Stok Ayarları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Stok Ayarları

Tanımlama Amacı

Stok tanımları, hereketleri, maliyet hesapları ve satınalma işlemleri ile ilgili ayarların yapılması için kullanılır.

Tanımlama

Ana ekranın sol üst köşesindeki ra_butonu.JPG butonuna basarak sırasıyla Sistem/Ayarlar/Stok Ayarları seçilerek stok ayarları ekranı açılır ve gerekli ayarlamalar yapılarak kaydedilmesi sağlanır. Stok ayarları menüsüne Genel sekmesi altındaki Ayarlar menüsü altından da ulaşılabilir.

Tanımlar

00_Stok.Ayarlari.Tanimlar
Depolar
Ana Depo Kodu: Ana depo kodunun belirtildiği alandır.
Teknik Servis Deposu: Teknik servis depo kodunun belirtildiği alandır.
Üst Depo Seviyesi:
Stok Grupları
Yiyecek Stok Grubu: Yiyecek stok grubunun belirtildiği alandır.
İçecek Stok Grubu: İçecek stok grubunun belirtildiği alandır.
Demirbaş Stok Grubu: Demirbaş stok grubunun belirtildiği alandır.
Satış Grupları
Yiyecek: Yiyecek satış grubu kodunun belirtildiği alandır.
İçecek: İçecek satış grubu kodunun belirtildiği alandır.
(Not: Pos modülü kullanan işletmelerde Z Raporu alındığında Tüketim fişi oluşturulması için yiyecek ve içecek satış grupları mutlaka seçilmelidir.)
Stok M. Kod Uzunluğu:
Fiyat Küsurat Sayısı: Fişlerdeki fiyat alanındaki küsuratın kaç basamak olarak gösterileceği belirtilir.
Toplam Tutar Küsurat Sayısı: Fişlerdeki toplam tutar alanındaki küsuratın kaç basamak olarak gösterileceği belirtilir.
Miktar Küsurat Sayısı: Fişlerdeki miktar alanındaki küsuratın kaç basamak olarak gösterileceği belirtilir.
Demirbaş Kod Uzunluğu: Demirbaş tanımlarında demirbaş kodunun uzunluğunun kaç karakter olarak gösterileceği belirtilir.
Miktarda Küsurat Yoksa Sıfırları Gösterme: işaretlendiğinde tam sayılarda virgül sonrası sıfır eklemesi yapmayacaktır. Örneğin 2,000 olarak görünen tam değerlerde 2 olarak görünecektir.
Stok Kur Türü: Stok işlemlerinde uygulanacak döviz kur türünün belirtildiği alandır.
Zayii Kodu: Zayii-Fire fişinde kullanılır. Kayıt esnasında Satıcı otomatik olarak Zayii Kodunda seçilen satıcı olarak kaydedilir. ;(Fişte görünmez)
Ana Kasa: Arka büroda cari bölümünde kullanılacak ana kasanın belirtildiği alandır.


Hareketler

00_Stok.Ayarlari.Hareketler

Mal Alış Faturalarda Küsurat Kullanma: Mal alış fişinde küsuratları yuvarlanmasını sağlar.
Stok Fişlerinde Saati 00:00 Olarak Al: Fişlerin saat alanına açılışta 00:00 gelmesini sağlar.
Belge No. Otomatik Artır: Belge no yazılmadığı zaman bir önceki belge numarasının bir arttırılarak kayıt edilmesini sağlar.

Belge No için Manuel Girişe İzin Ver: Belge numarasına manuel müdahale edilmesine izin verilmesini sağlar.
Belge No Verirken Depo Ayrımı Yap: Depolara göre farklı belge numaralarının hafızada tutularak arttırılmasını sağlar.

Belge No. Olmayan Kayıtlarda Fiş No Kullan: Belge numarası girilmeyen durumlarda fiş kayıt numarasının kullanılmasını sağlar.
Tüketimlerde (-) Eksiye Düşme: Tüketimlerde depoda yeterli bakiye yoksa eksiye düşmesi engellenir.

Bunu Birebir Kullanılabilenlerde Uygulama: Stok kart tanımlarında birebir kullanılır seçeneği seçili olanlarda eksiye düşme seçeneğinin uygulanmamasını sağlar.

