisyon para birimi ile ürün para birimi farklı olduğunda ürün açıklaması alanından seçim yapıldığında hesaplamanın doğru yapılması sağlandı.
 4. Adisyonda veya üründe döviz kuru olmayınca çarpraz kur ile hesaplaması sağlandı.
 5. Belge numarası alanı açık ve doldurulmadan ürün eklenebilmesi eklendikten sonra hesap kapatılabilmesi için kontroller yapıldı.
 6. Açık adisyona girip yeni eklenen ürün çift tıklayınca silmesi için gerekli düzeltmeler yapıldı.
 7. POS ayarlarında Z raporunda stokları aktar ve Stokları anlık aktar seçili olduğunda tüketim işlemi ilgili kontroller düzenlendi.
 8. Yeni adisyon açıp ürün eklendikten sonra Satır iadenin aktif olması sağlandı.

CARİ

 1. Cari hareket kaydında BelgeNo, Valör, HesapTürü(Firma veya Misafir) Döviz, Kur, Ödendi, Ödeme Tarihi, F.Türü, Not alanlarının değiştirilebilir olması sağlandı.

STOK

 1. Stok hammadde ve ürün kartında kod maske ayarı olmadığında farklı grup seçiminde yeni kodun gruba bakmadan en sonuncuya göre gelmesi sağlandı.
 2. Stok Fiş listesi açıldığında Değiştir butonu aktif olması sağlandı.
 3. Yeni sayım dönemi kaydında Standart seçeneğinin seçili gelmesi sağlandı
 4. Sayım yap işlemindeki onay ekranı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.


V4.96.10.01

GENEL

 1. Program açılışında performans geliştirilmesi yapıldı.
 2. AMONRA kullanıcısı ile programa giriş engellendi. Tüm Hotech personeli kendine özel şifrelerle programa giriş yapabilecektir. Böylece otel veri tabanı güvenliğinde güvenlik artırılarak her teknik elemanın yaptığı işlemi ayrıca görebilme imkanı sağlanmıştır.
 3. Program açıkken ağ bağlantısı sorununda veya veri tabanı teknik kapatma açma işlemleri yapıldığında program arayüzünde bağlantı kontrolünü yapan ekran gelmesi sağlandı.
 4. Kayıt ekranlarında kapanışta ekleme ve değişiklik işlemlerinde log kayıt hızında iyileştirmeler yapıldı.
 5. Liste ekranlarındaki silme işlemlerindeki log kaydetme hızında iyileştirmeler yapıldı.
 6. Liste ekranlarında otomatik yenileme özelliğinde geliştirmeler yapılarak kullanıcı tarafından yapılan yenilemelerde otomatik yenilemenin durdurulması sağlandı.
 7. Liste ekranlarında önbellekleme kullanılarak performans iyileştirmeleri yapıldı.
 8. Liste ekranlarında fazla filtre alnı olması ve ya geniş olması durumunda görsel düzenlemeler yapılarak gereksiz boşlukların oluşmaması sağlandı.
 9. Ana ekran açılışındaki teknik kontrollerde düzenleme yapılarak performans iyileştirmesi yapıldı.
 10. Terminal Ayarlarına Piksel formatı ayarı eklendi. Böylece görsel tema üzerinde farklı çözünürlükte de aynı görünmesi sağlandı.
 11. Açık olan sekmeler olduğunda Esc kullanımında iyileştirmeler yapıldı.
 12. Kayıt ekranlarında standart işlemlerin (Notlar, Dosyalar sekmeleri vs.) yüklenmesi için önbellek kullanımı sağlandı. Böylece kayıt ekranlarının açılışları hızlandırıldı.
 13. Kullanıcı ayarlarında "Liste satırlarında otomatik filtrele" seçiliyken listelerde filtre alanlarında cursor düzeni gözden geçirildi.
 14. Kayıt ekranlarındaki Notlar, Dosyalar, Bonus hareketleri gibi listelerin özelleştirilebilmesi ve ayarların kaydedilmesi sağlandı.
 15. Personel Görev kartında Departman seçilince görev alanında ilgili görevlerin gelmesi sağlandı.
 16. Kayıt ekranlarında Diğer- > Mesajlar seçildiğinde açılan Mesaj listesinde sadece seçili hesapla ilgili mesajların listelenmesi için düzenlemeler yapıldı.

