POS Yazıcı Ayarları

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

POS Yazıcı Ayarları

Adisyon Yazıcısı

TM-U295-(550-x-310).png

Adisyon yazıcısı olarak Epson TM-U295 kullanılmaktadır. Adisyon yazıcısını uyumlu sürücülerini bulmak genelde sorundur. Bilgi işlemciler bu konuda yetersiz kalacaklarından her daim sizden destek almak isteyeceklerdir.

Epson TM-U 295 uyumlu olduğu söylenen bir sürücü ile kurulduğunda şayet adisyonu yazdırırken boşluklar ve kaymalar söz konusu ise sürücünün yazcı ile uyumsuzluğu söz konusudur. Bu durumda otele Epson Sürücülerini denemelerini tavsiye edebilirsiniz.

POS Yazıcı ayarları, hafıza tampon bellek optimum değerlerde ayarlıdır. Yazıcıda oluşacak eksik yazılarda hafızasının yetmediği anlamına da gelir. Bu durumda hafızayı azaltma ve bekleme süresini yükseltme yaparak deneme yanılma yoluyla doğru değerleri bulabilirsiniz.

POS Ayarları

POS ayarları için POS Ayarları sayfasından detaylı bilgi alınabilir.

POS Ayarları Yazıcı

00_POS.Ayarlari.Yazici
Yiyecekler Sipariş: Yiyecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
İçecek Sipariş: İçecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Diğer Sipariş: Yiyecek ve içecek siparişi dışındaki ürünlerin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Hesap Özeti: Hesap özetinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Adisyon Yazıcısı: Adisyonun hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.
Fatura Yazıcısı: Faturanın hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır.

