Cari Raporlar

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Cari Raporlar

Kullanım Amacı

Cari işlemlere ait kayıtların raporlandırılması için kullanılır.

Kullanımı

CariRaporlar.PNG


Cari sekmesi altındaki Cari Raporlar seçeneği ile rapor ağacına erişim sağlanıp istenilen raporların alınması sağlanır.

Günlük Finans Raporu

Gün içinde banka kasa hesapları ile ilgili işlemlerin rapor olarak alınmasını sağlar.Hesap yada tarihe göre filtreleme yapılarak rapor alınabilir.

Cari Hesap Mizanı

Belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Satıcı, Firma , Misafir, Personel ve Banka-Kasa olarak Devreden, Dönem ve Güncel olarak borç, alacak ve bakiyelerin rapor olarak alınmasını sağlar. Satıcı : Satıcı hareketlerinin de görüntülenmesini sağlar.
Firma : Firma hareketlerinin de görüntülenmesini sağlar.
Banka-Kasa:Banka-Kasa hareketlerinin de görüntülenmesini sağlar.
Personel :Personel hareketlerinin de görüntülenmesini sağlar.
Misafir : Misafir hareketlerinin de görüntülenmesini sağlar.

Sadece Bakiyesi Olanlar : Raporda sadece bakiyesi olan kayıtların gösterilmesini sağlar.
Sadece Hareket Görenler : Raporda sadece hareket gören kayıtların gösterilmesini sağlar.
Dövizli Yazdır : İşlemlerin döviz türünün de yazdırılmasını sağlar Dökümde Extre Göster : Bakiyelerin detay hareketlerinin de raporda gösterilmesini sağlar.

Cari Hareket Raporu

Sisteme girilmiş tüm cari kayıtların (nakit, kredi,havale vb) liste olarak raporlanmasını sağlar.

CariHareketRaporu.PNG

Tümü : Satıcı Firma Banka Personel Misafir ile ilgili tüm kayıtların gösterilmesini sağlar.
Satıcı : Sadece satıcılar ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Firma : Sadece Firma/Acente ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Banka : Sadece Banka/Kasa ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Personel : Sadece personel ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Misafir : Sadece misafir ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Arşiv Dahil : Arşivdeki kayıtlarında listelenmesini sağlar.
Döviz Cinsinden Yazdır : Rapordaki hareketlerin döviz cinsinin de gösterilmesini ve döviz bazlı gruplandırılarak raporlandırılmasını sağlar.
Stok Fiş Detayları : Satıcılar ile ilgili mal alış fişine istinaden oluşan cari kayıtlarda stok fiş detaylarının da gösterilmesini sağlar.

Çek Senet Portföy Durumu

Çek ve senet işlemlerinin belirtildiği tarihe göre rapor olarak alınmasını sağlar. Tümü : Satıcı Firma Banka Personel Misafir ile ilgili tüm kayıtların gösterilmesini sağlar.
Satıcı : Sadece satıcılar ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Firma : Sadece Firma/Acente ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Banka : Sadece Banka/Kasa ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Personel : Sadece personel ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Misafir : Sadece misafir ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Arşiv Dahil : Arşivdeki kayıtlarında listelenmesini sağlar.
Devir Bakiyesi Getir : Dökümde devir bakiyelerinin de gösterilmesini sağlar.
Stok Fiş Detayları : Satıcılar ile ilgili mal alış fişine istinaden oluşan cari kayıtlarda stok fiş detaylarının da gösterilmesini sağlar.
Döviz Cinsinden Yazdır : Rapordaki hareketlerin döviz cinsinin de gösterilmesini ve döviz bazlı gruplandırılarak raporlandırılmasını sağlar.
Ödenenleri Gösterme : Ödenen kayıtların gösterilmemesini sağlar.

Cari Hesap Listesi (Valörlü)

Valör tarihine göre cari kayıtları filtre ederek rapor alınmasını sağlar.