RAPORLAR

 1. Kullanıcı ayarlarında Aramalarda İÇİNDE geçenleri getir seçiliyken raporlarda oda numarası gibi alanlarda % işareti ek'yi eklememesi sağlandı.
 2. Rapor parametrelerinin ayrıntılı olarak önizleme ekranında görünmesi sağlandı.
 3. Dönemsel Karşılaştırma raporunda düzenlemeler yapıldı.
 4. Önkasa raporunda performans iyileştirilmesi yapıldı.
 5. Kasa Hareketleri Raporu gruplama ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. Pansiyon listesi pansiyon toplamlarını otomatik göstermesi sağlandı.
 7. Misafir Listesinde GünüBirlik Dahil seçeneğinin açılışta işaretli gelmesi sağlandı.
 8. Oda Fiyat Kontrol Listesinde grup numarası ile ilgili alan düzenlemesi yapıldı.
 9. Kullanıcı Raporunda Grup seçiminde düzenleme yapıldı.

REZERVASYON

 1. Firma kartında VKN değerleri yazıldığında, sistemde bu bilgiye sahip bir kart var ise, bu bilgiye sahip kart var uyarısı vererek mevcut kartın ekrana gelmesi sağlandı
 2. Rezervasyon ayarlarına PP fiyat kullan, Oda Fiyatı Kullan veya Her ikisini de kullan seçeneği eklendi.
 3. Grafikte Gelir gösterme ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Sanal odaların Shorttan düşmesi sağlandı.
 5. Rezervasyon Kesinlik tanımına Forecaste Dahil Et ve Gelirlere Dahil Et seçenekleri eklendi.
 6. Rezervasyon kartı fiyatlandırma sekmesindeki Ödemeler butonu yeni kayıtta da aktif olması sağlandı.
 7. Rezervasyon kopyalama sonrası misafir adı değiştirildiğinde arşivden kontrol etmesi sağlandı.
 8. Grup rezervasyonlarında ön izle ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 9. Grup rezervasyon kartında sekmeler arası geçiş hızlandırıldı.
 10. Rezervasyon ve Grup Rezervasyon kayıt ekranlarında Fiyat detayı ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.
 11. Rezervasyon listelerinde isim veya soy isim ile aramalarda iyileştirmeler yapıldı.
 12. Rezervasyon listelerinde gruba bağlı olmasa da Bloktan Oda Ayır seçeneği etkinleştirildi.
 13. Grup rezervasyon yeni kayıtta Ana folyo kullan seçili gelmesi sağlandı. Ayrıca fiyat sekmesine geçişte rezervasyonlar oluşturulmadı ise otomatik kayıt etmemesi sağlandı.
 14. Grup rezervasyonlarında ana folyoda ayrı fiyat bas seçeneğinin direk seçili gelmesi için Satış-Rezervasyon Ayarlarına seçenek eklendi.
 15. Kullanıcı Firmaları ekranı açılışı ile ilgili düzeltme yapıldı.

RESEPSİYON

 1. Gruba ait odalardan biri DayUse olarak giriş yapıldığında, odaya fiyat basma ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 2. Ana Kapı giriş-Çıkış lisesinde filtre alanlarında görsel düzenlemeler yapıldı.

FOLYO

 1. Özel folyo açarken rezervasyona bağlama sorusu için Önbüro ayarlarına "Özel Folyoda Rez. seçilebilsin" seçeneği eklendi.
 2. Folyo listesinde isimle arama hızında iyileştirmeler yapıldı.
 3. Folyo kartında Diğer>Oda Misafirleri ekranında odadakiler misafirler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 4. Departman bazlı indirimlerde düzenlemeler yapılarak indirimin Harcama tutarından fazla olamaması sağlandı.
 5. Folyo İşlemleri listesinde Diğer menüsüne Bağlı adisyonu göster seçeneği eklendi.
 6. Folyo işlem detayında Transferler alanı gösterildi. Böylece folyo işlem yönlendirme bilgilerinin gösterilmesi de sağlandı.
 7. Folyo avans Kasa seçimi ile ilgili düzeltme yapıldı.

FATURA

 1. Fatura listesine Kilitle seçeneği eklendi. Kilitli fatura salt okunur gösterildi.
 2. Fatura hazırlamada Departman toplamlı fatura alındığında, indirimin departman gelirinden düşerek tek satırda gösterilmesi sağlandı.
 3. Faturada Departman indirimi için faturanın not alanına İndirim toplamı yazıldı.
 4. Fatura silme işleminde düzenlemeler yapıldı.

