Görev Ayarları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Görev Ayarları

Tanımlama Amacı

Operasyon modülü kullanan işletmelerde görevler ve Teknik Hizmetler ile ilgili genel ayarların yapılması için kullanılır.

Tanımlama

Ana ekranın sol üst köşesindeki ra_butonu.JPG butonuna basarak sırasıyla Sistem/Ayarlar/Görev Ayarları seçilerek görev ayarları ekranı açılır ve gerekli ayarlamalar yapılarak kaydedilmesi sağlanır. Görev ayarları menüsüne Genel sekmesi altındaki Ayarlar menüsü altından da ulaşılabilir.

Görevler

GorevAyarlariGorevler
Görevlendireni Kullanıcı Listesinden Seç: Seçenek seçildiğinde Görevlendiren alanında personel tanımları sadece seçilebilir olur. Seçenek seçili değilse Görevlendiren metin olarak yazılabilir.
Otomatik Görev Maili Gönder: Seçenek seçildiğinde aşağıdaki seçeneklere göre görev maili gönderimi yapılır.
Görevlendirene E-Mail Gönder: Kayıt tamamlandığında görevlendirene mail gönderilmesini sağlar.
Görevliye E-Mail Gönder: Kayıt tamamlandığında görevliye mail gönderilmesini sağlar.
Görevlinin Departmanına E-Mail Gönder: Kayıt tamamlandığında görevlinin departman tanımında belirtilen mail adresine görev maili gönderilmesini sağlar.
Görevlinin Görevine E-Mail Gönder: Kayıt tamamlandığında görevlinin departmanına bağlı görev tanımında belirtilen mail adresine görev maili gönderilmesini sağlar.
Demirbaş Bakımda Bildirilen olarak Görev gelsin: Demirbaş bakım kayıtlarında belirli bildirilen alanında personel adı yerine departmana bağlı görev adı seçili gelir.
Listede Bugün seçili gelsin: Görev merkezi listesi açılışta bu günün görevlerinin gelmesini sağlar.
Görev Kapatmada Not Kontrol Et: Her görev kapatılırken not yazılması için not ekranını otomatik getirir.
Görev Kartında İşlemler Sayfası Açık Gelsin: Görev kartları içine girildiğinde işlemler sekmesinin açılışta gelmesini sağlar.
Tekrarlayan Görevde Personel Boş Gelsin: Tekrarlayan görevin kapatılması ile yeni açılan kayıtta personel seçili olarak gelmez. Departman ve departmana bağlı görev seçili olarak gelecektir.
Görevler Başlatılmadan Bitirilebilsin: Seçenek seçildiğinde BAŞLAMA durumuna getirilmeden BİTİRME yapılabilmesi sağlanır. Böylece anlık görevlerde başlama yapmadan görevi tamamlama imkanı sağlanmış olur.
Görevlerde Sadece Aktif Personeli Göster: Görev kayıt kartında pasife alınmış personel kayıtlarının gelmemesini sağlar.
Std. Talebe bağlı alanlar değiştirilemesin: Standart talep zorunlu olduğunda yada Yeni Talep ekranında standart bir talep seçimi yapıldığında belirtilen diğer tanımların (Talep tipi vb.) kullanıcı tarafından değiştirilememesini sağlar.
Std. Talep seçilince Talep Tipi değiştirilemesin: Standart talep seçilen operasyon kayıtlarında talep tipi vb. alanların standart talepte belirtildiği gibi kalması ve kullanıcı tarafından değiştirilememesini sağlar.
Std. Talep Alanında Tümünü Listele: Standart talep seçilen operasyon kayıtlarında işlem tipinin otomatik olarak gelmesini sağlar.
Yeni Kayıtta Eski Misafir Seçilebilsin: Yeni Talep kaydında misafir seçiminde içerideki misafir dışındaki misafir kayıtlarının da gelmesini sağlar.
Oto Misafir Seçiminde Bugün CO Olanlar Dahil: Oda numarası ile misafir seçiminde bu gün çıkış olmuş misafir adının seçili gelmesini sağlar.
Görev Uyarısı Sadece YENI kayıtlar için: Sadece yeni görevlerde görevli kullanıcı ekranında uyarı göstermesini sağlar.
CRM Merkezi Kayıt Mesajı Göster: CRM Merkezinden operasyon kaydı yapıldığında kaydedildiğine dair uyarı mesajı ekrana gelecektir.
Görevler Tam Ekran: Operasyon kayıtları ekranının tam ekran olarak açılmasını sağlar.
Sayaç Okuma Tam Ekran: Ölçüm kayıtlarında sayaç okuma ekranının tam ekran olarak gelmesini sağlar.
Görünecek Ayarlar: Görev kartında görünmesi istenen ayarlar aşağıdaki seçeneklerle belirlenir.
İşlem Tipi: Seçildiğinde işlem tipi görev kartında görünecektir.
Talep Tipi: Seçildiğinde talep tipi görev kartında görünecektir.
Öncelik: Seçildiğinde Öncelik alanı görev kartında görünecektir.
Misafir: Seçildiğinde Misafir alanı görev kartında görünecektir.
Bildirim Paneli: Bildirim panelinde görünmesini istediğiniz alanları aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz.
Bildirilen Departman: Seçildiğinde bildirilen departman görev kartında görünecektir.
Bildirilen Görev: Seçildiğinde bildirilen görev görev kartında görünecektir.
Bildirilen Personel: Seçildiğinde bildirilen personel görev kartında görünecektir.
Bildiren: Seçildiğinde bildiren görev kartında görünecektir.
Shift: Seçildiğinde shift (çalışma saati) görev kartında görünecektir.
Talimatlar: Seçildiğinde görev talimatları görev kartında görünecektir.
Görev Listesi Alan Sıralama: Bu alanda belirtilen alanlar ile artan ve azalan olarak görev merkezi liste ekranında düzenleme yapılacaktır. Detaylı bilgiyi Amonra Destek ekibinden alabilirsiniz.
Görev Zorunlu: Açılan görev kartının tamamlanabilmesi için Görev belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Mekan Zorunlu: Açılan görev kartının tamamlanabilmesi için Mekan belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Shift Zorunlu: Açılan görev kartının tamamlanabilmesi için Shift (Çalışma saati) belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Std. Talep Alanı Zorunlu: Operasyon kayıtlarında STD Talep seçimi yapmadan kayıt yapılamamasını sağlar.
İşlem süresi zorunlu değil: İşlem gerektirir seçili olan Operasyon Durumları seçildiğinde otomatik gelen işlem giriş ekranında süre girilmeden kayıt yapılmasını sağlar.


