Stok Grup Tanımı

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Stok Grupları

Tanımlama Amacı

Stok grubu tanımları hammadde tanımı öncesinde yapılması gereken bir ön tanımdır. İşletmede hazırlanacak maliyet raporunda maliyet başlıklarının belirtilmesi için stok grupları tanımlanması gerekmektedir.

Tanımı

70 stok tanimlar stok.gruplari.PNG
Ana ekranın sol üst köşesindeki ra_butonu.JPG butonuna basarak sırasıyla Sistem/Tanımlar/Stok/Stok Grupları seçilerek hammadde tanımı yapılırken seçilecek olan Stok grupları tanımı yapılabilir.

Standart yada Stok sekmesi altındaki Stok butonuna basarak da tanım listesi ekranını açabilir ve buradan Stok Grupları seçeneği ile stok gruplarınızı tanımlayabilirsiniz.

Liste ekranlarında muhasebe hesap planının görünebilmesi için Filtre Ayarlarına ACCPLANCODE alanı eklenebilir.

Listede yeni açılan kartta istenirse muhasebe tarafından kullanılan programdaki hesap kodu da yazılabilir. Gruplar liste üzerinden değiştirilebilir ve silinebilir.

70 Stok.Tanimlar.Stok.Gruplari.Kayit.PNG
Tipi: Açılan stok grubun Üst Grup, Ana Grup ve Alt Grup olarak tanımlanmasını sağlar. Stok grupları raporlandırma ve analizlerde detaylandırma için kullanılabilir. Örneğin işletmede Yiyecek grubu Üst Grup, Etler Grubu Ana Grup, Dana Etleri de Alt Grup olarak tanımlanırsa. Raporlandırmada Dana Etleri Alt Grubu seçilerek sadece işletmeye alınan dana etlerinin raporunu alabilirsiniz. Etler Grubu seçilerek Ana Gruba göre sorgulama yapılarak işletmeye alınan et miktarı (dana eti yada kuzu eti gibi alt grup gözetmeksizin) sorgulanabilir.

Stok kartlarının oluşturulmasında seçilen grup Alt Gruplardır. O yüzden stok kartları tanımından önce mutlaka stok grupları tanımlanmalıdır.

Bağlı Olduğu Grup: Üst Grup haricinde diğer grup tipleri için bağlı olduğu bir üst grubun belirtildiği alandır.
Kodu: Stok grubunun kodunun belirtildiği alandır. Bu alan grup tipine göre kodlanması geekmektedir. Üst Grup. Ana Grup. Alt Grup şeklinde kodlanması gerekmektedir.
Açıklama: Tanımlanan stok grubunun adının belirtildiği alandır.
KDV %: Stok grubunun ortak KDV oranın belirtildiği alandır. Stok grubunda belirtilen KDV oranı sadece Stok Kartı tanıtımında KDV'nin otomatik gelmesini sağlar. Stok kartında bağlı olduğu stok kodundan farklı KDV oranı tanımlanabilir.
Muh. H. Kodu: Muhasebe aktarımı için stok grubunun aktarılacağı muhasebe karşılık hesabının belirtildiği alandır.
Alkollü: Tanımlanan stok grubunun alkollü stoklar için açılması durumunda bu seçenek seçilir.OrtakTanimaCevir.PNG

Birden fazla otelin tek veri tabanından yönetilmesi durumunda, seçilen tanımlar Diğer sekmesinden Seçilenleri Ortak Tanıma Çevir seçeneği seçilerek ortak kullanılması sağlanır.

Stok Grup Tanımı Video

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?