ÖNKASA

 1. Kasa açılışında loglama ilgili düzenleme yapılarak Vardiya kullan seçeneğinin dikkate alınması sağlandı.

ODA

 1. RackPlan'de oda üzerine sağ tıklayıp oda ücreti bas seçildiğinde pansiyon ayrımı yaparak oda ücreti uygulaması sağlandı.
 2. Oda durumları listesi, Rack ve Oda Tablosunda Kirliye al seçeneğinde düzeltme yapıldı.

AKTİVİTE

 1. SPA tablosunda "BITTI" durumundaki rezervasyonların salt okunur açılması sağlandı.
 2. Mekan rezervasyon kartında Misafir seçimi eklendi.
 3. Aktivite kart açılışında performans iyileştirilmesi yapıldı.
 4. SPA tablosunda Hizmet sürükle-bırak ile eklenen rezervasyonlarda fiyat hesaplaması ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 5. Aktivite tablolarında performans iyileştirmesi yapıldı.
 6. Personel izin kaydı girişinde düzeltmeler yapıldı.
 7. SPA paket yazdır seçeneğinde düzeltmeler yapıldı.
 8. SPA tablosunda aktivite bilgilerin görünmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

CRM

 1. Misafir kartında TC KimlikNo yazıldığında, sistemde bu bilgiye sahip bir kart var ise, mevcut kartın bilgileri ile kartın ekrana gelmesi sağlandı.
 2. Misafir kartı kontrol ekranında birleştirme işlemi ile ilgili düzeltme yapıldı.
 3. CRM merkezinde bildiren olarak varsayılan olarak oturum açmış kullanıcının gelmesi sağlandı.
 4. Sadakat yönetiminde Bonus diye geçen yerler Puan olarak değiştirildi.
 5. Puan (Bonus) talebi ekranına Geçerlilik tarihi eklendi.
 6. Misafir yorumları ekranında Personel ile ilgili işlemlerde düzeltmeler yapıldı.
 7. CRM merkezindeki Özel sorgu ekleme ekranında Yorumu olanlar seçeneği yorum tiplerine göre ayrım yapılabilmesi sağlandı. (Beğeni, Şikayet, Öneri)
 8. Anket Sonuçları Analizinde standart olmayan sorularda Başarı hesaplanması sağlandı.
 9. Anket cevapları listesinden cevap detayları ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

OPERASYON

 1. Görev ayarlarına HK Talimatı seçeneği eklendi.
 2. Görev Tablosunda sadece aktif kullanıcıların gelmesi sağlandı.
 3. Açıklama tanımında Departman/Personel seçimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 4. Departman seçili Görev kartında başlandı durumunda personel seçimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 5. Yeni görev kartında çıkış yapmış misafir seçildiğinde Görev ayarlarındaki seçeneğe bağlı olarak düzeltmeler yapıldı.

CARİ

 1. Cari hareketler listesine Sıralama için seçenek eklendi. Bakiye göster seçeneği ile ilk tarih veya son tarih üstte görünmesi sağlanabiliyor.
 2. Cari hareket kaydında firma değişikliği dışındaki alanlar pasif gelmektedir. Ödendi ve ödeme tarihlerinin firma alanı gibi aktif olması sağlandı.

SATIN ALMA

 1. Fiyat Karşılaştırma ekranında Sipariş seçeneğinde düzeltmeler yapıldı.

POS

 1. Farklı terminallerden farklı seçenek seçilmesi sorunu nedeniyle bazı ayarlar için önlemler alındı. Peşinleri Anlık Aktar seçeneği için Z raporu alınmamış adisyon var ise değiştirilememesi sağlandı. Önce işlemler yapılıp sonrasında bu ayar değiştirilebilmesi için uyarı ekranı eklendi.
 2. Gün kapamada Z raporu kontrolünde düzeltmeler yapıldı.
 3. Peşinleri Anlık düş seçeneği ile ilgili folyo ve kasa kayıtlarında düzeltmeler yapıldı.
 4. İade işleminde Kapat yerine Vazgeç olarak seçenek düzenlendi.
 5. Adisyon İade işleminde düzeltmeler yapıldı.
 6. Masa numarası 7 karakter ile sınırlandırıldı.
 7. Folyo işlem detayından Diğer->Bağlı adisyonu aç seçeneğinde açılan adisyondaki butonların pasif olması kontrolü sağlandı.


