POS Raporlar

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

POS Raporlar

Kullanım Amacı

Adisyonlar işlemleri ile ilgili raporlar alınmasını sağlar.

Kullanımı

80_POS_TS.Raporlar.Menu
POS ekranında Rapor başlığı altından raporların alınması sağlanır.


Log Raporu

Kullanıcıları RAPOS'da yapmış olduğu işlemler (hareketler) kayıt edilir. Bu kayıtlar istenildiği zaman belirlenen kriterlerde filtre edilerek raporlanabilir. Kayıt detaylarını göster diyerek yapılan değişikliklerin detayının gösterilmesini sağlar. Detaylarda eski değerler ve yeni değerler gösterilir böylece hangi alanlarda değişiklik yapıldığı vurgulanmış olur.

POS Raporlari LogIzlemeRaporlari Liste.PNG

POS Raporlari LogIzlemeRaporlari Rapor.PNG

Kullanıcı Raporu

Sistemde tanımlı olan kullanıcıların listelenmesi ve raporlanması sağlanır. Pasifleri de Göster seçeneği ile pasif olan kullanıcıların da listelenmesi sağlanır.Yetkileri Göster seçeneği ile kullanıcıların yetkilerinin de gösterilmesi sağlanır.
POS Raporlari TanimliKullanicilarRaporu Liste.PNG
POS Raporlari TanimliKullanicilarRaporu rapor.PNG

Adisyon Raporu

Adisyon raporunda Departman,Tarih, Garson, Hesap No gibi alanlara göre filtre edilerek rapor alınabilir. Performans değerlendirmesi yapan işletmelerde garson adına göre filtre yapılarak garson bazlı adisyon satışları raporlandırılabilir.
Adisyon Detaylarını Göster seçeneği işaretlenerek adisyon içeriklerinin raporda gösterilme imkanı da sunulmuştur.
Maliyet Gösterimi seçeneği ile son alış maliyeti yada ortalama maliyeti de görülebilir. Maliyet gösterimi hem tutar hem % olarak raporlandırılabilir. Maliyet hesabının yapılabilmesi için ürünlerin reçete tanımlarının yapılmış olması gerekmektedir.

80_pos_pc.raporlar.adisyonraporu.zoom90.PNG
POS_Raporlari_AdisyonRaporu_Rapor.PNG

Ürün Satış Raporu

Adisyonlarda satılan ürünlerin miktar fiyat ve toplam tutarı şeklinde rapor olarak alınmasını sağlar. Sadece IKRAM Olanları Listele seçeneği ile İkram raporu olarak da kullanılabilir.Garson kısmında filtre yapılarak garsonların sattığı ürünlerin listelenmesi içinde kullanılabilir. Departman seçimi yapılarak o departmanda hangi ürünlerin satıldığının raporlanması içinde kullanılabilir. Adisyon türüne PESIN yazarak sadece peşin satışların raporlanması içinde kullanılabilir.


UrunSatisRaporu.PNG UrunSatisRaporu_Rapor.PNG

Adisyon Satış-Ürün Analizi

Adisyon Satış Ürün Analiz raporunda belirtilen tarihler ve departmanlar arasında her ürünün ay ay, gün gün satış toplamlarını alabilir ürünlerin satış oranlarına bağlı olarak yüzdesel raporlar çıkarabilme imkanı vardır.Dizayn seçeneği seçili iken gelen alanları sürükle bırak yöntemi ile taşıyarak farklı analizler yapılabilir. Analiz Ekranı sayfasından analiz ekranları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir.

80_pos_pc.raporlar.adisyonsatisurunanaliz.zoom90.PNG

Adisyon Analizi

Adisyon analizi raporunda adisyon bazında analizler yapma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca dizayn seçeneği seçili iken gelen alanları sürükle bırak yöntemi ile taşıyarak farklı analizler de yapılabilir.

80 POS PC.Raporlar.AdisyonAnalizi.PNG

Adisyon Gelir Kontrol Raporu

Adisyon Gelir Kontrol Raporu ile başlangıç ve bitiş tarihi arasında ki departmanlardan girilen adisyonların ödenmez olanların toplamı, ödenmez olmayanların toplamı, folyoya yansıyanların toplamı ve departman toplamı gibi toplamların raporlandırılmasını sağlar.

POS Raporlari AdisyonGelirKontrolRaporu Liste.PNG

POS Raporlari AdisyonGelirKontrolRaporu Rapor.PNG

Eski Z Raporu

35_onkasa_onkasaraporu_Tarih_Secimi


Herhangi bir nedende dolayı adisyonun yazdırılamadığı durumlarda Geçmiş tarihli Z Raporlarının alınmasını sağlar. Bu seçenek seçildiğinde gelen ekrandan tarih seçimi yapılarak tamam butonuna basılarak Z raporunun alınması sağlanır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?