Tümü : Satıcı Firma Banka Personel Misafir ile ilgili tüm kayıtların gösterilmesini sağlar.
Satıcı : Sadece satıcılar ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Firma : Sadece Firma/Acente ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Banka : Sadece Banka/Kasa ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Personel : Sadece personel ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Misafir : Sadece misafir ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Arşiv Dahil : Arşivdeki kayıtlarında listelenmesini sağlar.
Devir Bakiyesi Getir : Dökümde devir bakiyelerinin de gösterilmesini sağlar.
Stok Fiş Detayları : Satıcılar ile ilgili mal alış fişine istinaden oluşan cari kayıtlarda stok fiş detaylarının da gösterilmesini sağlar.
Döviz Cinsinden Yazdır : Rapordaki hareketlerin döviz cinsinin de gösterilmesini ve döviz bazlı gruplandırılarak raporlandırılmasını sağlar.
Ödenenleri Gösterme : Ödenen kayıtların gösterilmemesini sağlar.

Cari Ödeme Raporu

Cari ödeme kayıtlarının raporlaması için kullanılır. Raporda Firma/Acente yada Satıcıların Borç Alacak Kalan Borç ve Kalan Alacak rakamlarının görüntülenmesi sağlanır.

Firma : Sadece Firma/Acente ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Banka : Sadece Banka/Kasa ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Sadece Bakiyesi Olanlar : Raporda sadece bakiyesi olan kayıtların gösterilmesini sağlar.
Sadece Hareket Görenler : Raporda sadece hareket gören kayıtların gösterilmesini sağlar.

Kesilen Faturalar Raporu

Kesilen fatura kayıtlarının belirtilen tarihler arasında raporlanmasını sağlar.

KesilenFaturalarRaporu.PNG

FATURA TÜRÜ
Tümü : Tüm fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Resmi : Sadece resmi fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Proforma : Sadece proforma fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
MÜŞTERİ TÜRÜ
Tümü : Hem firma/acente kayıtlarının hemde münferit kayıtlarının getirilmesini sağlar.
Firma : Sadece firma/acente adına kesilen fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Münferit : Sadece misafir adına kesilen fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
ÖDEME
Tümü : Hem açık hem kapalı fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Açık : Sadece açık fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Kapalı : Sadece kapalı fatura kayıtlarının listelenmesi sağlar.
Döviz Toplamlar : Kesilen fatura tutarlarının Firma Kartı ekranındaki döviz türüne göre hesaplanıp gösterilmesini sağlar.

FATURA DETAYLARI GÖSTER
Fatura Satırları:Kesilen faturadaki fatura satırlarının gösterilmesini sağlar.
Dep.Toplam : Fatura tutarını oluşturan işlemlerin departman bazlı toplamlarının gösterilmesini sağlar.

Aralık butonu ile iki tarih arası vererek ödeme türüne göre Açık Kapalı faturaları, müşteri tipine göre Firma Münferit faturaları listeleme imkanını sağlar. Kesilen faturalar raporunda KDV ayrımlarını da detaylandırıldığı için belirtilen tarih aralığında farklı KDV oranlarındaki KDV toplamlarını da görebilirsiniz.

Firma Komisyon Raporu

Firma Komisyon Raporu Sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yaşlandırma Raporu

Cari alacak ve borç kayıtlarının dönemlere göre toplamlarını vererek ödeme ve tahsilat durumunu firmalara göre raporlanmasını sağlar. Döviz bazında seçeneği ile döviz toplamlarına göre raporun alınmasını sağlar.


Firma : Sadece Firma/Acente ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Satıcı : Sadece satıcılar ile ilgili kayıtların gösterilmesini sağlar.
Sadece Bakiyesi Olanlar : Sadece bakiyesi olan kayıtların raporlandırılmasını sağlar.
Döviz Bazında : Yaşlandırma raporundaki bakiyelerin Firma Kartı ekranındaki döviz türüne göre hesaplanıp gösterilmesini sağlar.

Yetkiler:

Günlük Finans Raporu:
Cari Hesap Mizanı: Cari hesap mizanında personel cari hareketlerini görebilmek için Kullanıcılar sayfasındaki Personel Cari yetkisinin olması gerekmektedir.
Cari Hareket Raporu: Cari hareket raporunda personel cari hareketlerini rapor alabilmek için Kullanıcılar sayfasındaki Personel Cari yetkisinin olması gerekmektedir.
Çek Senet Portföy Durumu:
Cari Hesap Listesi (Valörlü):
Kesilen Faturalar Raporu:
Firma Komisyon Raporu:
Yaşlandırma Raporu:
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?