ENTEGRASYON

 1. Asayiş Kimlik Bildirim Sistemi entegrasyonu yapıldı. Ayarlar / Entegrasyon Ayarları / Kimlik Bildirim Ayarları ekranından ayarlar yapılmaktadır. Resepsiyon /Asayiş işlemleri menüsü ile kayıtları giden misafirler listeleniyor.ayrıca liste üzerinden yeniden gönderim yapılabiliyor.
 2. Logo E-Fatura entegrasyonu yapıldı.
 3. BookLogic Online Rezervasyon entegrasyonu yapıldı.
 4. Standart Luka Muhasebe Entegrasyonu yapıldı.
 5. Muhasebe Entegrasyon ayarlarına Aktarılan Faturalar Kilitlensin parametresi eklendi. Aktarımı başarılı olan faturaları kilitli yapıyor. Kullanıcı yetkilerinden Yönetim alanında Kilit çöz yetkisi eklendi. Bu yetkiye sahip kullanıcılar sağ tıklayıp kilitli kaydı açabiliyorlar.

V4.96.08.28

GENEL

 1. Açık kayıt içinde extre görünümü ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Otel tanımları listesine Pasifleri dahil et seçeneği eklendi.

RAPORLAR

 1. Günlük Analiz Raporunun performansında geliştirmeler yapıldı.
 2. RaExcel raprlarında sadece seçili sayfanın önizlemesi gelmesi sağlandı. Dosya menüsünden Tüm sayfaları önizle seçeneği eklenerek tüm sayfaların gösterilmesi sağlandı.

REZERVASYON

 1. Sistem -> Tanımlar- Satış menüsüne Sezon Tipleri eklendi.
 2. Rezervasyon kartında kayıt girişinde görülen bazı düzeltmeler olurdu.

RESEPSİYON

 1. Grup rezervasyonlarının CheckOut yapılması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Asayiş İşlemleri Raporunda filtreleme ve sıralama ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

FOLYO

 1. Kesilmiş faturaların 'ödeme' bilgisi ile ilgili düzenleme yapıldı.

ODA

 1. Yeni oda eklerken veya oda tanımında değişiklik yapılması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Oda tanımlarında silme ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 3. Oda tanımları listesinde Oda numarasının hemen yanına Oda Açıklama alanı eklendi.(Oda durumları, Kat Bilgi Girişi liste ekranlarını da Oda Açıklama alanı eklendi.)

CRM

 1. Misafir kartında Bonus sekmesine Hediye Talebi için buton eklendi.

V4.96.08.11

GENEL

 1. Kullanıcı ve Personel kayıt kartlarında mükerrer KısaKod tanımında uyarı vermesi sağlandı. Liste ekranından personel ve kullanıcı kopyalamada kısa kod alanının kopyalanmaması için düzenleme yapıldı.
 2. Birden fazla işletme tanımlı kurulumlarda kullanıcı adı şifre alanına girişlerde düzenleme yapılarak şifre girmeden vazgeçilmesine olanak sağlandı.
 3. Farklı bir ekranda ilgili bir kayıt liste ekranı açılışında listenin standart geniş boyutta açılması sağlandı. Örneğin Doluluk ekranında dolu odaların liste ekranda görünmesinde Oda Rezervasyon liste ekranındaki boyutta açılması sağlandı.

RAPORLAR

 1. Rapor Önizleme ekranından Excel aktarımı ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. X ve Z raporlarında Personelin isminin tam görünmesi sağlandı.
 3. Rezervasyon fiş tasarımına Aksiyon açıklaması ve Avans ödemeleri yazdırma eklendi
 4. Folyo dökümüne kayıt tarihi ve saati yerine işlem tarihi ve saati eklendi.
 5. Ürün Hareket Analizi'nde son maliyet ve ortalama maliyet hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Gruba bağlı bir Rezervasyon İptal edilirken grubun avansı varsa da iptal edilebilmesi sağlandı.
 2. Yeni rezervasyon kaydında loglamaların daha sade olması sağlandı. Gerekli görülmeyen detaylar gizlendi.
 3. Müşteri Peşin olan grup odalarından rezervasyon avansının girilebilir olması sağlandı.
 4. Rezervasyon referans kodu alanında boşlukların silinmesinde düzenlemeler yapıldı.

