Booker Profile

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Booker Profile

Tanımlama Amacı

Booker tanımlamasında ilk adım olarak Booker için Booker Profile kaydı açılması gerekmektedir. Bu adımdan sonra Contact kaydı açılarak Booker tanımı tamamlanmış olacaktır.

Tanımı

BookerLoyalty image31.png
Soldaki işlem menüsünden Loyalty seçeneği altındaki Booker Profile seçimi yapılarak tüm Booker Profile kayıtlarının yer aldığı liste ekranına geçilir.

Bu liste üzerinde filtreleme veya arama işlemi yaparak Booker Profile kaydına ulaşılır.

BookerLoyalty ListNewMaster.png seçeneği ile Booker Profile tanım kaydı açılır.

BookerLoyaltyList Refresh.pngListe ekranı üzerinde liste yenileme (refresh) yapılmasını sağlar.

BookerLoyaltyList PreviewMenu.pngBooker Profile listesinin önizlemesini sağlar. PDF ve EXCEL olmak üzere iki formatta dosya çıkarılabilir.BookerLoyaltyList PageData.png
”Page size” ve “Data Limit” seçenekleri bulunmaktadır. Page Size, liste ekranında her bir sayfada görüntülenecek kayıt sayısının belirtilmesini sağlar.

Varsayılan olarak 10 adet kayıt seçili olarak liste ekranına gelir. Kayıt sayısını bu aladan değiştirebilirsiniz.

Data Limit, belirtilen değer kadar kaydı, liste ekranında görüntülenebilmesi için hazırlar. Default olarak toplamda 100 kayıt hazır olarak belirtilmiştir. Eğer bu kayıt sayısını arttırmak istenirse bu alanda değişiklik yapılabilir. Kayıt hazırlama sayısı yükseldikçe liste ekranı hazırlama süresi de artacaktır. Liste ekranında herhangi bir kaydın üzerine gelip sağ tıkla çıkan menüden bu iki seçeneği kullanabilirsiniz.BookerLoyaltyList FilterIcon.pngBooker Profile listesi içerisinde filtreleme ile istenen kriterlerdeki kayıtlar liste ekranına gelir. Filtreleme için en az 2 karakter değer girilmesi gerekir.

BookerLoyaltyList PageButton.pngListe ekranındaki kayıtlar arasında sayfa sayfa gezinmeyi sağlar.

BookerLoyalty image14 2.png
Data Limitte belirtilen kayıt sayısına göre gelen kayıtlar arasından liste ekranında arama yapılmasını sağlar. Filtre ile hangi alanlar içinde arama yapılacağı belirtilebilir. Arama alanına en az iki karakter değer girilmesi gerekmektedir..BookerLoyaltyList DisplayField.png Liste ekranında görüntülenen kayıt sayısını ifade eder.

BookerLoyaltyList EditButton.png Seçili kayıtta düzenleme yapılmasını sağlar.

BookerLoyalty image24 2.png

Seçildiğinde Delete, Filter Bar, Page Size, Data Limit ve Update Password işlem seçeneklerine erişilebilir. Kayıt üzerinde sağ tık ile çıkan menüde aynı işlem seçeneklerine erişilebilir.

Delete: Seçili kaydın silinmesini sağlar. Silme işlemi gerçekleştikten sonra silinen kayda tekrardan ulaşılamaz.Bu nedenle silme işlemi öncesinde işlemden emin olunması gerekmektedir.
FilterBar: Liste ekranındaki kayıtlar arasında, istenilen alana göre (Örneğin, Code, S.Code, Firstname..gibi) filtreleme yapılmasını sağlar.
Update Password: Booker Profile kaydı gerçekleştirildi ama henüz şifre oluşturulmadı ise bu işlem üzerinden şifre oluşturulması sağlanır. Var olan şifrenin güncellenmesi sağlanır..


Booker Profile Oluşturma

BookerLoyalty image13.pngCode: Tanımlanan personelin kodu bu alanda belirtilir.
Description: Kullanıcı tanımlaması ile ilgili açıklama girilir.

Login: Booker için açılan kayıtlarda bu seçenek mutlaka seçilmesi gerekmektedir. Açılan personel kaydının sisteme giriş yapabilecek (login) personel olduğunu tanımlanır.
Selfish: Booker için açılan kayıtlarda bu seçenek mutlaka seçilmesi gerekmektedir. Seçildiğinde personelin Booker olduğunu belirtir. Selfish seçimi yapılmaza açılan Booker kaydı ile Admin ekranlarına ulaşılabilir.
First Name: Açılan kayda ait kişinin adı belirtilir.
Last Name: Açılan kayda ait kişinin soyadı belirtilir.

Department: Açılan kayda ait personel için departman seçimi yapılır.
Position: Açılan kayda ait personel için departmanındaki görevi seçilir.BookerLoyalty image2.pngEmail: Booker'ın mail adresi bu alanda belirtilir. Belirtilen mail adresi ile Booker arayüzüne giriş yapılacağı için maillerin doğru girilmesi ve boş bırakılmaması gerekmektedir.

Active: Açılan kaydın Booker kaydı olarak sisteme girişinin aktif olduğunu belirtir. Seçilmezse kayıt saklı kalır fakat Booker kullanıcı sisteme giriş yapamaz. Özellikle sisteme giriş yapmasını durdurmak istediğiniz Booker'lar için bu seçenek pasife alınarak kullanılır.

Password Oluşturma

BookerLoyalty image34 2.png

Liste ekranından şifre verilecek Booker Profile kaydı seçilerek kayıt üzerine sağ tıkla çıkan menüden Update Password seçeneği seçilir.

BookerLoyalty image6.pngEkrana gelen işlem onay mesajına onay vererek (Yes) şifre oluşturma işlemine devam edilir.

BookerLoyalty image18.png


Mail bilgisi Booker Profile kaydından gelir. Eğer mail kaydı ile ilgili düzenleme gerekiyorsa Cancel seçeneği ile işlem iptal edilip liste ekranından BookerLoyalty image32.png seçeneği ile e-mail bilgisi düzeltilir. E-mail doğruluğundan emin isek New Password alanına şifre girilir ve Save seçeneği le şifre işlemi tamamlanmış olur.

var olan kullanıcının şifresi değiştirilmek istenirse de aynı şekilde Update Password seçeneği ile yeni şifre tanımlanır.

Oluşturulan kullanıcının Contact kaydı yapılarak Booker kayıt sürecine devam edilir.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?