Satın Alma Fişleri

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Şablon Liste

75_Satinalma_Sablon.Liste

Fişlerde sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulabilir. Daha sonra fiş girilirken ilgili şablon seçilerek artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Liste kodu diğer fişlerde Şablon listesinde görünecek isimdir.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satır Sil düğmesi kullanılabilir.

75_Satinalma_Sablon.Liste.Fis

Kayıt edilen şablonlarda düzenleme yapmak için Tüm Satın Alma Fişleri liste ekranına giriniz. Kayıtlı şablonu liste ekranına getirerek değişiklik yapabilirsiniz.
75_Satinalma_Sablon.Liste


Fiş ekranlarında aktif kutucuğunun üstüne (sütun başlığına) sağ klik yaparak açılan ekranda

Tümünü Seç seçeneği ile tüm satırları seçebilir,
Seçimi Temizle diyerek satırlardaki seçim kaldırılabilir,
Seçimi Ters Çevir seçeneği ile satırlardaki seçim tersine çevrilebilir. Bu özellik ile fiş satırlarının aktif yada pasife alınma işlemlerinin daha hızlı yapılması sağlanır.

SA Sablon Liste SagTikMenu.PNG


Şablon Liste ekranında satır üzerinde sağ tıklama yapılarak açılan listede aşağıdaki işlemler yapılabilir.

Satır Kopyalama : Seçili satırın kopyalanmasını sağlar.
Satır Yapıştırma : Seçili satırın yapıştırılmasını sağlar.
Satır Kopyala-Yapıştır : Seçili satırın kopyalama ve yapıştırma işlemleri ile hızlı satır ekleme işlemi yapılmasını sağlar.
Izgara Ayarlarını Sıfırla : Izgara ayarlarında yapılan değişikliklerin sıfırlanmasını ve varsayılan ayarlara dönülmesini sağlar.
Izgara Ayarlarını Kaydet : Izgara ayarlarında yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Yapılan değişiklik tüm kullanıcıları etkileyecektir.
User Izgara Ayarlarını Sıfırla : Kullanıcının ızgara ayarlarında yapılan değişikliklerin sıfırlanmasını ve varsayılan ayarlara dönülmesini sağlar.
User Izgara Ayarlarını Kaydet : Izgara ayarlarında yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Yapılan değişiklik sadece ilgili kullanıcıyı etkileyecektir.

Şablon Liste Video


Depo Giriş Fişi

75_Satinalma_Depo.Giris.Fisi


Depoya malzeme girişi için kullanılacak fiştir. Depo teslimatlarının detaylı kontrolü için depo giriş girişi kullanılabilir. Malzemenin giriş yapacağı depo seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir. Ürün teslimatındaki tüm inceleme kalem kalem kayıt edilebilir.

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satır Sil düğmesi kullanılabilir.

DepoFisiIslem.PNGDepo giriş fişleri oluştuğunda Tüm SA Fişleri seçeneği ile fiş listesinde seçim yapıldığında SA_TumSAFisleri_Isleme_Al_Butonu.PNG butonu ile Mal Alış Fişi oluşturulur.


Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi)

75_Satinalma_Ana.Depodan.Talep

Ana depo/Ambar'dan departmanlara malzeme istemek için kullanılacak fiştir. Malzemenin giriş yapacağı depo seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir.

75_Satinalma_Ana.Depodan.Talep.Fisi

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek, SA_Sablon_Ekle_Arti_Butonu.PNG butonuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Daha önce tanımlanmış olan stok seviyelerine göre maksimum seviyenin altına düşmüş malzemelerin taleplerini otomatik olarak oluşturmak için SA_Talep_Hazirla_Buton.PNG butonu kullanılabilir.

Satırlarda Aktif ile gösterilen kutucuk talebin işleme alınıp alınmayacağını belirtir. Bazı durumlarda isteği devre dışı bırakmak gerektiğinde satırın silinmeden bu işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Ana depo sorumlusu sadece aktif olan satırları ekranında göreceğinden aktif olmayan talepleri değerlendirmeye almayacaktır.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satir_Sil.PNG düğmesi kullanılabilir.

Depo Talep Fişi (Ambar Talep Fişi) Video


Satın Alma Talep Fişi75_Satinalma_SA.Talep

Ana depoda olmayan malzemelerin satın alınmasını talep etmek için kullanılacak fiştir. Malzemenin giriş yapacağı depo seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir.

75_Satinalma_SA.Talep.Fisi

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek Artisablon.jpg artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Satırlarda Aktif ile gösterilen kutucuk talebin işleme alınıp alınmayacağını belirtir. Bazı durumlarda isteği devre dışı bırakmak gerektiğinde satırın silinmeden bu işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Satın alma yetkilisi sadece aktif olan satırları ekranında göreceğinden aktif olmayan talepleri değerlendirmeye almayacaktır.