Yazıcı ayarları hakkında Printers.ini sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Peşin Kasası: Peşin satışların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır.
Kredi K. Kasası: Kredi kartı tahsilatların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır.
Fiyat Dövizi: Adisyonların hangi para biriminden olacağını belirtilen alandır.
EUR Kasası: Dövizli ödemelerde EURO ödemesinde hangi kasaya tahsilatın yansıyacağı belirtilir.
USD Kasası: Dövizli ödemelerde DOLAR ödemesinde hangi kasaya tahsilatın yansıyacağı belirtilir.
Döküm Seçenekleri
Standart Döküm Yazdır: Adisyon yazıcısına standart dökümün yazdırılması sağlanır.
Şablon Kullan: Adisyon için hazırlanan şablonun yazdırılması sağlanır.
FastReport Önizleme Göster: Fastreport hazırlanan adisyon tasarımında yazdırmadan önce önizleme ekranının gösterilmesini ver ön izleme ekranından yazdırılmasını sağlar.
Dökümde Bakiye Göster: Adisyon dökümünde bakiyenin gösterilmesini sağlar.
Dökümde Otel Adı Yaz: Adisyon dökümünde otel adının yazılmasını sağlar.
Dökümde Döviz Göster: Adisyon dökümünde döviz tutarının gösterilmesini sağlar.
Dökümde Satır Toplam Yaz: Adisyon dökümünde satır toplamalarının da yazdırılmasını sağlar.
Dökümde Birim Fiyat da Yaz: Adisyon dökümünde birim fiyat bilgisinin de yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümü İngilizce Ver: Adisyon dökümünün İngilizce yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümde İmza Var: Adisyon dökümünde misafirin imzası için imza bölümünün yazdırılmasını sağlar.
Std. Dökümde Sicil No Göster: Adisyon dökümünde sicil numarasının da yazdırılmasını sağlar.
KDV'ye Göre Toplam Göster: Ürünlerdeki farklı KDV'leri baz alarak farkı KDV'lerin toplamlarının gösterilmesi sağlanır.
Yiyecek-İçecek Toplam Göster: Yiyecek ve İçecek satış gruplarına göre toplamların eklenmesini sağlar.
Dökümde Not Göster: Adisyon dökümünde not alanın yazdırılmasını sağlar.
Ödeme Tiplerini Göster: Adisyon dökümünde ödemenin nasıl yapıldığının (NAKIT, K.KARTI gibi) yazdırılmasını sağlar.
Siparişi Ürün Grubuna Göre Yaz: Siparişleri ürün grubuna göre yazarak her ürün grubuna bir sipariş yazıcısı atama imkanı sağlanmış olur.Örneğin Alkolsüz içecekler grubunda bir sipariş verildiğinde siparişlerin vitamin bar yazıcısından çıkması sağlanabilir. Ürün grubuna göre yazdırma yapoılabilmesi hakkında ki detaylara Printers.INI Kullanımı başlığından ulaşabilirsiniz.
Fatura için Farklı Tasarım Kullan: Fatura için adisyon tasarımı dışında bir tasarım kullanılmasına olanak sağlar.
H. dökümlerini Resmi Adisyona Al: Hesap özeti yazdırmak yerine adisyona siparişlerin kalem kalem yazdırılarak adisyon kapatma işleminde sadece toplamı yazarak adisyonun kapatılmasını sağlar. Adisyonların resmi adisyona yazdırıldığı durumlarda adisyona ilave ürün ekleneceği zaman sadece yeni eklenen ürünün yazdırılması sağlanır.
Türkçe Harfleri Temizle: Yazıcının Türkçe karakterlerinde sorun olması durumunda bu seçenek seçilerek Türkçe olan karakterlerin İngilizce muadilleri ile değiştirilmesi sağlanır. (Örnek: Ü yerine U gibi)
OEM Karakter Kontrol Et:
Hesap Yazdırda Hesap Özeti: Hesap yazdırma seçeneğinde adisyonu tekrar yazdırmak yerine hesap özeti yazdırmayı sağlar.
Hesap Kapatta Çıktı Verme: Adisyon kapatılırken otomatik adisyon dökümü verilmemesini sağlar.
Peşin Adisyon Kapatıldığında Fatura Sor: Peşin adisyon kapatıldığında fatura kaydı oluşturulması için uyarı ekranı getirir.
Servis % Yadır: Servis yüzde bilgisinin adisyona yazdırılmasını sağlar.
FastReport döküm DotMatrix yazdırsın: Özel tasarım adisyonlarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağlar
FastReport fatura DotMatrix yazdırsın: Özel tasarım faturalarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağlar
Döküm Ayarları
Adisyon Başlık: Adisyona başlık yazdırılmasını sağlar.
Satır Genişlik: Dökümde yazdırılacak satır genişliğinin belirtildiği alandır.
Seri Yazıcı Hafıza: Yazıcı hafızasına gönderilecek boyutun belirtildiği alandır.
Seri Yazıcı Bekleme: Yazıcı hafızasına gönderilen bilgiden sonra beklenecek sürenin belirtildiği alandır.
Adisyon Sayfa Satır S.: Adisyonda satır sayısını belirtir. Daha fazla satır olan adisyonlarda ikinci adisyon sorgusu gelir.
Yazdırma Fonksiyonu: Yazıcı ayarlamada faklı fonksiyonlarla yazdırmayı sağlar.


Standart döküm yazdır seçeneği ile adisyonu standart yazdırılması sağlanmıştır. Şayet otelden farklı bir adisyon tasarımı isteniyorsa şablon ve fast report dizayn edilerek yazdırma sağlanabilir. Şablon yazdırmak için seçenek seçilir eğer fast report yazdırılacaksa standart ve şablon seçeneklerinin seçili olmaması lazım. Adisyon yazdırma seçenekleri seçili olmadığında Fast Report olarak yazdırma şekli devrede olacaktır.

