Booker Bonus Template Tanımları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bonus Template

Tanımlama Amacı

Booker Loyalty modülünde bonus hesaplamalarının sistem tarafından yapılabilmesi için öncelikle bonus kazanma şartlarının tanımlanması gerekmektedir.

Tanımı

Bonus Template Type

Bonus Şablonu (Bonus Template) tanımlamadan önce Bonus Şablon Tipi (Bonus Template Type) tanımlanması gerekmektedir. Bonus Şablon Tipi (Bonus Template Type) birden fazla tanımlanan Bonus Şablonu (Bonus Template) için gruplama özelliği sağlayacaktır.

BookerLoyalty BonusTemplateTypeList.png
Bonus Template Type tanımlamak için sol işlem menüsünden Loyalty-Definitions Menü başlığı altında Bonus Temp. Type seçeneği seçilerek liste ekranına geçilir.

BookerLoyalty ListNewMaster.png seçeneği ile Bonus Template Type tanım kaydı açılır.BookerLoyalty BonusTemplateTypeKayit.png

Code: Bonus Şablon Tipinin kodunun belirtildiği alandır. Bu alanda belirtilen kod bir sonraki adım olan Bonus Şablon (Bonus Template) kaydında Template Type alnında seçim yaparken ekrana gelen alandır.

Description: Bonus Şablon Tipinin tam adının belirtildiği alandır.

Account Type: Bonus Şablon Tipi için kullanılacak hesap türü belirtilir. Booker Loyalty için Booker Primi seçilmesi gerekmektedir.

Bonus Type:Konaklama, Folyo Harcama ve Özel Bonus seçimi yapılabilir. Konaklama için Bonus hesaplama folyo gelirleri için bonus hesaplama yada özel yapılandırılan bir bonus hesaplama seçeneği seçilebilir.

Tablename: Bonus hesaplama için kullanılacak data tablo adının belirtildiği alandır. Örneğin, Rezervasyon konaklama için V_RESERVAT, folyo harcama gelir için V_FOLTRANS vb...

Field: Veri tabanındaki tablo adının içinde hangi alanın hesaplamada dikkate alınacağının belirtildiği alandır. Örneğin geceleme sayısı için ROOMNIGHT vb.

Keyfield: Veri tabanındaki tablodaki kayıtların eşleşmesi için alınan referans alan bu alanda belirtilir. Örneğin rezervasyon kayıtları için RESERVNO

Tablename, Field ve Keyfield alnlarının belirtilmesi konusunda Hotech Destek ekibimizden yardım alabilirsiniz.Bonus Template

BookerLoyalty image11.png
Bir önceki adımda Bonus Şablon Tipine (Bonus Temp. Type) göre hangi durumda (konaklama, harcama, rezervasyon sayısı vb.) ne kadar puan kazanılacağı, hangi tarih aralıklarında bu şablonun kullanılacağının belirtildiği bölümdür.

BookerLoyalty ListNewMaster.png seçeneği ile Bonus Template tanım kaydı açılır.BookerLoyalty image12.png

Code: Bonus şablonun kodu bu alanda belirtilir.

Description: Bonus Şablon adı bu alanda belirtilir.

Template Type: Daha önceden tanımlanan şablon tipi bu alandan seçilir.

Hotel Code: Puan şablonları aynı veri tabanında farklı işletmeler için de kullanılabileceğinden öncelikle hangi işletme için uygulanacağı bu alandan belirtilir.

Start Date:Puan şablonunun kullanılmaya başlanacağı tarihi belirtir.
End Date:Puan şablonunun kullanımının biteceği tarihi belirtir.

Bonus: Şablonda uygulanacak puan % olarak belirtilir.

Bonus Amount: Şablonda uygulanacak % yerine sabit tutar belirtilebilir. Tutar veya yüzde seçiminden birine değer girilirse diğer seçenek pasif olacaktır. Yani sadece ya yüzde oranı yada sabit tutar puan tanımlanabilir.

Room Types: Bonus uygulamalarının uygulandığı oda tiplerini gösterir.


Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?