Teknik Hizmet

GorevAyarlariTeknikHizmet.jpg
Bildirilen için Departman Zorunlu: Teknik Hizmet kaydının tamamlanabilmesi için bildirilen için departman belirtilmesini zorunlu hale getirir.
Yeni Kayıtta Müsait Personel Gelsin: Yeni talep kaydında girilen mesai kaydına göre müsait personelin kayıt ekranına seçili gelmesini sağlar.
Yeni Kayıtta Varsayılan Yer Gelsin: Yeni Talep kaydında mekan alanında varsayılan tanımlamanın gelmesini sağlar.
Başlama ve Bitiş için Personel Zorunlu: Teknik Hizmet kaydına başlama veya bitiş durumuna gelebilmesi için kayıtta personelin seçili olması gerekir.
Başlandı ve Bitti haricindeki Durum Değişikliği için Personel Zorunlu: Başlandı ve bitti statüsü dışındaki statülerde personel seçimini zorunlu hale getirir.
Oda Arıza ile TH Entegre: Teknik Hizmet kaydında seçilen mekan oda ise entegre olarak odaya arıza kaydı oluşturulmasını sağlar.


Görev Zorunlu: Açılan teknik hizmet kartının tamamlanabilmesi için Görev belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Mekan Zorunlu: Açılan teknik hizmet kartının tamamlanabilmesi için Mekan belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Shift Zorunlu: Açılan teknik hizmet kartının tamamlanabilmesi için Shift (Çalışma saati) belirtilmesinin zorunlu hale getirir.
Std. Talep Alanı Zorunlu: Operasyon kayıtlarında STD Talep seçimi yapmadan kayıt yapılamamasını sağlar.


Zimmet Fişleri

Belge No Fiş No ile Aynı: Zimmet fişlerinde belge numarasını fiş numarası olarak kullanılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.
Belge No Otomatik Artır: Zimmet fişlerinde belge numarasının otomatik arttırılması için bu seçenek işaretlenir.
Belge No için Manuel Girişe İzin Ver: Zimmet fişlerinde belge numarasına manuel müdahale edilmesine izin verilmesini sağlar.


Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?