ÖNBÜRO

 1. Gün sonunda MB kurlarını oku ayarı ile ilgili düzenleme yapılarak kurların getirilmesi sağlandı.
 2. Toplu kurlar ekranında Kur türü seçili olmasa da verilen tarihlerdeki tüm kurların listelenmesi sağlandı.

FOLYO

 1. Folyo Fatura Hazırlama ekranında muhasebe dönem seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Kredi folyolarında Check out olmuş bir kaydın folyo ekstresinde filtrenin hazır gelmesi sağlandı.
 3. Özel folyo açarken rezervasyon seçimi sorgusunda Hayır seçimin varsayılan seçili gelmesi sağlandı.
 4. Peşin satış işleminde Kredi kartı seçince kasayı otomatik seçmesi sağlandı.
 5. Kredi Kartı Avansı ekranında, kasanın dövize göre filtreleme özelliği kaldırıldı. Böylece otomatik KK kasasının gelmesi sağlandı.
 6. Peşin folyosu için folyo işlem listesinden seçim yaparak Fatura kaydı oluşturulduğunda yazıyla toplam Ödeme yazılması sağlandı.

CRM

 1. Misafir yorum girişinde düzenlemeler yapılarak kayıt düzenlemede iyileştirmeler yapıldı.
 2. Bonus şablon tanım ekranlarında otel seçimi yapılması sağlandı.
 3. Bonus kuponu ekranında Miktar zorunlu alan özelliği kaldırıldı.
 4. Bonus ekranlarında kullanıcı yetki seviyesinde CRM yetkisi kullanıldı.
 5. Bonus hareketlerine Onayla butonu eklendi.
 6. Önbüro Ayarlarına Misafir Tarihçesi sekmesi eklendi. Misafir tarihçesinde görünecek alanlar isteğe göre ayarlanabiliyor.
 7. Misafir Kartı Bonus sayfasında Sonraki Kart Talebi ve Bonus Talebi butonları eklendi.
 8. Misafir Kartı Bonus sayfasında Bonus hareketleri için gösterilen yeni alanlar eklendi.
 9. Kart upgrade işlemleri için Misafir Üyelik Kartı ekranına Tarih, Teslim edildi gibi alanlar eklendi.
 10. Kart Upgrade Listesi eklendi. CRM kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılabilir. Liste ekranına eklenen Upgrade butonu için CRM -> Kart Upgrade yetkisi eklendi.
 11. Misafir Kartları listesinde CheckIn, CheckOut, Bonus ve OdaNo alanları eklendi.
 12. CRM merkezi Yorum sekmesi düşük çözünürlük için düzenleme yapıldı.

OPERASYON

 1. Yeni kayıtta Standart olmayan durum seçimi ve kaydı ile ilgili düzenleme yapıldı.

POS

 1. Adisyon tarih ve saati ile ilgili düzenleme yapılarak saat ve tarihin işlem tarihi ve saatine göre oluşması sağlandı.
 2. Peşin adisyonda folyo kaydı ile ilgili düzenleme yapıldı.

AKTİVİTE

 1. SPA Paket satışta Paket fiyatında indirim yapılması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

CARİ

 1. Toplu Cari Hareket fişinde silme işlemi ilgili düzenleme yapıldı.

STOK

 1. Birebir ürün eklemede düzenleme yapıldı.

MUHASEBE

 1. Hesap kartları listesinden kart silme işlemi ile ilgili düzenleme yapıldı.

V4.96.07.21

GENEL

 1. Terminalde tek AmonRa çalıştır seçeneği için kontrollerde geliştirmeler yapıldı.
 2. Firma kaydında düzenlemeler yapıldı.
 3. Log kayıtlarında tüm kullanıcı hareketleri yerine sadece kayıtta değişiklik yapıldığında log kaydı oluturuldu. Böylece Kullanıcı için gereksiz olacak bir detay bilgi kaldırılarak daha anlaşılır takip sağlandı.
 4. Kayıt ekranlarında Not ekleme ile ilgili performans geliştirmesi yapıldı.
 5. E-Fatura vergi numarası ile ilgili sorgulamalarla ilgili düzenlemeler yapıldı.
 6. Liste ekranlarında yenileme yapıldığında "Lütfen bekleyiniz" uyarısı gösterilmesi sağlandı.
 7. Liste ekranlarında kopyalama işlemi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 8. Kullanıcı Ayarlarından Birden fazla pencere açılabilsin seçeneği ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 9. Kullanıcı Ayarlarında Menü Özelleştirme ekinleştirilmesi ve sonrası işlemler için yetki kontrollerinde düzenlemeler yapıldı.
 10. Windows 2003 Server Thin Client program çalışması ile ilgili düzenleme yapıldı.