Standart döküm yazdırırken adisyonun tam çıkmama sebebi seri yazıcının hafızasının gönderilen veriyi dökememisidir. Bu sebeple yazıcı tampon belleğine göre optimum hafız ve bekleme süresini düzenlemeniz gerekmektedir. Varsayılan değer hafıza 20, bekleme 5 olarak gelmektedir. Bu durumlarda hafızayı düşürerek (örneğin 15), beklemeyi de (örneğin 6) kademeli olarak arttırarak sonucu test edebilirsiniz.

Sipariş Yazıcısı

Sipariş yazıcıları genelde ağ yazıcılarıdır. Şayet ethernet girişli bir yazıcı değilse seri port kullanımı tavsiye edilmelidir. Seri port Paralel porta göre daha uzun mesafeleri destekler. Seri port kablosu CAT-5 kablosundan yapılabilir.

Printers.INI Kullanımı

Printers.INI kullanımı sipariş yazıcılarının ağ üzerinden paylaşımı durumunda kullanılabilir. Bunun için öncelikle yazıcının paylaşıma açık olması gereklidir ve yazıcıya komut gönderilecek bilgisayardan komut istemi'ni açıp, 
DIR>PC adı veya local ip adresi\Yazıcı Paylaşım Adı (Örneğin DIR>\\192.168.1.56\MUTFAK ) komutu ile test çıktısı alabiliyor olmanız gerekmektedir.

Yazıcıların durumlarına göre hepsini yada sadece ağ paylaşımında olanları ini de tanıtınız. RAPOS yazıcı ayarlarından ini'de tanıtılan yazıcılar için yazıcı portunu INI olarak tanımlamayı unutmayınız.

Printersini.PNG
Food Port: Yiyecek satış grubuna bağlı ürünlerin yazdırılacağı yazıcının belirtildiği alandır.
Beverage Port: İçecek satış grubuna bağlı ürünlerin yazdırılacağı yazıcının belirtildiği alandır.
Misc Port: Yiyecek ve içecek dışında kalan satış gruplarının ürünlerinin yazdırılacağı yazıcının belirtildiği alandır.
PreviewPort: Hesap özetinin yazdırılacağı yazıcının belirtildiği alandır.
Slip Port: Adisyon yazıcısının belirtildiği alandır. (Yazıcı ağ üzerinden paylaşımla açılmamışsa INI'de belirtilmesine gerek yoktur.)
InvPort: Faturanın yazdırılacağı yazıcının belirtildiği alandır.


Resimde farklı kullanımda olan bir printers.ini örneği bulunmaktadır. POS ayarlarına Ürün Gruplarına göre sipariş yazdırma seceneği seçilerek ürün gruplarına göre yazdırma yapılacağı belirtilir.

Örnek;
[101] Deparman kodu yazılır
11000=\\192.168.0.11\Food1
Ürün grubu=Yazıcı paylaşım yolu ve adı

StatusPageIP ve BackupPrn oalrak ayrı iki seçenek bulunmaktadır. Ağ paylaşım yolunda belirtilen yazıcı için;

StatusPageIP: Yazıcı durumunu bildiren yazıcının belirtildiği alandır.
BackupPrn: Yazıcının arızalı olması durumunda devreye girecek yedek yazıcının belirtildiği alandır.

Printers.ini kullanıldığında sistem IP adreslerinden yazıcıları kontrol etmektedir. Bazı işletmelerde bu işlemi yaparken belirtilen yazıcı bulunamıyor şeklinde bir uyarı vermektedir ama yazma işlemini de sorunsuz yapmaktadır. Bu uyarı ekranının gelmemesi için Printers.ini de port tanımlamalarını yaptıktan sonra en alt kısma tanımladığımız ip deki yazıcılarla ilgili CheckIP=0 satırını yazmamız gerekmektedir. IP kontrolü yapılmayacak yazıcıları köşeli parantez içinde yazmamız gerekmektedir. Örnek kayıt aşağıdaki yer almaktadır

[\\192.168.1.56\LOBBY]

CheckIP=0

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?