Satir_Sil.PNG Satır silmek için silinecek satır seçilip bu butona basılarak satırın silinmesi sağlanır.
SA_TumunuOnaylaButonu.PNG İlgili fişteki tüm satırların onaylanması için kullanılır.
SA_TalepHazirlaButonu.PNG Seçili depodaki Depo Stok Seviyeleri değerlerine göre minimum seviyenin altında kalan hammaddeler için Satın Alma Talepleri oluşturmak için kullanılır.


Seçili malzemenin kalemin daha önceki alışlarına ait detaylar Alışlar düğmesine basarak görülebilir.

Fiyat Talep Fişi75_Satinalma_Satici.Fiyat.Talep

Satıcı firmalardan malzemeler için fiyat istemek için kullanılacak fiştir. Malzemenin giriş yapacağı depo seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir.

Satıcılar listesinden teklif istenecek firmalar seçilir. Kutucuğun yanındaki üç nokta simgesine tıklandığında açılan arama ekranı ile farklı satıcılar kolayca seçilebilir. Satıcı listesinde yapılan filtreleme sonucunda sağ tıkla çıkan menüden ekrandaki satıcıların tümünü seçebilirsiniz.

SaticiFiyatTalebiSecim.JPG

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek Artisablon.jpg artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

75_Satinalma_Satici.Fiyat.Talep.Fisi

Satırlarda Aktif ile gösterilen kutucuk talebin işleme alınıp alınmayacağını belirtir. Bazı durumlarda isteği devre dışı bırakmak gerektiğinde satırın silinmeden bu işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Ana depo sorumlusu sadece aktif olan satırları ekranında göreceğinden aktif olmayan talepleri değerlendirmeye almayacaktır.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satır Sil düğmesi kullanılabilir.

Hangi firmalardan fiyat istendiğini takip edebilmek için de alttaki Talep Gönderilen Satıcılar listesinde ilgili satıcılar seçilebilir.

Satıcı Sipariş Fişi

75_Satinalma_Satici.Siparis

Satıcı firmalardan malzeme istemek için kullanılacak fiştir. Malzemenin giriş yapacağı depo seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir.

75_Satinalma_Satici.Siparis.Fisi

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek Artisablon.jpg artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Satırlarda Aktif ile gösterilen kutucuk talebin işleme alınıp alınmayacağını belirtir. Bazı durumlarda isteği devre dışı bırakmak gerektiğinde satırın silinmeden bu işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Ana depo sorumlusu sadece aktif olan satırları ekranında göreceğinden aktif olmayan talepleri değerlendirmeye almayacaktır.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satır Sil düğmesi kullanılabilir.

Satıcı Teklif Fişi

75_Satinalma_Satici.Fiyat.Teklif

Satıcı listesinden teklif gönderen satıcı seçildikten sonra istenen malzemeler listeye eklenebilir.

Eğer fiyat teklifi bir Fiyat Talebine karşılık gönderilmişse Form No olarak ilgili talep fişi seçilir. Form No alanından çıkıldığında bu fişteki kalemler otomatik olarak fişe eklenecektir.

75_Satinalma_Satici.Teklif.Fisi

Sık kullanılan malzemeler için Şablon liste oluşturulmuşsa buradan ilgili şablon seçilerek Artisablon.jpg artı tuşuna basıldığında şablondaki malzemeler fişe eklenecektir. Bunların üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir, istenmeyen kalemler çıkarılabilir.

Satırlarda Aktif ile gösterilen kutucuk talebin işleme alınıp alınmayacağını belirtir. Bazı durumlarda isteği devre dışı bırakmak gerektiğinde satırın silinmeden bu işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Ana depo sorumlusu sadece aktif olan satırları ekranında göreceğinden aktif olmayan talepleri değerlendirmeye almayacaktır.

Satır silmek için silinecek satır seçilip ve Satır Sil düğmesi kullanılabilir.

Depo İade Fişi

75_Satinalma_Depo.Iade.Fisi

Satıcı İade Fişi

75_Satinalma_Satici.Iade.Fisi

Tüm Satın Alma Fişleri

75_Satinalma_Tum.SA.Fisleri

Tüm Satın Alma fişlerinin görülebileceği ekrandır. Onay ve gerekli diğer filtrelerle itene fişler bulunup fiş incelenebilir, gerekli işlemler yapılabilir.

75_Satinalma_Tum.SA.Fisleri_1

SatinAlmaFisListesiDigerMenu.jpg

Seçili satın alma fişlerinde satıcı sözleşmelerinin kontrol edilmesini sağlar. Sözleşme tanımı olan satıcılara ait fiş kayıtlarına sözleşme belirtilmedi ise sözleşme belirtilmesini sağlar.

FisSatirSilmeFisOnay.jpg
Tüm satın alma fişlerinde fiş içinde satırların tamamını silip fiş ekranından çıkmak isterseniz fiş kaydının tamamen silinmesi için onay ekranı görülecektir.

Yetkiler:

E-Faturaları Oku: Kullanıcılar sayfasındaki Cari İşlemler alanındaki Muhasebe Entegrasyon yetkisinin bulunması gerekmektedir.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?