RAPORLAR

 1. Özel raporlarda önizleme ekranlarında başlık düzenlemesi yapıldı.
 2. Cari Hareket Raporu ve Çek Senet Portföy Raporu ekranına Arşiv dahil seçeneği eklendi.

REZERVASYON

 1. Rezervasyon paket satışlarındaki satış grubunun Günlük analiz Raporu ve faturalarda gösterilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 2. Rezervasyon kopyalama işleminde misafir kodunun da kopyalanan rezervasyonda görünmesi sağlandı.
 3. Grup rezervasyonuna bağlı çıkış yapmış bir odanın rezervasyonun aktif veya Waiting List durumunda kopyalanması sağlandı.
 4. Rezervasyon avans girişinde rezervasyon durum kontrolleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 5. Rezervasyon fiyat hesaplama ekranına Aksiyonlar butonu eklendi.

RESEPSİYON

 1. Özel folyo açma işleminde rezervasyon seçilmesi ile ilgili performans geliştirmesi yapıldı.
 2. Blokaj ekranında oda blokajında iyileştirmeler yapıldı.
 3. CheckOut ekranında folyo dökümü ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

ÖNBÜRO

 1. Sistem->İşlemler menüsüne GAR Yeniden Hesapla seçeneği eklendi. İşlemi yapabilmek için Döviz Kuru Düzeltme kullanıcı yetkisine sahip olunması gerekmektedir.
 2. Günlük Analiz Raporu'nun hesaplamasında hızlandırılarak performans geliştirmesi yapıldı.

FOLYO

 1. Fatura kesme işlemi tamamlanmadan kapatıldığında ilgili fatura kaydı ile ilgili kayıt kalmaması sağlandı.
 2. Folyo Nakit K.Kartı avans ekranlarında Döviz tipi seçildiğinde ilgili kasanın hazır gelmesi sağlandı.
 3. Kredi kart tipi ekranına Kasa seçimi eklendi.
 4. Folyo işlem yönlendirmede sadece aktif folyoların seçilebilmesi sağlandı.

ODA

 1. Oda tablosunda sürükle bırak ile oda değişimi yapılması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 2. Rack Plan ekranında oda şablonu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

CRM

 1. Misafir kartında Bonus sekmesinde alt toplam göstermesi ve kolon özelleştirme imkanı sağlandı.
 2. Misafir Yorum Girişi ekranındaki Grup, Kategori ve Konu tanımlanabilmesi için Diğer menüsüne seçenekler eklendi.
 3. CRM Merkezi Özel Sorgu ekranına Anketi olan, Sağlık kaydı olan, Talebi olan gibi seçenekler eklendi.
 4. Misafir kartı Diğer menüsüne Kayıp-Bulundu, Tercihler ve Anket seçenekleri eklendi.
 5. CRM merkezi açılışı ile ilgili performans geliştirmesi yapıldı.
 6. Misafir 360 raporuna yorum detayları eklendi.
 7. Standart Anket Raporunda düzenlemeler yapıldı.

OPERASYON

 1. Mesai kaydı ekranından Departman Görev seçerek tek bir departman veya göreve bağlı personele mesai girilmesi sağlandı.
 2. Görev ayarlarındaki zorunlu alan seçeneklerinin Talep kaydı için de geçerli olması için düzenleme yapıldı.
 3. Yeni Görev kaydında personel seçimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

POS

 1. Departman seçimi yapıldığında seçili departmana ait tanımlı indirimlerin uygulanması için düzenlemeler yapıldı.
 2. Adisyon hesabı kapatırken klavyeden giriş yapılması engellendi.
 3. Z raporunda Pansiyon bilgisi eklendi.
 4. X raporunda adisyonların listelenmesi sağlandı.
 5. Yeni adisyon açma işleminde misafir arama ile ilgili performans geliştirmesi yapıldı.