Eksi (-) Bakiyede Çıkışa İzin Verme: Eksi bakiyede depodan çıkış yapılmasını engellenmesini sağlar.
Stok Transfer Fişlerinde Ortalama Fiyatı Kilitle: Transfer fişlerinde ortalama fiyatın kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.
Depoda Olan Malzemelerden Seç: Depoda olmayan malzemenin fişte seçilmesini engeller.
Demirbaş Stok Kontrolü Yap:
Stok Fişlerinde Otomatik Sözleşme Kontrolü: Fiş kayıtları tamamlandığında her satır için ilgili satıcı ve malzemenin sözleşmesi varsa seçim yapılmasını sağlar.
Mal Alış Fişlerinde Bütçe Zorunlu: Seçenek seçildiğinde fiş kayıt edilirken bütçe kontrolü yaparak bütçe seçimi yapılmayan kalem varsa uyarı verir.
Stok Kodu Alanına Geçince Liste Açılsın: Barkod ile okutmada satırın hemen seçimini sağlar.
Stok Açıklama Alanına Geçince Liste Açılsın: Barkod ile okutmada satırın hemen seçimini sağlar.
Gece Otomatik Üretim Yap: Gece aktif sayım döneminde tüm depolarda üretim işleminin yapılmasını sağlar.
Sayım Listesine Girişte Hareketleri Kontrol Et: Sayım listesine girildiğinde stok fişlerinin kontrolünün yapılmasını sağlar.
Stok Fişleri Listesinden Kilitleme Aktif: Tüm Stok Fişleri listesinde,Alış fişlerine sağ tıklama yapıldığında açılan listede Kilitle / Kilit Aç komutlarının aktif olmasını sağlar. Kullanıcının fişi kilitleme yada kilitli bir fişi açması için kullanıcının stok fişleri yetkisinin olması gerekmektedir.
Stok Fişleri Tam Ekran: Stok fişlerinin ekranı kaplamasını sağlar.
Ürün Fişlerinde Departman Ürünleri Gelsin: Ürün fişlerinde departmana bağlı departman ürün tanımı varsa tanımlı olan ürünlerin gelmesini sağlar.
Kaydederken Miktar Olmayanları Sil: Fiş kayıt ederken miktar girilmeyen satırlar varsa bu satırların kayıt işlemine silinmesini sağlar.


Maliyetlendirme

00_Stok.Ayarlari.Maliyet

Ortalama Fiyatı İndirimli Hesapla: Ortalama fiyat hesaplamalarında yapılan indirimleri de esas alması sağlanır.
Reçete Maliyetlendirmede Son Fiyatı Kullan: Reçetelerden maliyetlendirmede son fiyatı esas alarak hesaplaması sağlanır.
Hammadde ve Ürün Listesinde Maliyet Bilgisi Göster: Hammadde ve ürün listelerinde açılışta maliyet hesaplamaları yapılması için kullanılır. Bu seçenek seçilmezse liste açılışlarında maliyet hesaplaması yapılmaz ve listelerin daha hızlı açılmasını sağlar.

Satış Fiyatı Hesaplama:

Yiyecek Cost%: Yiyecekler için işletmenin belirlediği satış kar marjının yüzde olarak belirtildiği alandır.
Alkolsüz İçecek Cost%: Alkolsüz İçecekler için işletmenin belirlediği satış kar marjının yüzde olarak belirtildiği alandır.
Alkollü İçecek Cost%: Alkollü İçecekler için işletmenin belirlediği satış kar marjının yüzde olarak belirtildiği alandır.
Üretim Maliyeti%: İşletmenin belirlediği üretim maliyetinin yüzde olarak belirtildiği alandır.
Enerji Maliyeti: İşletmenin belirlediği enerji maliyetinin yüzde olarak belirtildiği alandır.
Satış Fiyatı Yuvarlama: Menü satış fiyatı hesaplamada yapılacak olan fiyat küsuratlarının yuvarlanmasının ne kadar olacağının belirtildiği alandır.


