Üyelikler

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Tanımlama Amacı

Devre Mülk sekmesinden Üyelikler seçeneği ile üyelik kayıtlarının oluşturulması sağlanır. DevreMulk UyeliklerMenu.PNG DevreMulkUyelikListeEkrani.PNG

Tanımlama

Devre Mülk sekmesi altında Üyelikler seçeneği ile üyelikler listelenebilir ve YeniKButon_Master.PNG seçeneği ile yeni üye tanımlamaları yapılabilir.

DevreMulk UyelikKarti.PNG

Misafir üyeliği yapılacak misafir seçimi yapılır.
Üye No Üyelik Ayarlarına bağlı olarak otomatik üye numarası atanabilir yada kullanıcı tarafından üye numarası verilebilir.
Tel - EMail Üyenin telefon ve e-mail bilgileri bu alana işlenir.Burada yazılan bilgiler otomatik olarak misafir kartına aktarılacaktır.
Üyelik Tipi bu alandan seçilir. (DEVREMULK DEVRETATIL gibi)
Durumu Üyelik durumu bu alandan seçilir.
Süresi: Üyelik süresi bu alanda belirtilir.
Baş.Tarihi: Üyelik başlangıç tarihi bu alanda belirtilir. Kullanım hakları vs bu tarihe göre yapılacağı için doldurulması zorunlu bir alandır.
Bitiş Tarihi: Üyelik bitiş tarihi bu alanda belirtilir.
Satışı Yapan: Üyelik satışını yapan personel bu alandan seçilir.
Ref.Kodu Üyelik kopyalama yada devir işleminde otomatik olarak açıklama eklenir.
Ref.No Devir yapada kopyalama yapılan üye numarası bu alanda belirtilir.
Not: Varsa üyelikle ilgili özel notlar bu alana girilir.

Üyelik Kartı Fiyat Sekmesi

DevreMulk UyelikKartiFiyatSekmesi.PNGDöviz Tutarı:Üyelik fiyatı ve döviz türü bu alanda belirtilir.
Ind(%-Tutar) Uygulanacak indirim % yada tutarı bu alanda belirtilir. Sol taraftaki kutucuğa yazılan rakamı % olarak indirim yaparken sağ taraftaki kutucuğa yazılan rakamı tutar olarak indirim uygular.
Döviz Kuru: Kur alanında özel bir kur uygulanmışsa elle yazılabilir. Eğer günlük kur uygulanacak ise Grup_Rez_Kur_Button.png butonuna basılarak kurun otomatik olarak yazılması sağlanır.

Üyelik Kartı DevreMülk Sekmesi

DevreMulkUyelikDevreMulkSekmesi.PNG


Üyenin hangi devre mülk üyesi olduğu bu alanda gösterilir. Eğer demirbaş tanımları yapılmışsa ekranın sağ tarafındaki demirbaşlar alanında odadaki demirbaşlar listelenir.


Üyelik Kartı Kullanım Sekmesi

DevreMulkUyelikKullnimSekmesi.PNG
Üyelik kartında yer alan başlangıç tarihine göre Dönemler tanımında eşleşen dönemler için otomatik oluşturulan kullanım kayıtları listelenir.


DevreMulk DonemKullanimDetayi.PNG

Dönemler sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabildiği gibi 15_rezervasyonavanslari.listeekran.yenibuton.PNG butonuna basarak Dönem Kullanım detayı açılır. Açılan ekrandan Kullanım Tipi ve Dönem seçimi yapılıp TamamKayitButon_Master.PNG butonuna basılarak manuel kullanım ekleme işlemi de yapılabilir.

DevreMulk SonrakiDonemleriBelirle.PNG
Manuel kullanım oluşturduktan sonra YeniK. butonu yanındaki ok butonuna basılarak açılan listeden Sonraki Dönemleri Belirle seçeneği ile açılan Üye -Dönem Belirleme ekranında sonraki dönem kayıtları oluşturulabilir.


DevreMulkUyeDonemBelirleme.PNG


Üye Dönem Belirleme ekranında Üye isminin sol tarafınsa yer alan kutucuk işaretlenerek üye seçimi yapılır. Kullanım Tipi alanında Kullanım seçilir. Üyenin Tüm Dönemleri seçeneği seçilip DevreMulkUyeDonemBelirlemeOlusturButonu.PNG butonuna basılarak dönem kayıtları oluşturulur.

DepatmanMenusu Kaydet Butonu.PNG butonuna basılarak yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır.
Satir Sil Butonu.png butonuna basılarak hatalı kayıt satırlarının silinmesi sağlanır.
DevreMulkUyeDonemBelirlemeTemizleButonu.PNG butonuna basılarak hatalı kayıtların tamamının silinmesi sağlanır.