MUHASEBE

 1. Hesap kartları listesinde Alt hesap ekle işleminde hesap seviye kontrolü ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Hesap planı liste ekranı girişinde, tüm hesap planını yükle seçeneği seçili değilse sadece üst hesapların gösterilmesi sağlandı.
 3. İşlemlerde hesap seviyesi kontrolleri ile ilgili düzeltme yapıldı.

STOK

 1. Otomatik çıkış fişi yazdırma işleminin listeden Fiş yazdır ile yapılabilmesi sağlandı.
 2. Stok iade fişinin fatura edilmesi ile ilgili işlemlerde düzenleme yapıldı.

SATIN ALMA

 1. Satın Alma Talepleri ekranının açılışı ile ilgili performans geliştirmesi yapıldı.

V4.96.06.06

GENEL

 1. Dosya ekleme işleminde Kod alanında boşluk verilmesi sağlandı. Boşluk olan karakterlerde otomatik olarak değer verilmesi sağlandı.
 2. Kullanıcı pasife alma ile ilgili düzeltme yapıldı.

RAPORLAR

 1. Rapor yöneticisinde birden fazla otel olan veri tabanlarında arama yapma ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 2. Standart rapor tasarımından Özel rapor kaydedildikten sonra yazdırma ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

REZERVASYON

 1. Rezervasyon paket tanımı rezervasyon Diğer butonuna eklendi.
 2. Avans Ödemeleri listesinde açılışta Ödeme Tarihi filtresi ile açılması sağlandı.

RESEPSİYON

 1. Giriş listesi ve Blokaj listesindeki Odayı temizle yetki kontrolü düzenlemesi yapıldı.
 2. Çıkış listesinde kredi folyolarını gösterme seçeneği seçiliyken çıkış işlemi yapılması ile ilgili düzenleme yapıldı.
 3. Çıkış listesi Notlar işlemlerinde işlem performansı geliştirildi.
 4. Rack’de renklendirmeler sonrası için performans geliştirmesi yapıldı.

FOLYO

 1. Folyo Nakit ve Kredi Kartı Avans ekranlarında Kasa seçilebilmesi sağlandı. Son seçilen kasanın bir sonraki işlemde seçili gelmesi sağlandı.
 2. Folyo işlem yönlendirme ekranında seçim yapılacak folyolar ile ilgili düzenleme yapıldı.
 3. Folyo hareketlerinde İşlem İptal ile ilgili Kullanıcı kaydı düzenlemesi yapıldı.

FATURA

 1. Satıcı faturalarının cariye eklenmesi ile ilgili ayarlara seçenek eklendi.

OPERASYON

 1. Görev kartında personel seçili değilken Başlandı/Bitti yapılamaması sağlandı.
 2. Görev kartında mekan/oda seçiminde misafir bilgisinin gelmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

CRM

 1. CRM merkezi listesini genişletince misafir ile ilgili bilgilerin (Ziyaret sayısı, konaklama sayısı CI/CO yaş uyruk vb.) otomatik olarak eklenmesi sağlandı.
 2. CRM Merkezinde özel filtrelemeler yapılması için geliştirmeler eklendi. Tarih alanlarına tarih seçim butonu ile tarih aralığı belirtme imkanı eklendi.
 3. Sağlık işlemi ekranında Misafir seçim hızlandırıldı.

SATIN ALMA

 1. Satın alma fişlerinde pasif stokların gelmemesi sağlandı

POS

 1. Adisyon'da Diğer menüsüne Kartlar seçeneği eklendi.

MUHASEBE

 1. Muhasebe fişi açılışı yetki kontrolleri düzenlemesi ile hızlandırıldı.
 2. Hesap Kartları listesinde Alt hesaplar seçeneğinde gösterilen hesaplar ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

V4.96.05.13

GENEL

 1. Liste ekranlarına Expand/Collapse (Genişlet/Daralt) özelliği eklendi. Böylece liste bilgi şablonu kullanılmayan ekranlarda fazla sütun eklenmesi ile tam ekran filtreleme sağlanmış oldu.