Satın Alma

00_Stok.Ayarlari.Satinalma
Satın Alma Fişlerinde Belge No Fiş No ile Aynı: Satın Alma fişlerinde belge numarasını fiş numarası olarak kullanılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Fişlerinde Belge No Otomatik Artır: Satın Alma fişlerinde belge numarasının otomatik arttırılması için bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Fişlerinde Belge No için Manuel Girişe İzin Ver: Satın Alma fişlerinde belge numarasına manuel müdahale edilmesine izin verilmesini sağlar.
Satın Alma Fişlerinde Belge No Verirken Depo Ayrımı Yap: Satın Alma fişlerinde belge numarasında depo ayrımı yaparak numaralandırılması için bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Fişlerinde Mükerrer Belge No Kontrolü Aktif: Satın Alma fişlerinde mükerrer belge numarası kontrolü yapılmasını sağlar.
Sipariş Fişinde Onay Kayıtlarını Paraf Sitili Yazdır: Sipariş fiş tasarımını onay kayıtlarını imza atılabilecek şekilde dizayn eder.
Depo Taleplerinde Onay Gerekli: Depo taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Satıcı Taleplerinde Onay Gerekli: Satıcı taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Satın Alma Taleplerinde Onay Gerekli: Satın Alma taleplerinin onay ile yapılması için bu seçenek işaretlenir.
Stok Modülü Entegre: Satın Alma talebi Stok Modülü ile entegreli olarak çalışılacaksa bu seçenek işaretlenir.
Depo Çıkışında Otomatik Stok Fişi: Satın alma modülündeki depo çıkışlarında stok modülünde fiş açılmasını sağlar.
SA Listelerinde Tümü İşaretli Gelsin: Satın Alma listelerinde tüm kalemlerin listelenmesi için bu seçenek işaretlenmelidir.
Onay Listesinde Son Alış Fiyatını İskontolu Getir: Satın alma onay listesinde iskontolu son alış fiyatların getirir.
Fiyat Karşılaştırmada Satıcı adı gösterme: Fiyat karşılaştırma ekranında satıcı adının görünmemesini sağlar. İstenirse sağ tık menüsü ile kolon seçiminden satıcı adı seçenek seçili olsa da geçici olarak ekrana getirilebilir.
Depo Taleplerinde İhtiyaç-Talep kontrolü: Ana depodan talepler ekranında satınalma talep butonuna basıldığında İhityaç ve Sa Talep kontrolü yaparak ihtiyaçtan fazla satın alma talep oluşturulmasını engeller.
Satın Alma Fişlerinde Otomatik Sözleşme Kontrolü: Fiş kayıtlarında her satır için ilgili satıcı ve malzemenin sözleşmesi kontrol edilir sözleşmesi varsa seçim yapılmasını sağlar.
Satıcı Sipariş için Fiyat Analizi Zorunlu: Satın Alma talepleri ve Depo Talepleri ekranlarında seçenek etkinse satıcı olmadan sipariş oluşturulmasını sağlar.
Depo Taleplerinde İhtiyaç-Talep kontrolü: Ana depodan taleplerde Sa Talep butonuna basıldığında malzemenin ihtiyaç rakamı kontrol edilerek Talep kısmının ihtiyaca göre hazırlanmasını sağlar.
Satın Alma Fişleri Tam Ekran: Satın alma fişlerinin tam ekran olmasını sağlar.
Satıcı Sözleşmeleri Tam Ekran:Satıcı sözleşme ekranının tam ekran olmasını sağlar.
Alış Fişi için Belge Türü: Bekleyen siparişler fatura edilirken varsayılan belge türü bu alanda belirtilir.
Bütçe Seçimi Zorunlu Seviye: Belirtilen onay seviyesine kadar satın alma fişlerinde bütçe kontrolü yapılmaz. Belirtilen onay seviyesi ve üstü onay seviyelerinde fiş kayıtlarında bütçe kontrolü yaparak seçim yapılmamış kalemler için uyarı verir.
Marka Sadece Listedekilerden Seçilsin:
Kaydederken miktar olmayan satırları sil: Özellikle şablon ile hazırlanan fişlerde miktar alanı boş ise kayıt işleminde boş satırlar silinecektir.
__:__ sonrasındaki Depo Taleplerini ertesi gün tarihiyle kaydet: Belirtilen saatten sonraki depo taleplerini ertesi gün tarihiyle kayıt edilmesini sağlar.
__:__ sonrasındaki Satın Alma Taleplerini ertesi gün tarihiyle kaydet: Belirtilen saatten sonraki Satın Alma taleplerini ertesi gün tarihiyle kayıt edilmesini sağlar.
Onay Uyarıları
Mesaj Türü: Onay uyarısının mesaj türünün seçildiği alandır. (RAMSG, EMAIL, SMS)
Uyarı Gönderim Saatleri:
Kullanıcılar: Onay uyarısının gönderilmesi istenen Kullanıcıların belirtildiği alandır.
Onay Bekleme Uyarı Aralığı (dk): Onay bekleme uyarı aralığının dakika cinsinden belirtildiği alandır.
Gönderim Sayısı: Aynı satın almanın toplam kaç defa uyarı mesajı gideceğinin belirtildiği alandır.


POS

00_Stok.Ayarlari.POSAdisyon dökümde Program bilgisi olmasın: Adisyon dökümünde program bilgisinin yazdırılmamasını sağlar.

Adisyon dökümde Açık Adisyon uyarısı olmasın: Adisyon dökümünde açık adisyon bilgisinin yazdırılmamasını sağlar.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?