Üyelik Kartı Tapu-Vekalet Sekmesi

DevreMulkUyelikTapuVekaletSekmesi.PNG


Üyenin vekalet ve tapu işleminin takibi için kullanılır. Tapusu olan üyeler için tapu tarihi seçilip varsa notu da girilir.


Üyeliğe Fatura Kesme

DevreMulkUyelıkListeDigerButonu.PNG

Üyelikler liste ekranında DigerButon_Master.PNG butonuna basılarak açılan menüden Not ekleme ve fatura kesme işlemi yapılabilir.

Seçilene Not Ekle seçeneği ile ilgili kayda not eklenmesi sağlanır. Girilen Not Üyelik kaydı içinde görülecektir.
Fatura Kes seçeneği ile üyelik ile ilgili Fatura kesilmesi sağlanır.

Üyelik Devri

DevreMulkUyelıkListeDevirButonu.PNG seçeneği ile üyeliğin başka bir misafire devir işlemi yapılabilir.

DevreMulk DevirIslemi.PNGMisafir alanında misafir seçimi yapılarak devremülkün devredileceği misafir seçilir. TamamKayitButon_Master.PNG butonuna basılarak devir işlemi tamamlanır. Üyelik kartında Ref.Kodu alanında DEVIR olduğu belirtilir. Hemen sağ tarafında ise Devir yapılan üye numarası görüntülenir. Devir işlemi yapıldıktan sonra eski üye kartına girilerek üye pasife alınır.

Ödeme Planı Oluşturma

Üyelikler liste ekranında DevreMulkOdemelerButonu.PNG butonuna basılarak Avans ödemeleri ekranı açılır. Bu ekranda üyeye ait ödeme planları görüntülenebilir.
DevreMulkOdemeler.PNG

Açılan Avans ödemeleri ekranından 15_rezervasyonavanslari.listeekran.yenibuton.PNG botonundaki ok butonuna basılarak ödeme planı yapılabilir.

DevreMulkUyelikOdemePlani.PNG


Başlangıç: Ödeme palanı başlangıç tarihi bu alanda belirtilir.
Peşinat: Peşinat ödemesi varsa bu alanda belirtilir.
Taksit: Yapılacak taksit sayısı bu alanda belirtilir.
Ödeme Aralığı: Yapılacak taksit aralığı bu alanda belirtilir.
SA_Hazirla_Butonu.PNG ödeme planının oluşturulması için kullanılır.
Sıfırla : Sıfırla butonu ile daha önceden oluşturulan hatalı kayıtların silinmesi sağlanır.


Yazdırma İşlemleri

UyelikKartiTanimi_SozlesmeYazdir
Üyelik liste ekranındaki Önizle butonu yanındaki ok butonuna basılarak açılan menüden üyeye ait formların yazdırılması sağlanır.


Form Yazdır

Üyelik formunun yazdırılması sağlanır.Form içeriğinin destek@hotech.com.tr adresine gönderilmesi ile sözleşme tanımınız destek ekibimiz tarafından yapılabilir.
DevreMulkFormYazdir.PNG

Sözleşme Yazdır

Üyelik sözleşmesinin yazdırılması sağlanır. Sözleşme içeriğinin destek@hotech.com.tr adresine gönderilmesi ile sözleşme tanımınız destek ekibimiz tarafından yapılabilir.
DevreMulkSozlesmeYazdir.PNG

Ödeme Planı Yazdır

Üyenin ödeme planının yazdırılması için kullanılır.
DevreMulkOdemePlaniYazdir.PNG

Ön Bilgilendirme Formu Yazdır

Üyeye ait ön bilgilendirme formununun yazdırılması sağlanır. Bilgilendirme Formu içeriğinin destek@hotech.com.tr adresine gönderilmesi ile sözleşme tanımınız destek ekibimiz tarafından yapılabilir.
DevreMulkOnBilgilendirmeFormuYazdir.PNG

Ödeme Dökümü Yazdır

Üyeye ait Ödeme Dökümünün yazdırılması sağlanır.
DevreMulkOdemeDokumuYazdir.PNG

Senet Yazdır

DevreMulkOdemelerSenetYazdir.PNG


Ödeme Planı ile kayıtlar oluşturulduktan sonra Önizle butonu yanındaki sağ ok butonuna basılarak açılan menüden Senet Yazdır seçeneği ile seçilen ödeme satırı ile ilgili senedin yazdırılması sağlanır.
DevreMulkOdemelerSenetYazdirOnizle.PNG

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?