REZERVASYON

 1. Fiyat anlaşmaları ile ilgili açılışta iyileştirme yapıldı.

RAPORLAR

 1. Tarih-departman seçilerek eski tarihli Z raporu alınabilmesi sağlandı. Raporlar->Diğer menüsünden raporu alabilirsiniz.
 2. Standart Anket Raporu Önizleme ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 3. Misafir 360 raporu ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

FOLYO

 1. Folyo döküm, adisyon döküm ve faturada kayıt tarihi ve saati gösterildi.
 2. Fatura kayıt edildiğinde zorunlu alanların kontrolü yapıldıktan sonra belge numarasının artması ve sonra kayıt edilmesi sağlandı.

OPERASYON

 1. Görev kartına Bildirim tipi alanı eklendi.

CRM

 1. Misafir kartı Tarihçe sayfasında içinde kayıt olan gridlerin sekme başlığının farklı renkte olması sağlandı. Kayıt olmayanlar siyah, olanlar kırmızı renkte düzenlendi.
 2. CRM merkezinde seçili misafir için listenin altına Toplam Ziyaret, Konaklama, Tercih, Görev bilgi alanları eklendi.
 3. CRM merkezi ekranına misafir bilgilerini belli kriterlere göre sorgulanabilmesi için eklemeler yapıldı.
 4. CRM merkezinde Mekan Hizmet seçeneği için Durum seçeneği eklendi.
 5. CRM merkezinden eklenen kayıtlarda Standart talep seçimi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

AKTİVİTE

 1. Aktivite kaydı ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 2. SPA paket satış ekranına girip Vazgeç ile çıkılması ile ilgili düzeltme yapıldı.

CARİ

 1. Cari hesap ekstresinden Kopyala işleminden sonraki yeni kayıt işlemi ile ilgili düzeltmeler yapıldı.

POS

 1. İade adisyon için farklı tasarım düzenlendi. Tasarımın sonuna Cancel ifadesi eklendi.
 2. Raback ayarlarına POS sekmesi eklendi. “Adisyon dökümde program bilgisi olmasın” ve “Adisyon Dökümde Açık Adisyon uyarısı olmasın” seçenekleri eklendi.
 3. Listeden Hesap özeti yazdırmayla ilgili düzenlemeler yapıldı.

V4.96.05.03

GENEL

 1. Kayıt ekranlarında Tamam seçeneğinde doldurulmayan alanlarla ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Misafir Listesi, Firma listesi, Satıcılar Listesi, Departman Listesi, Personel Listesi, Oda Tipleri Listesi, Stok Kartları Listesi, Stok Ürün Listesi, İletişim Kayıtları Listesi vb liste ekranlarına Kayıt Birleştir işlem seçeneği eklendi.

RAPORLAR

 1. RaExcel Tüm sayfalar dahil seçeneği etkin olmadığı durumlarda oluşan önizleme ekranında düzenleme yapıldı.
 2. Günlük konaklama Fatura Toplamı raporunda performans iyileştirilmesi yapıldı.

REZERVASYON

 1. Rezervasyon Fiyat anlaşmaları liste ekranından Hava Limanı Transfer Fiyatları ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Doluluk analizine gelir rakamlarına FT (Folyo İşlem) olanlar da eklendi.

FATURA

 1. Fatura tasarımından grup rezervasyon numarasının da eklenebilmesi sağlandı.
 2. Fatura listesinde seçili muhasebe döneminin tarih filtresi kaldırıldı.

ODA

 1. Oda durum tablosunda Folyo veya Rezervasyona çift tıklandığında gelen kayıt ekranı ile ilgili düzenleme yapıldı.

CRM

 1. CRM merkezinden yeni talep girerken durumun seçilebilmesi sağlandı.
 2. CRM Merkezinde Std talep seçilince yazılı olan açıklamanın değişitirilebilmesi sağlandı.
 3. Misafir kartından Tercihleri düzenlerken grup değiştiğinde kaydetme ile ilgili onay ekranı gelmesi sağlandı.
 4. Misafir kartı birleştirme işlemi için misafir seçim ekranında misafir seçimi için detay filtre eklendi.
 5. Anket doldurulurken seçilen oda/folyo ile kayıt yapılması sağlandı.
 6. Anket sonuçları analizi ekranı ile ilgili düzeltme yapıldı.

ÖNKASA

 1. Günlük finans raporunda düzeltmeler yapıldı

STOK

 1. Stok kartı tanımında yeni kayıtta Stok grubuna bağlı yeni stok numarasının otomatik gelmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 2. Ürün kartı tanımında ürün numarasının otomatik gelmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?